- Reklama -spot_img

Opakovaná porušení základních povinností při drcení betonových sutí.

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Za opakovaná porušení základních povinností uložili inspektoři ČIŽP firmě další pokutu. Tentokrát 200 tisíc korun. Společnost CAUDETE s.r.o. z Moravského Žižkova prováděla ve dnech 18. až 25. července 2019 v areálu zemědělského družstva v Mikulově drcení betonových sutí. Zahájení provozu zdroje znečišťování ovzduší v předstihu neoznámila Městu Mikulov a České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Drcení materiálu bylo navíc prováděno bez dostatečného snižování emisí tuhých znečišťujících látek a provozem docházelo k výrazné prašnosti. Inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta je od 9. října pravomocná.

„Při kontrole v červenci 2019, kdy bylo počasí bez deště, a venkovní teploty se pohybovaly okolo 30 stupňů, docházelo provozem drtiče k enormní prašnosti, se kterou se v rámci své kontrolní činnosti u těchto zdrojů setkáváme pouze výjimečně. Zjištěná prašnost byla takové intenzity, že místy znemožňovala pořízení fotodokumentace. Materiál určený ke zpracování i podrcený materiál byly v době kontroly suché a nepokropené,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Provozem drtiče docházelo k enormní prašnosti

Výše uvedená zjištění jsou v rozporu se závaznými podmínkami pro provoz stacionárního zdroje stanovenými v povolení provozu. Inspektory ČIŽP jsou hodnocena jako porušení základních povinností provozovatele zdroje znečišťování ovzduší, jejichž plnění je striktně vyžadováno platnou legislativou. „Provozovatel byl navíc na povinnost provozovat drtič pouze v souladu s předpisy včetně zajištění provozu skrápěcího zařízení upozorněn při předchozí kontrole v dubnu 2018. Za opakované porušení základních povinností jsme mu už v minulosti uložili pokuty sto tisíc a 80 tisíc korun,“ doplnil Augustin.

V červnu 2015 uložila ČIŽP subjektu CAUDETE s.r.o. pokutu ve výši 100 tisíc korun za skladování materiálu určeného k recyklaci a hotového recyklátu, které převyšovaly instalované ohrazení skladu v provozovně v Břeclavi – Poštorné a za provozování stejné drtící jednotky v lokalitě Rakvice bez povolení provozu. V listopadu 2017 pak pokutu 80 tisíc za provozování stejné drtící jednotky v k. ú. Chudčice bez zajištění zdroje vody pro skrápění pro omezení emisí tuhých znečišťujících látek a neoznámení zahájení provozu v předmětné lokalitě ČIŽP.

Podle inspektorů je uložení pokuty v dané výši trestem odpovídajícím a zohledňujícím veškeré okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán včetně toho, že se jedná o opakované porušení povinnosti provozovatele.

Zdroj: aktuality ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace