- Reklama -

Pohádková kniha má zlepšit povědomí o třídění odpadu v srbském Čačaku

Aktuálně

Kdo jsou rádoby největší snaživci ve snižování emisí nebo odpadů?

Před nějakým časem mne jedna paní z nejmenované firmy oslovila se zajímavým dotazem. Její zaměstnavatel pořádal jakousi soutěž v čemsi a ceny pro vítěze...

Aplikace, která pomůže s využitím potravin v uzavřených restaurací

Uzavřením restauračních zařízení ze dne na den vyvstal pro jejich provozovatele problém, co s přebytečnými zásobami potravin. K jejich smysluplnému využití jim pomůže nová odpadová...

Hlavním tématem zákona o odpadech je doba, kdy skončí skládky

Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Kniha pohádkových příběhů pomůže srbskému Čačaku zlepšit nakládání s komunálním odpadem. Srbské město Čačak pojí s Valašským Meziříčím dlouhodobá partnerská spolupráce. A protože má Valašského Meziříčí na rozdíl od Čačaku dobře fungující systém odpadového hospodářství, vyjeli už v roce 2017 čeští odborníci na expertní cestu do Srbska a na základě nashromážděných poznatků vypracovali návrh odpadového hospodářství v Čačaku. V závěru loňského roce byl pak realizován projekt ČRA, jehož hlavním cílem je zlepšit stávající model environmentálního vzdělávání v tomto srbském městě. Jedním z výstupů projektu je i unikátní Kniha pohádkových příběhů s enviromentální tématikou.

Srbsko se v rámci Evropy dlouhodobě ocitá na chvostu co do výše tříděného odpadu. Tento problém se nevyhýbá ani městu Čačak, v jehož správním obvodu je v současnosti evidováno 114 237 obyvatel. Tvorba odpadu za rok na jednoho občana pak vychází dle odhadů na 276,24 kg, což je 0,757 kg za den. „Rozmístění odpadových kontejnerů u činžovních a panelových domů je soustředěno do souhrnu dvou až pěti kontejnerů dle velikosti bloku domů. Ale jsou i místa, kde je u panelového domu o více jak 10 podlažích umístěn jeden kontejner na mokrý odpad a jeden kontejner na suchý odpad. Z toho jednoznačně vyplývá akutní potřeba zlepšení systému nakládání s odpady. A jelikož odpad vzniká zejména obyvateli města, je nezbytné začít v oblasti edukace zaměřené hlavně na děti a mládež,“ říká hlavní koordinátor projektu a vedoucí oddělení města Valašské Meziříčí Daniel Šulák.

Díky detailní analýze odpadového hospodářství v Čačaku realizátoři považují za hlavní problém nízké povědomí o této problematice mezi obyvateli a slabou občanskou angažovanost v otázce životního prostředí. Cílem projektu bylo proto vytvoření nezbytného vědomostního základu a naučení obyvatelů Čačaku základním návykům a správnému způsobu zacházení s odpady. „Tomu napomáhá silný zájem vedení srbského města, které po ukázce systému nakládání s odpadem ve Valašském Meziříčí převzalo problematiku životního prostředí jako jednu ze strategických priorit. Cílem projektu bylo vytvořit pilotní opatření v oblasti životního prostředí, kdy hlavní výstup – Kniha pohádkových příběhů – bude sloužit jako vzor dobré praxe i ostatním městům. Díky primární edukaci dětí a mládeže předpokládáme i sekundární efekt na rodiče a tím celkově zlepšení povědomí občanů města o ekologické zátěži nevytříděného odpadů,“ dodává Daniel Šulák.

Hlavní cílovou skupinou projektu ČRA Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak, který byl realizován v rámci dotačního titulu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti, jsou tedy zejména děti a mládež. Ty tvoří z celkového počtu obyvatel Čačaku zhruba jednu třetinu. Projekt proto primárně cílil na zlepšení jejich povědomí o nakládání s odpady, zejména jejich primární separaci. Díky podpoře mládeže je pak možné do cílové skupiny zahrnout i jejich rodiče. Na základě české zkušenosti totiž realizátoři projektu věří, že díky přenosu informací z žáka na rodiče dojde k rychlejší změně v základním modelu chování středového producenta odpadu. Další cílovou skupinou projektu jsou pedagogové základních a mateřských škol, kteří každodenně pracují s dětmi a mládeží. Pro ty byl vypracován metodický list, který zohledňuje základní poznatky environmentální výchovy.

Hlavním výstupem projektu je zmíněná Kniha pohádkových příběhů, která byla vytvořena ve spolupráci českých a srbských expertů. Jedná se o unikátní produkt, který zábavnou formou učí děti, jak správně třídit odpad a vysvětluje nutnost ochrany životního prostředí. Kniha je navíc doplněna metodickým listem pro pedagogy, který poskytuje metodické vedení při výuce a představení této knihy. Součástí projektu je i pexeso a omalovánky s environmentální tématikou, které by měly srbské děti naučit základům ochrany životního prostředí.

Knihu pohádkových příběhů, která byla vytištěna v srbštině v nákladů 200 kusů, realizátoři distribuovali mezi veškeré školské zařízení v Čačaku. Na podporu environmentální ochrany pak bylo v rámci projektu pořízeno 300 sad tašek na tříděný odpad, které budou umístěny v učebnách každé školy. Město Čačak zároveň vytvoří nezbytné zázemí pro celkové třídění odpadu ve školách včetně vyčlenění kontejnerů na komunální odpad, papír, plast a sklo.

Projekt je součástí dlouholetého partnerství Čačaku a Valašského Meziříčí, v rámci něhož proběhla např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy či výměnný pobyt dětí, kdy žáci základní školy z Čačaku absolvovali týdenní pobyt ve skiareálu na Kyčerce poblíž Velkých Karlovic. Krátké video z jejich pobytu ve vyhledávané beskydské destinaci můžete vidět zde. Během loňského května pak školáci z Valašského Meziříčí pobývali v srbských rodinách, reciproční akce, kdy srbské děti naopak trávily čas v českých rodinách, proběhla na konci září 2019.

Zdroj: Česká rozvojová agentura

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Leave a Reply

Recyklace

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...

Elektrické grily je potřeba udržovat i správně recyklovat

Osm z deseti Čechů alespoň jednou za dva týdny rozpálí gril a s rodinou či přáteli si dopřeje třeba steaky, burgery nebo grilovanou zeleninu. O oblibě...

Jak se postarat o baterii i celé elektrokolo, aby vám dobře sloužilo

Češi milují cyklistiku a zejména v letních měsících jich brázdí tuzemské silnice a cyklostezky zvýšené množství. Roste i obliba elektrokol – elektrický pohon měla zhruba čtvrtina...