- Reklama -

Podpora nízkouhlíkové technologie s využitím druhotných surovin

Aktuálně

Jaké jsou v současné době dostupné léky v boji s koronavirem-COVID 19?

Nový koronavirus, způsobující onemocnění COVID-19, tu s námi ještě nějakou dobu zůstane. I proto se řada vědeckých týmů snaží o vývoj účinných léků. Které z nich mají...

Proč se v Česku moc nemluví o průmyslové evoluci INDUSTRY 5.0. ?

Dovoluji si sdílet se čtenáři tohoto serveru zprávu, o kterou bych se rád podělil už proto, že právě server inODPADY byl jedním z těch,...

Kontroly zaměřené na kontejnery na recyklované sklo a pojízdné popelnice

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných...

Jak to tedy bude od nového roku v třídění odpadu a recyklaci plastů?

Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity) a zavádění inovativních technologií.

K získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat (příjemci podpory):

Malé a střední podniky a velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem. Často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE. Systém sběru žádostí je průběžný.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč
maximální míra podpory:

malý podnik – 45 % ZV
střední podnik – 35 % ZV
velký podnik – 25 % ZV

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
hmotného majetku)

Specifika a omezení:
projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci
při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

Další informace naleznete na stránkách AGENTURA PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Do tříděného plastu se stále dostávají bioplasty, které nelze recyklovat

Vcelku neprávem se nevraživost nejen nás Evropanů v posledním roce zaměřila na plasty. Tedy materiál, který nám vlastně umožňuje žít pohodlně a levně. Do...

Zelená škola je vzdělávání o problematice třídění a recyklaci odpadu

Na konci listopadu byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií EkoEDA pořádané pro školy zapojené do projektu Zelená...

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace, jsou v současnosti jediné, které lze označovat za tzv. udržitelné. Jednou z nich je nová značka...

Nová mycí linka se zaměřuje na recyklaci tiskových spotřebních materiálů

Nová mycí linka na Haiti pomáhá snížit množství odpadních plastů, které by jinak skončily v oceánech a přináší prospěch místním komunitám, planetě i naší...

Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat?

Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. „Je proto nejvyšší čas začít se...