- Reklama -spot_img

Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. o ukládání odpadů – k připomínkám

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Dne 15.9.2015, zaslalo MŽP novelu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, do meziresortního připomínkového řízení.

Česká asociace odpadového hospodářství přináší stručný výtah základních bodů připravované novely, ke které se nyní v rámci standardního legislativního procesu může vyjádřit i odborná veřejnost.

Stručně k obsahu:

Zpřísnění stavu u využití sedimentů z vodních toků a vodních nádrží v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. – V této novele byly sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, využívané na zemědělském půdním fondu a na povrchu terénu, nově zařazeny do působnosti zákona o odpadech. V případě využití sedimentů na povrchu terénu tak nově bude aplikována obecná právní úprava pro využívání odpadů na povrchu terénu. S ohledem na velké množství odpadů, na které se režim vyhlášky bude nově vztahovat, je nezbytné přistoupit k podrobnější úpravě a stanovit rozdílná kritéria pro využití odpadů na povrchu terénu podle místa jejich využití.

Zpřísnění podmínek pro využívání stavebních a demoličních odpadů – dle novely již nebude možné využít stavební odpad bez jeho předchozího zpracování na recyklát (drcení, třídění).

Zrušuje se § 6 odst. 3, dle kterého bylo dlouhodobě stanoveno množství odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky bez poplatku.

V příloze č. 4 se nově nastavují podmínky pro ukládání na skládky, co se týče výstupů z úpravy směsných komunálních odpadů obsahujících biologicky rozložitelnou složku.

Dále se nově stanovují pravidla pro postup v případě překročení nejvýše přípustné hodnoty ukazatele rozpuštěného organického uhlíku (DOC).

V příloze č. 5 je nově zavedena výjimka pro využívání na povrchu terénu pro pneumatiky, které byly dosud v některých případech takto využívány, vzhledem k jejich zařazení mezi výrobky podléhající zpětnému odběru.

Ohledně odpadů, které lze ukládat na skládky jen za určitých podmínek, se upřesňují podmínky pro ukládání neupravených směsných komunálních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů.

Dále se zpřísňuje možnost využití výstupů ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů.

Novela zpřesňuje pojem „kvalifikovaná osoba“, aby bylo možné stanovit podmínky pro splnění její odborné způsobilosti.

 

Přepokládaná účinnost novely

MŽP předpokládá, že novely by mohla být účinná již od 1.11.2015.

 

Do kdy je možno podávat připomínky

Připomínky je možno podávat do 7.10.2015.

 

Ke stažení

novela: novela.pdf [ 133.75 kB ]

důvodová zpráva:duvodovka.pdf [ 248.48 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace