- Reklama -spot_img

Podpora nízkouhlíkové technologie s využitím druhotných surovin

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity) a zavádění inovativních technologií.

K získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat (příjemci podpory):

Malé a střední podniky a velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem. Často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE. Systém sběru žádostí je průběžný.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč
maximální míra podpory:

malý podnik – 45 % ZV
střední podnik – 35 % ZV
velký podnik – 25 % ZV

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
hmotného majetku)

Specifika a omezení:
projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci
při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

Další informace naleznete na stránkách AGENTURA PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace