Není to tak dlouho, kdy na tomto serveru poměrně silně rezonoval článek s podobným názvem. Nebezpečné odpady se mohou proměnit na materiál k dalšímu využití. Projekt, o kterém jsem tehdy psal pokračuje. Proto si dovolím navázat a informovat o dalších skutečnostech z jeho vývoje. Tou nejdůležitější je, že vzorky materiálu dorazily do mé plzeňské pracovny.

Překvapily mě hned ve třech bodech.

  1. Tuhost a pevnost
  2. Vzhled
  3. Vlastnosti

Podíváte-li se na výrobek na fotografii níže, vidíte že strukturou (barevností) připomínají nejvíce mramor, do kterého však jako by někdo přimíchal lesklou slídu. Tento názor mělo i několik návštěvníků, kteří materiál dostali za těch několik dní do rukou.

Barevnost je dána mixem zpracovávaného materiálu a lesklé kousky jsou kusy hliníkové folie, která je často součástí obalů jednorázových nástrojů a vybavení, které v nemocnicích používají.

V zásilce mi dle dohody přišly tři tloušťky 8, 12 a 15 mm. Odpovídající nejčastěji využívaným OSB deskám v tuzemsku, i když právě 8 mm je na OSB spíše málo než dostatek. U dodané desky, však i díky vyšší kompresi a odlišným vlastnostem materiálu, odpovídá pevnost řekl bych dvojnásobné tloušťce OSB desky, a to je více než zajímavé.

Desky navíc, před uvedením na trh, byly důkladně testovány. Již v základu přináší čtyři, pro Indii a nejenom pro ni, klíčové vlastnosti.

  • Voděodolnost a to plnohodnotnou
  • Jsou 100% recyklovatelné
  • Jsou 100% z existujících zdrojů (INDUSTRIAL UPCYCLING)
  • Jsou odolné proti termitům
  • Jsou žáruvzdorné dle normy IS 15061-2002 příloha A

I když se například odolnost proti termitům (a dalšímu hmyzu) může zdát v našich podnebních šířkách jako nezajímavá, paseka, kterou způsobil člověk v tuzemských lesích a svedl to na kůrovce, se může s dalším vývojem klimatu, nadále šířit a termiti se mohou dát na pochod. Stejně jako to dělají jejich dvounozí sousedé.

Během několika dní, kdy mám materiály k dispozici, mělo je možnost vidět několik odborníků ze stavebního průmyslu. Všichni byly překvapeni existencí podobného materiálu, který při poloviční ceně OSB desky nabízí mnohonásobně větší účinnost a funkčnost.

Zároveň se mi ozvali první výrobci nábytku, kteří stále hledají náhradu stávajících materiálů a tento by jim nabídl to, co tak dlouho hledají. Kvalitnější materiál s nižšími náklady a větší přidanou hodnotou, a to se nestává skutečně tak často.

S ohledem na tyto skutečnosti se projekt spolupráce bude vyvíjet dvěma cestami. První a rychlejší bude dovoz hotových desek, požadované síly rovnou od výrobce z Indie. Roli bude hrát doprava a s ní spojené logistické náklady, ale již první dopočty nám ukazují, že se cena při nákupu od objemu jednoho kontejneru výše, bude stále pohybovat na velmi atraktivní úrovni oproti materiálům běžně dostupným na trhu.

Druhou cestou však bude licencovaný transfer technologie výroby přímo do Čech. Počítá s výstavbou technologického centra pro střední a západní Evropu. Bude se pravděpodobně jednat o první průmyslový komplex reprezentující od základu principy systémové prevence vzniku odpadu implementované do kořenů INDUSTRY 5.0

Jsem hrdý, že stejně jako slovo ROBOT, bude i PRŮMYSL 5.0 vždy spojen s Českou republikou a lidmi, pro které výraz LÁSKA K PRÁCI neznamená v první řadě jen osobní profit, ale mnohem, mnohem víc.

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář