- Reklama -spot_img

Nové technologie nejen pro materiálově-energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Letošní ročník pokračuje v prezentaci nových technologií pro materiálově-energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním včetně představení doplňkových a pomocných aplikací.

Současně nahlédneme do vývojových dílen inovativních energetických a k životnímu prostředí ohleduplných technologií. Pochopitelně také zhodnotíme situaci v oblasti výkupních cen a možností instalací a financování představených technologií u nás i ve světě.  Většina přednášejících na naší konferenci vystoupí po několikáté. Podrobný program a všechny starší příspěvky najdete na webu pořádající organizace: www.energis24.cz, kde také probíhá elektronická registrace.   Minulého  ročníku se zúčastnila rekordní stovka účastníků. Loni jsme získali záštitu MŽP, letos se o ni ucházíme také. Tento článek je jen malou ,,ochutnávkou“ připraveného programu. Popisuje některé vývojové technologie, nebo to, co je v programu konference nové. 

Zhodnocení stávající situace:

Instalace systémů pro energetické využití odpadů není v naší zemi jednoduchá. Kdo se o ni  pokusí, většinou narazí na tuhý odpor nejrůznějších  rádoby ekologických organizací, takže to většinou po čase vzdá. Dokonce jsem se setkal s případem, kdy zpracovatel studie posouzení vlivů na ŽP EIA pro malou demonstrační jednotku vakuové pyrolýzy pneumatik, která měla jak ze zahraničí, tak z našeho MŽP všechna potřebná razítka, dostal od místních samospráv politické zadání neschválit instalaci, neb si ji obyvatelé nepřejí. Bohužel to není ojedinělý případ a díky chybějící legislativě pro pyrolýzu a zplyňování to u nás nové technologie nemají jednoduché.    Když už někdo vyvine nebo se pokusí importovat moderní zařízení, většinou od svého záměru upustí nebo své projekty exportuje do zahraničí, třeba i proto, že nechce platit drahé ,,výpalné“ zpracovatelům analýz, nebo jen proto, že je tam povolovací a schvalovací proces asi 10x jednodušší.   Velká většina instalací na dřevní plyn v ČR řeší nejrůznější technické problémy a nové se díky politice ERU snad ani neplánují. Má v tomto kontextu smysl pokračovat v pořádání specializovaného semináře představujícího obor s nejasnou budoucností?  Ano, má. Nutné je ale pracovat na vědomí a povědomí lidí již od útlého věku a počkat, než vyrostou nebo než se změní společenské klima a povědomí lidí o energetickém využití odpadů a OZE.

ENERGIS 24 nabízí vzdělávací projekt pro všechny generace

Naše vzdělávací programy nabízíme už předškolákům. Studenty středních a vysokých škol v rámci projektu Environmentálního vzdělávání vozíme do spaloven odpadů, čistíren odpadních vod, na bioplynové stanice a představujeme nové vývojové trendy a veškeré technické systémy vedoucí k ochraně životního prostředí. Pro naši činnost používáme termín ,,environmentální energetika“.

Vždy se snažíme ukazovat celou cestu energie z uhelných nebo jaderných dolů, přes teplárny a elektrárny, rozvodny a přenosovou soustavu až do zásuvek konečných spotřebitelů, cestu plynu z hraniční předávací stanice přes kompresorové stanice, podzemní zásobníky, regulační stanice, ropná pole, ropovody, rafinerie, automobilky a motorárny a tak dále. Zkrátka představujeme energetiku v širokých souvislostech. Pochopitelně máme zájem vzdělávací projekt dále rozvíjet a propagovat  i další technická odvětví, jako např. IT, strojírenský nebo automobilový průmysl. Vždy  pochopitelně záleží na přání partnerů, kteří se podílejí na financování projektů.

Způsob financování a získaná ocenění

Jako nestátní nezisková organizace jsme financováni z členských příspěvků, poplatků za služby, od  sponzorů a dárců, ale také z vypisovaných  grantů od soukromých i  státních organizací. V současné době hledáme všechny zájemce, kteří chtějí investovat do technické výchovy talentovaných studentů a podporovat jejich samostatné myšlení. Budeme rádi, když nás podpoříte.   V roce 2013 jsme v soutěži E.ON Energy Award Globe ČR, tzv. ,,Ekologický Oskar“, získali prestižní ocenění v kategorii Mládež, které nám dává morální sílu, ale i povinnost pokračovat dál.

Do všech vzdělávacích projektů záměrně zařazujeme protichůdná a někdy i kontroverzní témata, aby si každý udělal závěry sám.  Letošní program tradičního semináře o materiálově-energetickém využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním obohatíme příspěvkem o transmutační fúzi uhelného prachu v plazmatickém skupenství, měřitelných zdrojích energie v pyramidách a o individuální výrobě vodíku pro motory osobních i nákladních automobilů.

Trocha uhlí v mikrovlnce

Fúze uhelného prachu v plazmatickém skupenství. V roce 2012 Českou republiku navštívil jaderný fyzik maďarského původu Dr. Egely, který na několika přednáškách demonstroval zajímavý experiment. Do trubice z křemenného skla umístil asi 0,5 g uhelného prachu. Pomocí magnetu předvedl, že uhelný prach nereaguje na magnetické pole a poté trubičku vložil do mikrovlnky. Po několika vteřinách pestrobarevných výbojů uhelný prášek vyndal a ukázal, jak se v magnetickém poli posouvá. V mikrovlnce se s uhelným prachem evidentně stalo něco neobvyklého. Mikrovlnka je vlastně malý plazmový reaktor a v plazmatickém skupenství dochází k celé řadě transmutačních reakcí. Jak je patrné ze spektrografické analýzy uhlí, po několika minutách obsahuje stopové množství celé řady prvků, např. Si, Fe, Al, Ca, Mg, K, Ti, Cr, O, S. Ve své laboratoři Egely provozuje transmutační plazmatický generátor čtvrté generace, který z 0.5 g uhlíku po dobu několika týdnů získává teplo o výkonu asi 10 kW. Na jednu  půlgramovou náplň by jeho agregát měl nepřetržitě pracovat asi půl roku. Jak je to možné?  Spálením se z hmoty uvolní asi jedna miliontina procenta vázané energie, štěpením pak jedna desetina procenta, slučováním  termojadernou fúzí jedno procento a anihilací, kterou známe jen z mezihvězdného prostoru, 100 % vázané energie. Egely  tedy evidentně sahá k jiným energetickým zdrojům, než jaké známe z pouhého spalování.  Za tento objev ve světě získal řadu ocenění i grant na vývoj od maďarské vlády. K nám přijel hledat investora nabízejícího jeden milion amerických dolarů potřebných pro dokončení vývoje, protože o ten grant díky krachu jednoho z partnerů zase přišel. Egelyho experiment sice má před sebou ještě dlouho cestu k průmyslovému využití, ale je celkem jednoduše opakovatelný.  Egely s oblibou používá příměr ke skleněným mikrovlným houslím, na které se naučil hrát.  Potíž je v tom, že není dost nadaných virtuozů ovládajících hned několik vědních oborů (akustika, mikrovlny a energetika), takže nezbude nic jiného, než sestavit tým odborníků.   Egelyho technologie jsou použitelné pro výrobu elektrické energie a tepla, likvidaci nebezpečných odpadů, ale také pro mikrovlnný rozklad vody na kyslík a vodík, o kterém bude na naší konferenci také řeč.

Ohlédnutí za veletrhem inovací

Diana Siswartonová, která do ČR pozvala a také tlumočila Dr. Egelyho, létá po celém světě a propojuje  celou řadu vědců, inovátorů a mecenášů pracujících na nekonvenčních zdrojích energie. Na naší konferenci udělá malé ohlédnutí za veletrhem inovací v Norimberku a špičkovou mezinárodní vodní konferencí v Bulharsku, které se zúčastnilo 150 vědců z celého světa. Dále  představí mezinárodní projekt Blue Economy  Guntera Pauliho, člena Římského klubu. Během 10 let navrhuje aplikaci 100  nejúspornějších a nejefektivnějších inovací světa kopírujících přírodu a vytvoření 100 milionů pracovních míst.

Nové možnosti individuální výroby vodíku

Použití plynné směsi kyslíku a vodíku získaného elektrolýzou vody jako aditiva paliva pístových spalovacích motorů prokazatelně přispívá k výraznému snížení emisí výfukových plynů, snížení spotřeby paliva a zvýšení životnosti motorů. Elektrolýza vody je svým způsobem neefektivní, přesto se tímto oborem všude ve světě zabývá celá řada firem a jejich elektrolyzéry do automobilů se úspěšně prodávají  u nás i v zahraničí. Jedna malá česká firma dle svých podkladů lepší konstrukcí elektrod a změnou jejich povrchu dosáhla výrazného zvýšení účinnosti elekrolyzéru. Někteří se intenzivně věnují pokusům  navazujícím  na výsledky výzkumu frekvenčního rozkladu vody Stanleyho Meyera, jiní  zajímavé technologii efektivního rozkladu vody pomocí nanočástic nebo kavitace.  Pokud se někdo zajímáte o možnost pracovat a podílet se na výzkumu efektivního rozkladu vody, neváhejte nás kontaktovat.

Pyramida jako energetické zařízení

V roce 2014 naši republiku v rámci evropského turné navštívil objevitel Bosenského údolí pyramid, který až neuvěřitelným způsobem vyprávěl své zkušenosti z odkrývání pyramid, které snad doposud úředně neexistují. Proč? Pokud by Egypt ztratil jen 25 % příjmu z turistů, jednalo by se o astromomickou částku, takže se vyplatí zatajovat.  Dnes je již prokazatelné, že většina pyramid je postavena z umělého aglomerovaného kamene – geopolymerbetonu. Existenci tohoto umělého kamene v Bosně potvrdil i jeden z našich výzkumných ústavů. Pyramidy v Bosně navíc produkují dnešní technikou detekovatelné a měřitelné energie o frekvenci asi 10 – 28.000 kHz, které se používají pro levitaci. Po konverzi na slyšitelnou frekvenci si je můžete pustit jako gramofonovou nahrávku. V Sarajevu se pravidelně pořádají mezinárodní vědecké konference s trochu jiným obsahem, než kterým se zabývá oficiální egyptologie. Dnes je již nesporné, že pyramidy v Bosně jsou postaveny k energetickým a patrně také  léčebným účelům a jsou staré minimálně 29.000 let.  Podrobnější informace naleznete v reportáži z Bosny i v článku Pyramida jako energetické zařízení na našem webu v sekci Publikace a články.

Výroba elektrické energie z odpadního tepla

OZE to díky zpackané podpoře našeho státu  FV elektrárnám nemají jednoduché. Když už někdo vyvine, vyrobí nebo se pokusí dovážet technologie pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla a pokusí se je instalovat na bioplynové stanice, kde až na malé výjimky odpadní teplo bez užitku uniká, tak jako při kondenzační výrobě elektrické energie, bude za svoji iniciativu potrestán snížením výkupní ceny, protože by došlo ke zvýšení instalovaného výkonu bioplynové stanice, který už někdo naplánoval.  Od minulého roku se proto doplňkové moduly ORC zvyšující účinnost výroby elektrické energie na naše bioplynové stanice nemontují.  Přesto a právě proto, že se orientujeme na budoucnost a dbáme na zvyšování energetické účinnosti, nám odborníci z Centra výzkumu a využití OZE  FEKT VUT Brno představí vývojové projekty výroby elektrické energie z nízkopotencionálního odpadního tepla, na kterých se pracuje v zahraničí.  Celou konferenci zakončí příspěvek ­Technologického centra AV ČR na téma Mezinárodní inovace oblasti výroby energie a zplyňování.

Všechny zájemce o nové technologie rádi přivítáme v naší nestátní neziskové organizaci zaměřené na technickou výchovu a technické vzdělávání všech generací a propagaci nových technologií.

Členové NNO ENERGIS 24 se mohou podílet na přípravě a zaměření jednotlivých akcí a všechny informace dostanou mnohem dřív.  V oblasti nových technologií pracujeme podobně jako asociace, která sbírá a uchovává technické informace a propojuje výzkumníky z mnohých oborů, pořádá specializované konference a vzdělávací semináře, publikuje v odborných magazínech i literatuře a všechny informace současně zprostředkovává studentům všech typů škol. Pomáháme také zavádět nové technologie do výroby a následného použití, hledáme talentované studenty, kterým hned na počátku profesní kariéry ukazujeme perspektivu v oboru a současně vychováváme odborníky, kteří budou tyto nové energetické systémy aplikovat. Pomyslný kruh se tedy uzavírá.

 Mnoho příjemných chvil nejen v jednacím sále, ale i v Novém roce 2015 přeje

 Mgr. Radovan Šejvl

Zdroj: EnviWeb.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace