- Reklama -spot_img

Penny Market neplnil povinností týkající se označování nebezpečných chemických směsí.

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Řetězec Penny Market neplnil povinností týkající se označování nebezpečných chemických směsí. Dostal pokutu 140 tisíc korun. Inspektoři z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Penny Market s.r.o. za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí.

Firma ve svém řetězci prodávala některé nebezpečné chemické látky a směsi bez správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly i věty o nebezpečnosti výrobků. Společnost tak porušila nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) – nařízení CLP[1].

Společnost uváděla na trh v ČR čistící a prací prostředky určené pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Tyto výrobky, chemické směsi, které byly současně i detergenty (chemické látky určené k čištění), byly distribuovány prostřednictvím obchodního řetězce po celé ČR. Výrobky pocházely ze zemí Evropské unie nebo byly vyrobeny pro tento obchodní řetězec v ČR. Penny Market se v roli distributora chemických směsí a detergentů dopustila několika správních deliktů.

„Zjistili jsme, že označení nebezpečných chemických směsí nebylo v souladu s požadavky dle nařízení CLP. Kontrolované nebezpečné směsi a detergenty navíc nebyly při jejich prvním uvedení na trh v České republice oznámeny do registru Ministerstva zdravotnictví České republiky v takzvaném registru CHLAP[2]. Přitom jde o základní povinnost každého distributora při uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Plnění povinností je nezbytně důležité, protože výrobky byly distribuované široké veřejnosti a povinné informace na obalu, jako jsou výstražný symbol v požadované velikosti odpovídající velikosti obalu (aby byl viditelný a upozorňoval na další informace), standardní věty o nebezpečnosti (H věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) atd., jsou jediným přístupným zdrojem informací o nebezpečnosti výrobku. Tyto informace jsou vyžadovány všeobecně, aby se předešlo ohrožení spotřebitele při zacházení s nimi.

Dvě z kontrolovaných směsí byly na obalu označeny názvem odlišným od názvu uvedeného v příslušném bezpečnostním listu. „Název směsí je identifikační údaj, pod kterým se ohlašují i do registru CHLAP a musí být použit ve všech požadovaných úkonech jednotně, aby mohla být směs identifikovatelná. Výrobky, u kterých byly zjištěny nedostatky, byly dráždivé pro kůži a oči, obsahovaly alergeny nebo způsobovaly i vážné poškození očí. Na trh byly uvedeny společností Penny Market v období necelých tří let ve statisícových množstvích,“ uvedl Trávníček.

Polehčující okolností byl pro inspektory aktivní přístup obviněného. Po kontrole se snažil bezodkladně uvést protiprávní jednání do souladu se zákonem.

Společnost se proti pokutě odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To však odvolání zamítlo a pokuta 140 tisíc korun nabyla 4. 9. 2019 právní moci.

[1] nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) – označování nebezpečných chemických směsí

[2] Registr CHLAP slouží jako základní databáze informací o nebezpečných chemických směsích, které jsou přístupné na trhu v ČR, při poskytování ošetření úrazů v lékařských zařízeních.

Zdroj: aktuality ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace