- Reklama -spot_img

Změna klimatu je téma, které se nás dotkne v následujících letech

Startuje projekt PERUN

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

V těchto dnech se v Českém hydrometeorologickém ústavu a dalších spoluřešitelských institucích rozbíhá jeden z největších projektů posledních let co do počtu zapojených institucí i délky trvání – 6,5 roku. Projekt je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice.

Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ je do řešení zapojena řada dalších odborných institucí: Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o. Projekt bude prezentován pod názvem PERUN, který vznikl zkrácením anglického Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia.

Projekt je prvním krokem k  nově pojatému dlouhodobému výzkumu v oblasti změny klimatu a jejích důsledků na území ČR. Úkolem projektu je podrobně analyzovat probíhající a  predikované budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí a pro společnost. Výstupem budou i podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro doporučení a hodnocení mitigačních opatření (zmírňování klimatické změny) v  procesu jejich přípravy i realizace. Hlavní koordinátor tohoto projektu Radim Tolasz upřesňuje: “ Projekt je rozdělen do osmi hlavních oblastí, které se vzájemně doplňují a postupují v řešení od modelování klimatu přes přípravu scénářů jeho změny až k analýze důsledků například v zemědělství, lesnictví, hydrologii. Projekt a jeho výstupy umožní reagovat na  změny ve  vodní bilanci (sucho i  povodně), analyzovat rizika pro společnost spojená s hydrometeorologickými extrémy, změnou hydrologického režimu i souvisejícími důsledky v krajině.“ A ministr životního prostředí Richard Brabec dodává: “ Změna klimatu a  její dopady je téma, které se nás všech bude týkat během následujících let i desetiletí. Projekt Perun je nesmírně důležitý, protože přináší vědecké poznatky konkrétně zaměřené na území České republiky, která nám v budoucnu pomohou zejména při přípravě adaptačních opatření.“

Projekt je pestrý jak spojením různých odborností, tak návazností jednotlivých řešených úkolů. „Tato pestrost umožní komplexní pohled na zkoumanou problematiku změny klimatu a povede ke snížení nejistot získaných výsledků. I když ve světě probíhají nebo budou probíhat obdobné projekty, nebudou v takovém prostorovém detailu zaměřeny na Českou republiku. Věřím, že se nám podařilo sestavit kvalitní tým pro řešení definovaných výzkumných témat, ve kterém máme zastoupenu celou řadu odborností,“ doplňuje Radim Tolasz.

Informace k projektu a výsledky budou sdíleny na stránkách www.perun-klima.cz, na sociální síti Twitter (@perun_klima) a v neposlední řadě na odborných seminářích a konferencích.

Kontakt pro média
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., hlavní řešitel projektu
e-mail: radim.tolasz@chmi.cz

Ing. Jaroslav Kinkor, vedoucí komunikačního týmu projektu
e-mail: jaroslav.kinkor@chmi.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace