Všechny nás překvapilo, jakou rychlost dění kolem šíření koronaviru nabralo. Nejdříve jsme s nezájmem pozorovali, jak novou nemoc podcenili v Číně, přece jen to bylo na druhém konci světa, a než jsme se rozkoukali, najednou jsme již třetí týden zavření doma, připoutaní k počítačům, plotně a televizi.

Pandemie koronaviru se stala globální krizí a prioritou pro světové vlády. Zároveň však dala do pohybu spoustu v dnešní době vzácných jevů. Stáváme se svědky mnoha činů odvahy, soucitu a vzájemné pospolitosti, které nás nepřestávají inspirovat a zdůrazňují sílu, kterou lidé mají. Být zdráv je pro člověka to nejdůležitější. Pozorujeme, jak lidé po celé zemi spolupracují, aby zachránili životy a udrželi naše společenství pohromadě. Bojíme se o zdraví svých blízkých, děláme si starosti s tím, jak zaplatíme nájem, nakrmíme své rodiny a udržíme si práci nebo podnikání. Vlna dobrovolnictví a vzájemné pomoci, která se po celé republice vzedmula, bere dech.

Pandemie koronaviru se bezesporu stane důležitým mezníkem, bude se mluvit o světě „PŘED“ a „PO“. A právě to, co přijde „PO“, bude pro lidstvo obrovskou společnou výzvou a zároveň i příležitostí změnit způsob, jak se k planetě, životnímu prostředí a omezeným zdrojům, které máme k dispozici, jako lidstvo chováme. I když bude šíření nového koronaviru pod kontrolou, přijdou další výzvy. Nadále budeme mít klimatickou krizi, kterou musíme řešit, oceány, které je třeba chránit, lesy a živočišné druhy, které je třeba zachovat. Ze stávající krize však můžeme vyjít silnější, zkušenější a plni nových odvážných předsevzetí, jak i my sami můžeme přispět k čisté budoucnosti a planetě.

Musíme se rychle přizpůsobit situaci

I my v Greenpeace děláme vše, co je v našich silách, abychom reagovali na tento stav ohrožení veřejného zdraví jak pro zaměstnance, tak pro dobrovolníky, planetu a její obyvatele. Neztrácíme optimismus a nadále intenzivně pracujeme na projektech a kampaních, v současnosti převážně z domova. Zapojujeme se i do dobrovolnických aktivit ostatních spolků, organizací a občanských iniciativ, které pomáhají řešit současný kritický stav.

Hodnoty a principy, na kterých Greenpeace stojí, jako jsou ohleduplnost, solidarita, schopnost spolupráce a rychlá reakce v měnících se podmínkách, se nyní stávají ještě důležitější než kdykoliv předtím. I když současná omezení pohybu, shromažďování či cestování budou ještě nějakou dobu pokračovat, najdeme jiné způsoby, jak vyjadřovat svůj názor a nadále vytvářet tlak na politiky a velké korporace, aby jednali v zájmu lidí a v souladu s planetou a přírodou. Právě na to bude v nadcházející době nutné pořádně dohlédnout, přičemž se neobejdeme bez spolupráce, aktivity a podpory vás všech.

Pod lampou největší tma

Vlády po celém světě v současné době uvolňují miliardy na boj proti pandemii a budou tak činit i ve fázi obnovy, až krize pomine. A právě během tohoto následujícího období bychom měli být velmi ostražití a sledovat, kam uvolněné miliardy potečou. Víme, že tyto peníze mohou být snadno použity k podpoře špinavých, zastaralých a neperspektivních průmyslových odvětví, která způsobují další globální krizi, a to klimatickou a přírodní. Přitom bude potřeba investovat peníze naopak do změn, inovací a modernizací, které mohou skutečně přinést lidem a planetě pomoc: do řešení moderních, čistých, zelených, prospěšných pro lidi i pro přírodu. A právě o to bude Greenpeace usilovat. Budeme pozorně dohlížet na vlády a korporace, aby nezneužívaly situace k prosazování svých – veskrze finančních a mocenských – zájmů, které vedou k devastaci životní prostředí.

Již nyní můžeme pozorovat, jak se vlády a politici ve stínu koronaviru snaží odvádět pozornost od plánovaných opatření v oblasti ochrany životního prostředí a snižování emisí uhlíku. A nejen to. V některých státech se již dokonce objevují první kroky podkopávající základní principy demokracie. Pokud budeme tyto pokusy nyní ignorovat, můžeme se brzy ocitnout v katastrofální budoucnosti. Ve světě nadále spoléhajícím na nekonečný ekonomický růst a mantru nadměrné spotřeby, ve světě, kde slovo občanské společnosti nemá žádnou váhu, stejně jako principy demokracie. A to nechceme. V nové epoše „PO“ koronaviru si přejeme pevnou a odolnou občanskou společnost, vlády, které prosadí a přesměrují investice do čistého průmyslu, nastartují rozumnější, udržitelnější ekonomiku a vytvoří odolnější systém, ve kterém lidé a planeta budou stát na prvním místě.

Solidarita, vzájemnost a podpora

Dojemná vlna solidarity, která se od začátku pandemie vzedmula, prokázala, jak nezastupitelnou roli hrají dobrovolnictví a spolky vzájemné pomoci. Již po několika-týdenní zkušenosti je zřejmé, že zdravotní péče, sociální služby a komunitní či neziskové organizace by měly dostávat mnohem více podpory, a to jak z hlediska projeveného uznání jejich důležitosti, tak i z hlediska veřejných investic. Vždyť to byly právě spolky dobrovolníků a solidární jednotlivci, kteří začali poskytovat podporu potřebnou v oblastech, kde naše vláda selhala. Jsme svědky toho, že v krizi se stává možným i nemožné. Vítězem v tomto boji bude obrovská síla občanské společnosti: obětavost a nasazení profesionálů i dobrovolníků v první linii, vzájemná pomoc a péče o ty nejslabší.

Období po odeznění pandemie se stane naléhavou výzvou pro nutné změny ve všech oblastech. Není čas na popírání vědců, stejně jak se to stalo v případě lékařů upozorňujících na nebezpečí nového viru. Je třeba jednat. Budeme svědky testu lidské společnosti, ale i obrovského odhodlání napravovat. Lidské společenství je křehké, stejně jsou ale křehké ekosystémy této planety. Zasluhují stejnou naši pozornost i připravenost vlád vložit do jejich nápravy potřebné zdroje. Nebude to snadné, ale věřím, že společně se nám to povede.

Existuje mnoho způsobů, jak nyní v době krize pomoci. Níže uvádíme seznam organizací, které se aktivně angažují. Pojďme se zapojit my všichni.

Autor: Michaela Ledererová, GREENPEACE