- Reklama -spot_img

EU vyváží více odpadů, včetně nebezpečných odpadů

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Podle hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Je stále stále v pohybu přes hranice EU, který se dále předává k využití nebo odstranění. To platí pro přepravu odpadů mezi zeměmi EU, ale  také prodej odpadu, který končí mimo EU. Stále přísnější a harmonizovaná politika nakládání s odpady zemí EU vede k vývozu odpadního materiálu jinam než v Evropě. Zatímco obchod nebezpečného odpadu pomalu rostl mezi lety 2001 a 2007, v roce 2008 a 2009 dodávané objemy poklesly. Důsledek byl ovlivněn hospodářským  útlumem. Vývoz odpadních plastů a kovů se zvedl znovu po ekonomickém propadu a překročil v roce 2011 původní  úroveň z minulých  let.

Mezinárodní obchod recyklovatelného materiálu očekává i nadále další růst, zprávy uvádí, že se zvedá více zájem o recyklaci s rostoucí globálním trhem a je potřeba mít  zdroje. Očekává se, že obchod s nebezpečným odpadem bude také stoupat, ale nebude to takovým tempem, protože v  tomto případě bude potřeba zpracovávat odpad v konkrétních zařízeních, které nejsou dostupné ve všech zemích.

Celkově by měla EU dát více úsilí pro předcházení vzniku odpadů, aby se odpad stal efektivnějším z hlediska zdrojů, klíčovým prvkem je strategie růstu Evropa 2020 . Zpráva doporučuje podpořit nové technologie a obchodní modely, které generují méně odpadu nebo odpadu, který je méně nebezpečný.

„Evropské země vyvážejí více odpadu, než kdy jindy,“ řekl výkonný ředitel EEA Jacqueline McGlade. „Obchod odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné lze považovat za do značné míry pozitivní, protože materiál je často transportován do míst, kde může být lépe využit. Nicméně, neměli bychom ztrácet ze zřetele větší obrázek – ve stále s omezenými zdroji ve světě, Evropa potřebuje dramaticky snížit množství odpadu, který si sami vytváříme „.

Nebezpečný odpad

  • Vývoz odpadů železa, oceli, mědi, hliníku a niklu z členských států zdvojnásobil mezi lety 1999 a 2012, odpady drahých kovů se vývoz ztrojnásobil a u odpadních plastů se zvýšila o pětinásobně.
  • Zvýšení objemu vývozu a rostoucí ceny jsou připisováni k rostoucímu hospodářskému významu vývozu odpadů. Hodnota železného šrotu a oceli při vývozu mimo EU se zvýšil o faktor osmi let v období 1999 a 2011 ve výši 18 miliard €.
  • Obchod s odpadním dřevem se také prudce zvýšil.  Dovoz  odpadního dřeva je tažen především velkou poptávkou představiteli průmyslové části zpracovatelů dřevní hmoty. Další poptávka je výroba energie z pevné biomasy, která mezi lety 1995 a 2011 vzrostla o více než 50%.
  • Přeprava Nebezpečných odpadů pro recyklaci může mít pozitivní vliv na životní prostředí. Ačkoli přeprava materiálu způsobuje dodatečné emise poškození životního prostředí a emise skleníkových plynů, jsou tyto dopady často mnohem menší než dopady při zpracování primárních surových materiálů.

Nebezpečný a elektronický odpad

  • Vývoz nebezpečného odpadu, které mohou být výbušný, hořlavý, dráždivý, toxický nebo žíravý, vzrostl o 131% v období 2000-2009, zatímco množství nebezpečných odpadů vyprodukovaných v EU se zvýšil o 28% ve stejném období. Toky nebezpečných odpadů do zemí EU a z jiných zemí EU a také ze zemí mimo EU se téměř ztrojnásobil na 8,9 milionu tun (Mt).
  • Nebezpečné odpady mohou obsahovat popílek ze spaloven, kontaminované zeminy, olověné akumulátory, odpadní minerální oleje a další chemikálie. Vývoz většiny nebezpečných odpadů zůstává v rámci EU.  Největším dovozcem tohoto materiálu bylo v roce 2009 Německo (3 Mt), zatímco největším vývozcem bylo Nizozemsko (2,8 milionu tun). Většina tohoto materiálu je recyklováno nebo použito jako palivo i když některé stále končí na skládkách.
  • Je nezákonné, aby se jakákoliv loď s nebezpečným odpadem z členských států EU dostala do zemí, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Staré počítače, domácí spotřebiče a další elektronická zařízení musí být shromažďovány odděleně podle právních předpisů EU .
  • Nicméně, velký objem použitých elektrických výrobků jsou dodávány z EU do západní Afriky a Asie, hodně z nich falešně klasifikovány jako „použité zboží“, i když ve skutečnosti jsou již nefunkční. Zpráva odhaduje, že tento obchod musí být nejméně 250 000 tun ročně, možná ještě mnohem více. Toto zboží může být následně zpracováno v nebezpečných a neefektivní podmínkách,kde poškozuje zdraví místních lidí a životního prostředí.
  • Nezákonný obchod s odpadem roste, uvádí se ve zprávě s tím, že EU potřebuje zesílit a harmonizovat kontrolní činnost v rámci celé EU v boji proti nelegálním převozům odpadu.

Zdroj: EEA

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace