- Reklama -spot_img

Porušení zákona o IRZ a hlášení o produkci a nakládání s odpady

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Za porušení zákona o integrovaném registru znečišťování dostala firma od ČIŽP pokutu 120 tisíc korun. TATRA TRUCKS a.s. se sídlem v Kopřivnici nesplnila ohlašovací povinnost podle zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Za roky 2017 a 2018 firma neohlásila do IRZ přenosy znečišťujících látek v odpadech, konkrétně se jednalo o zinek, olovo, nikl, měď, chrom, arsen a jejich sloučeniny. Ve stejných letech neohlásila přenosy sumy odpadů (kategorie ostatní i nebezpečný) mimo provozovnu podle skutečného stavu. Nevedla také evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) pro přenosy znečišťujících látek v odpadech. Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ostravě jí za to uložili pokutu 120 tisíc korun.

Ve „Výrobním závodě TATRA“ je v provozu zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, související zařízení a technologie. Od dubna do září 2019 kontrolovali inspektoři ČIŽP plnění povinností firmy TATRA TRUCKS a.s. stanovených integrovaným povolením, zákonem o integrované prevenci, zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o odpadech, zákonem o vodách, zákonem o IRZ a zákonem o ekologické újmě. Konstatovali porušení povinností z hlediska zákona o IRZ. Ten ukládá provozovateli povinnost ohlásit ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů při překročení jejich prahových hodnot, a přenosy znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.

„Firma v letech 2017 a 2018 sice v odpadu sledovala znečišťující látky, ale produkovány byly i další odpady, jako třeba odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny, prací vody, které jsou potenciálními nositeli znečišťujících látek, zejména olova a zinku. V rámci hlášení do IRZ za roky 2017 a 2018 ale obviněný neohlásil žádné přenosy znečišťujících látek v odpadech. Pouze přenosy nebezpečných a ostatních odpadů mimo provozovnu. Jejich množství se ale výrazně lišilo od množství odpadů ohlašovaných v rámci Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 a za rok 2018,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

ČIŽP výše uvedené jednání hodnotí jako nenaplnění účelu nařízení a zákona o IRZ, kterým je poskytování spolehlivých informací veřejnosti. Podle těchto zákonných předpisů je žádoucí, aby údaje do IRZ byly ohlašovány včas a v odpovídající kvalitě. Pokuta nabyla právní moci 12. listopadu 2019.

Zdroj: aktuality ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace