- Reklama -spot_img

Proč je nelegální obchodování s plastovými odpady lukrativní byznys?

Aktuálně

Milan Karmazín
Milan Karmazín
Recyklace je proces úpravy odpadu, nikoliv náboženství nebo brand populismu. Recyklace je hlavně business a konkurenceschopný podnik, jako drtivá většina komerčních recyklačních center po celém světě.

Nedávná operace, která proběhla v globálním měřítku a byla zaměřena zejména proti znečišťování moří, koordinovaná v Evropě Interpolem a Frontexem, odhalila více jak 1500 zločinů spáchaných na životním prostředí. Velká část z nichž souvisela s nelegálním obchodem s odpady. Během rozsáhlé akce bylo zatčeno přes 20 lidí podezřelých z účasti na zločinecké síti nelegálního obchodování s plastovými odpady mezi Evropou a Asií.

Jen v roce 2020 bylo v zemích OECD nelegálně odesláno do třetích zemí přes různé zprostředkovatele nebo překupníky více než 1,6 miliardy tun plastového odpadu.

Světová spotřeba plastů dosáhla v roce 2018 na úroveň 360 milionů tun. Produkce plastového odpadů je důležitým faktorem, který ovlivňuje obchodní příležitosti v nakládání s odpady. Hlavním obchodním modelem je recyklace nebo energetické využití. Tímto se vytváří trh, jehož očekávaný komerční objem pro rok 2022 má přesahovat až 50 miliard dolarů. V Evropské unii se každoročně vyprodukuje přes 20 milionů tun plastového odpadu, ale pouze 30% se skutečně zhodnotí formou recyklace.

Export do členských zemí nebo mimo Evropskou unii je jednou z možností, stanovenou a povolenou evropskou normou, pokud existují spolehlivé důkazy o tom, že využití odpadního materiálů bude probíhat za podmínek rovnocenných s podmínkami uloženými Evropskou unií. Tedy Evropskou legislativou nakládání s odpady.

Konečný způsob zpracování plastových odpadů, jako je recyklace nebo energetické využití v evropských zemích, však s sebou nese vysoké náklady. To samozřejmě vytváří černý trh s odpadem za účelem optimalizace zisku.

Německy plastový odpad

Proč existuje černý trh s odpady?

Za tímto nelegálním obchodem je mnoho motivací. Touha profitovat na druhotné surovině a přitom se vyhnout nákladům, které vznikají při odpovídající úpravě odpadu.

Cena recyklovaného plastu není konkurenceschopná s primárním plastem, protože cena ropy je stále relativně nízká. To jen povzbuzuje černý trh, aby se plastových odpadů zbavovalo prostřednictvím třetích zemí.

Dalším faktorem je existence výrazného přebytku na trhu producentů a nedostatečná sledovatelnost v důsledku zjevného rozdílu mezi nabídkou a poptávkou po recyklovaný plasty.

Nelegální zásilky odpadu je snadné dopravit do místa určení, zejména pro špatnou kontrolou v přístavech odeslání a používáním falešných licencí k vývozu plastů nebo prostřednictvím podvodných prohlášení, i když ve skutečnosti jde o plastový odpad.

Plastové odpady končí v zemích, kde se s nimi zachází v prvé řadě neodborně. Ty „lepší“ způsoby zpracování takového odpadu jsou, že se spalují v energetických zařízeních, nebo se ukládají přímo na regulované skládky. V těch nejhorších případech se odpad pálí na černých skládkách. V „nejlepším“ případě jsou zpracovány v nelegální provozovně pro recyklaci plastů, ale ve velmi špatných sociálních podmínkách, hygienické kontroly nebo dohledem pracovní síly.

V zemích, kde se tradičně přijímali takové odpady, byly zpřísněny kontroly jeho dovozu. Zatímco evropská produkce tohoto odpadu je významně přebytková.

Dříve se vyváželo téměř 60% tohoto plastového odpadu do Číny. V současné době je tento trh uzavřen, díky nové zelené politice Číny. Evropa nemá potřebnou recyklační kapacitu a nedokáže zpracovat veškerý plast, který se již nevyváží.

Stav obchodování s odpady

Současná situace se zdá být složitá. Na jedné straně byla posílena kontrola proti těmto nelegálním dovozům odpadu. Země jihovýchodní Asie již nejsou tradičními dovozci plastového odpadu, jakým byly, nebo alespoň ne více ve stejném poměru. Obyvatelstvo si, ale stále více přeje přispívat k recyklaci, což vede ke zvýšení využití plastových materiálů. V těchto souvislostech však současný recyklační průmysl není schopen všechny tyto objemy odpadu asimilovat.

Což posiluje obchodní modely mafie k hledání nových destinací a nelegálních „trhů s odpady“. V současné době dochází k přenosu odpadu do zemí, jako je Turecko, nebo dokonce v rámci Evropské unie do Bulharska, Rumunska nebo Polska. Tam se využívají zejména v elektrárnách jako alternativní palivo, což přináší zhruba 40 eur za tunu nelegálně spáleného plastu.

Relativní řešení této situace

Snížit nebo eliminovat výrobu nerecyklovatelných nebo obtížně recyklovatelných plastů. Zvýšit kvalitu regenerovaných materiálů zlepšením systémů selektivního sběru a efektivity třídicích center. Zvýšení ziskovosti recyklace pro společnosti prostřednictvím standardů recyklovatelnosti a zvýšením podílu recyklovaných plastů na nových produktech. Podporovat inovace a financování vývoje recyklovatelnějších plastů.

Politika naklání s odpady

Na politické úrovni jde zejména o boj proti nelegálnímu dovozu odpadu na základě dodatku Basilejské úmluvy. Mezinárodní smlouvy o kontrole přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů a jejich odstraňování, podepsané 180 zeměmi. Cílem je posílit vývozní pravidla a uložit realizátorům obchodu s odpady, aby si vyžádali souhlas vlády přijímající země.

V rámci Evropské unie bylo přijato několik ambiciózních cílů. Deset milionů tun recyklovaných plastů bude do roku 2025 přeměněno na nové výrobky. A do roku 2030 bude recyklováno 55% odpadu z obsahu plastů. PET láhve musí také obsahovat nejméně 30% recyklovaného materiálu.

Všechna tato opatření, stejně jako další, která se časem objeví, napomohou zmenšit nebo odstranit rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Doufejme, že zkomplikují nelegální byznys a zpracování plastů, kterými se živí mafie a nelegální recyklátoři.

Tato výzva je, ale dosti složitá, protože i spotřebitelé se musí také snažit změnit své návyky, aby omezili výrobu některých plastových výrobků.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace