- Reklama -spot_img

Udržitelná energie nebo změna klimatu ve městech a obcích

10 milionů na klimatické strategie obcí

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Další obce a města, která se v rámci Paktu starostů a primátorů pro energii a klima zavázala ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu, mohou ode dneška žádat o dotace na tzv. akční plány pro udržitelnou energii a klima. Tyto strategické materiály, které již má vyhotovené třeba Ostrava nebo Praha, navrhnou na základě vyhodnocení výchozí emisní bilance skleníkových plynů konkrétní činnosti a opatření vedoucí k jejich snížení, kromě toho zanalyzují zranitelnost dané obce vůči negativním dopadům změny klimatu a doporučí konkrétní činnosti a opatření na zvýšení její odolnosti.

Právě dnes startuje příjem žádostí do výzvy z Národního programu Životní prostředí na podporu obcí zapojených do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima [1]. Akční plán pro udržitelnou energii a klima musí mít obce a města zapojená do Paktu zhotovený do 2 let od vstupu do něj.  Realizací opatření z akčního plánu obec šetří svůj rozpočet díky energetickým úsporám, předchází škodám z negativních dopadů změny klimatu a podporuje zvyšování kvality života svých občanů.

Celková alokace výzvy činí 10 mil. Kč, na jeden projekt lze čerpat podporu až do výše 2 mil. Kč. Směřuje primárně na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (80 % celkových způsobilých výdajů), dále pak na doprovodné osvětové aktivity v rámci obce (80 % celkových způsobilých výdajů) a také na posílení personálních kapacit (50 % celkových způsobilých výdajů), čímž výzva vychází vstříc zejména menším obcím.

Příjem žádostí probíhá do 30. 7. 2021, nebo do vyčerpání alokace. Výzva je jednokolová, nesoutěžní. Způsobilými žadateli o podporu jsou obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které jsou signatáři Paktu starostů a primátorů.

Vstupem do Paktu se obce a města zavazují k úsporám energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Připojit se do něj je možné kdykoliv, členství je zcela zdarma a není spojeno s žádnými poplatky. Obcím a městům se naopak dostává metodické či finanční podpory. V ČR se již k Paktu starostů přihlásila města a obce, ve kterých žije přes 21 % populace. Signatářů je zatím sice 17, zato k nim patří velkoměsta jako Praha, Brno a Ostrava, ale i například Písek, Chrudim nebo Hlinsko. Pakt starostů je také jedním z podporovaných nástrojů Státní politiky životního prostředí ČR 2030 a Zelené dohody pro Evropu.

Kompletní text Výzvy č. 7/2020 najdete na webu Státního fondu životního prostředí ČR.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieEKOLOGIE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace