- Reklama -

Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Poradí vám chytrá recyklace!

Na bezplatné informační lince 800 976 679 poradí „kam s ním“.

Aktuálně

V řece Bečvě byl zjištěn zvýšený výskyt pěny, čeká se na výsledky rozborů

V místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince, byl zjištěn na hladině Bečvy zvýšený výskyt pěny. V úterý 27. října ve...

INDUSTRY 5.0 a české firmy se účastní veletrhu s konferencí v Indii, zaměřené na nakládání s odpady.

Po úspěšném prvním výstupu INDUSTRY 5.0 na indickém trhu v rámci konference k 125. výročí založení KONFEDERACE INDICKÉHO PRŮMYSLU, který se konal dne 21.8.2020, jsem byl...

Potraviny z domácích plodin by díky dobré úrodě neměly zdražovat

V porovnání s předchozími roky máme konečně dobrou úrodu. Na tom se shodují analytici i odborníci z českého argotech startupu Agdata, lídra v oblasti...

Směrnice o energetické účinnosti stále není zakotvena v legislativě.

Evropská směrnice o energetické účinnosti má pro koncové uživatele změnit řadu aspektům spojených s rozúčtováním. Podle původních plánů měly všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry...
Markéta Faltysová
Markéta Faltysová
Vystudovala PR na VŠMVV v Praze. Před nástupem do agentury pracovala jako redaktor a reportér pro ihned.cz, Český rozhlas a jako pomocný redaktor pro Studio ČT 24. Po zkušenostech v mediích přestoupila do PR, ve kterém působí 8 let. Vedla kampaně pro klienty v oblasti FMCG. V roce 2018 získala Českou cenu PR za projekt v neziskovém sektoru. Dnes vede pražskou pobočku Lesensky.cz. Když má volno, navštěvuje výstavy a divadla. Miluje cestování, jídlo a nebojí se experimentovat. Na poslední dovolené v Thajsku ochutnala krokodýla.

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů, spouští novou bezplatnou informační linku. Jejím cílem je podpora a přímý kontakt se spotřebiteli při řešení situace, jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem v rámci zpětného odběru. Na novou linku se všichni dovolají zcela zdarma, v provozu je od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

AITAT spolu s REMA investují v první etapě do rozvoje tohoto nového projektu určeného bezplatně široké veřejnosti půl miliónu korun (včetně nákladů spojených s jeho provozem a pravidelným vzděláváním personálu obsluhujícího linku). Podobný typ bezplatné služby pro spotřebitele dosud na trhu chyběl nebo v podobě veřejných registrů nefungoval tak, jak by měl. Například zájem veřejnosti o využívání informací z Registru míst zpětného odběru elektrozařízení byl a je z různých důvodů zcela minimální.

„Lidé získají na lince Chytré recyklace informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat. Dozví se, jak ho nechat případně odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít,“ informuje David Vandrovec, předseda představenstva AITAT a generální ředitel společností REMA s tím, že operátoři linky navedou volajícího do reálně nejbližších míst zpětného odběru vysloužilého elektra a nebudou rozlišovat mezi jednotlivými kolektivními systémy.

„Nám na rozdíl od jiných nejde o pošlapání konkurenčních kolektivních systémů vedoucí k monopolizaci trhu, ale její zdravou podporu,“ uvádí Vandrovec. Podle něj stojí za vznikem kontaktní linky snaha vybudovat pro koncové spotřebitele moderní a uživatelsky co nejjednodušší komunikační portál zpětného odběru v České republice. Nabídnout zprostředkování a podporu všech dostupných služeb včetně kontaktů prakticky na všechny potenciální partnery odebírající elektroodpad jako jsou e-shopy, řetězce, kamenné prodejny, výrobce, ale i samotné obecní i městské samosprávy.

Impulsem ke zprovoznění linky byl i nedávný mediální rozruch vyvolávající údajné problémy okolo seznamu „veřejných“ míst sběru vysloužilého elektra právě na webovém Registru míst zpětného odběru elektrozařízení, který provozuje Ministerstvo životního prostředí.

„Problematika „veřejného/neveřejného sběrného místa elektroodpadu“ je v současném vymezení nastavených pravidel nejasná.  Přes veškerou snahu a bez odpovědné reakce ministerstva nemáme v současnosti reálné možnosti, jak situaci uspokojivě vyřešit. Obáváme se, že si s tím neporadí ani avizovaná legislativní novela. Lidsky si každý asi umí stanovit definici a podobu veřejného místa, nicméně legislativně je to poněkud komplikovanější. Proto jsme se rozhodli jít za spotřebitelem takto napřímo,“ vysvětluje Vandrovec iniciativu při vzniku projektu bezplatné informační linky.

Nejobtížnější, co se týče tříděného sběru odpadních elektrozařízení od spotřebitelů, je to, že z praktického hlediska není možné realizovat jednotný způsob sběru, na rozdíl třeba od skla, papíru, či plastů. Jiným způsobem je zajišťován zpětný odběr křehkých úsporných zářivek, nebo objemově i hmotnostně rozměrných elektrozařízení jako je třeba televize či lednička, či drobných spotřebičů jako je fén, varná konvice či notebook. Právě proto rady a konzultace, jak a kde se může spotřebitel zbavit jakéhokoli vysloužilého výrobku v kategorii elektro v rámci zpětného odběru, jsou nejen z hlediska ochrany životního prostředí zcela jednoznačně společenským přínosem.

chytrarecyklace.cz

Projekt zelené linky Chytrá recyklace patří mezi nejnovější projekty udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti (CSR aktivity) AITAT a REMA. Pomáhá české veřejnosti v zodpovědném nakládání s veškerým elektroodpadem včetně jeho dalšího využití v rámci navazujícího zpracovatelského a následně výrobního řetězce, který stále více využívá surovin a prvků získaných z jeho recyklace.

Součástí projektu zelené linky Chytrá recyklace bude i ověřování spokojenosti a realizace průzkumů mezi spotřebiteli ve věci zpětného odběru výrobků. „Jsme v očekávání, jak velký bude o naši novou službu zájem. V každém případě považuji za nutné zdůraznit, že bez zapojení spotřebitelů by udržitelné a bezpečné nakládání s odpady nebylo možné. Pokud by spotřebitel nebyl ochoten či se sám nechtěl svých odpadů zbavit správně a ekologicky, to znamená někam je odevzdat, někam je donést, někam je poslat, tak by to nefungovalo,“ dodává na závěr Vandrovec s tím, že v další fázi projektu bude obsahově rozšířen i web www.chytrarecyklace.cz, který se bude věnovat zvyšování povědomí o možnostech zpětného odběru výrobků a otázkám kolem ochrany životního prostředí obecně.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

1 komentář

  1. Doporučuji použít “Google na odpadky” od spolku Ukliďme Česko na adrese https://www.KAMsNIM.cz/

    Aplikace “Kam s ním?” vám NONSTOP poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat a to jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa, která lze jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 50 000 odběrných míst, a další budou průběžně přibývat.

Zanechte komentář

Recyklace

Zelená linka Chytrá recyklace patří mezi projekty udržitelného rozvoje

Na čtyři stovky odbavených telefonátů, rad a doporučení, taková je tříměsíční bilance provozu bezplatné zelené linky Chytrá recyklace. Ta začala na telefonním čísle 800 976 679...

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...