Zpracovatelský a recyklační průmysl v oblasti plastů se nechal slyšet a vyzdvihl svou podporu k balíčku cirkulární ekonomiky.

Organizace EuPC, Petcore Europe, PCEP, Plastics Europe a Plastics Recyclers Europe podporují tuto společnou pozici k balíčku cirkulární ekonomiky takto.

Bez plastů na skládku do roku 2025. To zajistí, že plastový odpad může být použit jako zdroj a neskončí tak zbytečně v zemi a nebude ohrožovat životním prostředí.

Podle EuPC je cílem 55% plastových obalů “připravovat na opětovné využití a recyklaci” do roku 2025 to bude náročné, ale my jsme ochotni i nadále hrát svou roli a vyzývat k tomu i další příslušné zúčastněné strany.

Komise stanoví jednotnou metodiku výpočtu cílů “příprava na opětovné využití a recyklaci” a monitoring míst pro uplatnění recyklace. Uniformita stanoví pro všechny účastníky trhu rovnoprávné podmínky a umožní přesný přehled o výkonnosti členských států a smysluplných srovnání.

Měly by být vypracovány normy kvality pro plastové odpady v celé EU a jejich zpracování, včetně specifikací pro tříděný odpad, harmonizace zkušebních metod pro recyklované plastové materiály a certifikace operací recyklace plastů.

Podle iniciativy EuPC by inovace v oblasti technologií v celém hodnotovém řetězci plastů měly být posíleny, aby se zvýšil jeho potenciál.

 

Zdroj: European Plastics Converters (EuPC)

Komentáře

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Prosím zadejte svůj komentář!
Prosím zde zadejte své jméno