- Reklama -spot_img

Předcházení vzniku odpadu & systémová prevence vzniku odpadu

Aktuálně

Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

Na první pohled dvě velmi podobná slovní spojení. Při pohledu na ně by člověk řekl, že byla uvedena v život se stejným cílem. To je však jen zdání, které nemůže být více zavádějící. První pojem zavedl odpadový průmysl jako záminku pro nárůst odpadu. Druhý pojem jsem zavedl já pro dosažení pravého opaku.

Myslím, že velmi dobře to mohou ukázat snímky obrazovky. Zeptáte-li se na oba výrazy postupně vyhledávače google. Ovšem pozor, oba výrazy je nutné dát do uvozovek.

Zde je tedy výsledek pro PREVENCI VZNIKU ODPADU, tedy „WASTE PREVENTION“

A zde pak pro systematickou prevenci vzniku odpadu, tedy „SYSTEMATIC WASTE PREVENTION“

Podíváte-li se pak hlouběji, zjistíte, že PREVENCE VZNIKU ODPADU, tedy v českém jazyce spíše PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU. Téměř se rovná výrazu recyklace a převážně se hovoří o minimalizaci odpadu. Odpadem je často míněn jen odpad komunální. Všechny ostatní máme dle odpovědných osob, ministerstev a odpadových firem vyřešené.

Můžete srovnat výsledky vyhledávače, zde PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU

A zde SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU

Jedno mají výsledky vyhledávání v českém i anglickém jazyce shodné. O systémového řešení je uvedeno mé jméno. Není to proto, že bych si pozici ve vyhledávači zaplatil. Není to ani tím, že bych zaplatil jiným, aby mne na první místo dostali. Je to jen tím, že již od roku 2013 se tématu nejen věnuji, ale já i systémovou prevenci implementuji a šířím v praxi.

Krátce před napsáním tohoto příspěvku jsem měl na základě mého komentáře k výzvě organizace HNUTÍ DUHA zajímavou diskuzi. Diskutoval jsem s jejich expertem na životní prostředí a odpadové hospodářství panem Ivo Kropáčkem.

K výzvě šířené na síti FACEBOOK jsem přidal, po přečtení obsahu, jako první následující komentář.

„Milý GREENPEACE Vaše výzva je naprosto nesmyslná, a to ve všech čtyřech bodech. Vypadá, že Vám s její tvorbou aktivně pomáhají odborníci odpadového průmyslu, a proto se nepřidám. Řešení však skutečně existuje a jmenuje se systémová prevence vzniku odpadu. Jak sami víte vzniklo v tuzemsku před šesti lety a Vy jste byli o její existenci opakovaně informování, stejně jako o progresu v implementaci. Po celou dobu ji ignorujete a z výzvy vidím i důvod.“

Po několika hodinách přišla od pana Kropáčka odpověď

„Michaeli, nechápu co Vás tak pobouřilo.

Ad 1) Co je špatného na tom, že už 24 let (a ne až za 30 let) od platnosti směrnice o skládkách přestaneme skládkovat biologicky rozložitelné odpady, které lze snadno kompostovat, ale na skládce z nich vzniká klimatické změny způsobující metan, který částečně uniká do atmosféry?


Ad 2) Co je špatného na zvýšení skládkovacího poplatku, když se zvýšení nemá vztahovat na obce, které zajistí vysokou míru třídění?


Ad 3) Co je špatného na tom, když domácnosti nebudou muset chodit 3 km daleko s vytříděnými slupkami od brambor, ale měli jednodušší třídění bioodpadu přímo u dveří?


Ad 4) Co je špatného když budou výrobci plně zodpovědni za recyklaci svých výrobků? (Pro vaši informaci opakované použití se dle nové evropské směrnice počítá do cílů recyklace).
Systémovou prevenci vzniku odpadu samozřejmě podporujeme. Ostatně mezi podporovateli naší výzvy je i firma 
CYRKL, Zdrojová platforma, která nabízí podobně jako Industrial Upcycling nabízí využití nevyužitých věcí a výrobků. Takže kdybyste si to rozmyslel rádi Vás uvítáme mezi podporovateli výzvy.“

Odpověď dostatečně obsáhlá na to, abych upřesnil i já sám své důvody

„DObrý den pane Ivo Kropáček děkuji Vám za odpověď. Na konci skládkování není nic špatného, ale nejsou náhodou stanovené termíny ukončení již 6x odkládány? Není skutečností, že před zavedením hnědých popelnic na biodpad, bylo zcela běžné míti komposty, spotřebovávat, co ještě spotřebitelné bylo? Více odpadových nádob bude znamenat jen více odpadu, ne však zlepšení (není-li míněno to ekonomické odpadových společností) 2) Vyšší skládkovné, bez nutnosti aby se provozovatel choval jinak. Za co dostane onen bonus? 3) Z pohledu odpadového průmyslu na tomto kroku není nic špatného, z pohledu životního prostředí je špatně maličkost a to fakt, že výsledkem tohoto kroku bude jen a pouze generování většího množství odpadu. 4) Bez definice pojmu zodpovědnost očekávám, že namísto změny jen vyroste další administrátor, který ve své „nazastupitelnosti) jen kasíruje poplatky a pro životní prostředí nečiní nic, než že o nem mluví, vystavuje grafy a tabulky a využívá štědrosti státu Poslední bud a systémová prevence vzniku odpadu, CYRKL je burzou odpadů, resp. jen platformou vystavenou on-line v níž provozovatel vzdal se primárně odpovědnosti a tuto nechává na smluvních stranách. INDUSTRIAL UPCYCLING je naproti tomu plnohodnotná metoda aplikovaná v průmyslu a již dávno nejenom tam, která vzniku odpadu skutečně předchází a i proto se mohla stát základem INDUSTRY 5.0. Informace k obému naleznete na internetu. Přeji Vám i Hnutí Duha, aby rok 2020 byl pro Vás v soukromém i profesním životě prostý odpadů a plýtvání, pak přijde již čas, kdy nebude třeba psát výzvy, ale bude možné svět bez odpadů a plýtvání tvořit vlastními činy a z odměny za odevzdanou práci i žít.“

Ani po třech dnech se pan Kropáček nevyjádřil.

Je totiž dost dobře možné, že je mediálně příliš vytížen. Jako EXPERT má totiž média na telefonu stále, nehovoří-li zrovna s některou z odpadových společností, kterým v hnutí DUHA dělá reklamu a pomáhá jim k tomu, aby odpadu bylo více.

Jen pro zajímavost bych rád dodal, že výzvu na sociální sítě hnutí DUHA umístilo poté, kdy byla vládou schválena změna nařízení a zákonů souvisejících právě s odpadem. Změna, které opět naprosto ignoruje faktickou možnost vzniku odpadů přecházet. Namísto toho garantuje odpadovému průmyslu nejen vyšší zisky, ale i trvalý příjem na další pětiletku a ještě dál.

Jaký, je tedy rozdíl mezi PŘEDCHÁZENÍ (PREVENCÍ  VZNIKU ODPADU a SYSTÉMOVOU PREVENCÍ VZNIKU ODPADU?

Zanedbatelný?

První prakticky nefunguje a je jen na papíře a druhá za šest let zabránila, aby se více než půl milionu tun výrobků a materiálů stalo odpadem. Vím že pro pana Kropáčka přehlédnutelný detail, ale co na to Pažout?

Na závěr bych se rád omluvil HNUTÍ DUHA, protože jsem totiž v první odpovědi nazval GREENPEACE.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace