Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o nově zpracované Praktické příručce pro přeshraniční přepravu odpadů, ve které je možné najít informace k související legislativě a také informace k tomu, na co se při kontrolách zaměřují dozorové orgány a jakým způsobem vyhodnocují zjištěný stav. Příručka by tak měla přispět mimo jiné i jako prevetivní materiál k tomu, aby k porušování stanovených povinností souvisejících s přeshraniční přepravou odpadů docházelo v co nejmenší míře.

Dle jejích autorů byla Příručka vypracována jako praktická pomůcka zejména pro pracovníky státní správy, dojejichž kompetence patří i přeshraniční přeprava odpadů. Přípručka má pomoci k rychlejší orientaci v relevantních předpisech přímo při práci v terénu. Samozřejmě však může pomoci také firmám, které se přeshraniční přepravou odpadů zabývají v každodenním životě.

Informace uvedené v příručce vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1013/2006/ES ze dne 14.června 2006 o přepravě odpadů (NPO) a Evropského katalogu odpadů, který byl v ČR implementován vevyhlášce č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů(KO), v platném znění. Při vypracování této příručky byl použit také materiál „Waste(s) watch–december 2010, IMPEL” a aktuální právní předpisy ČR a EU vztahující se k této problematice. Příručka byla zpracována pracovníky Centra pro hospodaření s odpady ve VÚV TGM,v.v.i., Praha.

Čtenářům webu ČAOH je příručka k dispozici zde:
Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář