- Reklama -spot_img

Směrnice pro plastové odpady, třídění a předání do recyklace

Aktuálně

Eva Manté
Eva Manté
Pro kvalitní zpracování odpadů existují velké rozdíly mezi zeměmi. Recyklace by měla být společenské úsilí. Všichni bychom se měli podílet nejen na recyklaci, ale hlavně co nejvíce odpadu předcházet.

Plastics Recyclers Europe vydávají pokyny pro kvalitní třídění plastových obalů.

Plastové obaly představují největší podíl evropské poptávky po plastech a následně jejich odpadů, které vznikají a shromažďují se pro recyklaci v Evropě. Dnes je však v Evropě recyklováno pouze 42% odpadů z plastů, což zdůrazňuje potřebu udržitelnějších a efektivnějších postupů nakládání s odpady.

Aby bylo možné zachytit skutečnou hodnotu odpadu z obalů a přeměnit je na nový kvalitní výrobek, musí se průmysl zaměřit na optimalizaci současných postupů. Tedy efektivní přepracování tohoto cenného zdroje. Dalším faktorem, který je přímo ovlivněn kvalitou třídicích postupů, je zvýšení kvality recyklovatelného výstupu. Je proto nezbytné zajistit, aby hodnota obalových materiálů zpracovávaných v třídírnách byla plně optimalizována tak, aby zajistila vysoce kvalitní vstup pro recyklaci.

Směrnici, kterou vydala Plastics Recyclers Europe poskytuje přehled nejlepších postupů třídění a představuje základní konfiguraci, která je nezbytná pro odpovídající třídění odpadu z plastových obalů. Pro optimalizaci kvality výstupu by měly být v třídícím zařízení automaticky tříděny plastové obaly pomocí řady po sobě jdoucích kroků, což zvyšuje efektivitu a výnos vytváření rafinovaných toků odpadů.

Odstranění nežádoucí kontaminace a dotřídění odpadů z obalů podle typů polymerů, případně podle barev nebo kategorií výrobků je základním předpokladem pro zajištění vysoce kvalitního recyklačního vstupu. Tato směrnice má za hlavní cíl standardizaci a harmonizaci třídicích postupů, neboť se tak zajistí jednotnější a spolehlivější tok materiálů směrem k recyklačním zařízením.

Strategie v oblasti využívání odpadních plastů vyzdvihuje význam třídění kvality jako „nezbytných pro zamezení zavádění kontaminantů do recyklačních toků a udržení vysokých bezpečnostních standardů pro recyklované materiály.

Výzvou je vytvořit centrální systém, ve kterém jsou všechny doplňující kroky, jako je například sběr jednotlivých obalových odpadů, harmonizované normy pro třídění a kontroly kvality balíků, optimalizovány a rovnoměrně prosazovány na úrovni členských států.

Je proto nezbytné podporovat separovaný sběr odpadů z plastových obalů a zároveň vytvořit normy, které budou podporovat osvědčené postupy při třídění a specifikacích balíků pro tříděný odpad z plastových obalů. Díky tomuto úsilí dokážeme skutečně zachytit hodnotu plastového odpadu a transformovat ho na nové kvalitní produkty vyrobené v souladu s nejvyššími evropskými normami. Kvalitnější třídění odpadů z plastových obalů povede ke zvýšení produktivity a zefektivnění nákladů na recyklaci, což povede k výrobě vysoce kvalitních recyklátů. Tato opatření jsou nezbytná, má-li se odvětví přiblížit oběhovému hospodářství.

PlasticsEurope (2018), “Plastics – the Facts 2018”; https://www.plasticseurope.org/application/files/6315/4510/9658/Plastics_the_facts_2018_AF_web.pdf

Zdroj: Plastics Recyclers Europe

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace