- Reklama -

Mohou se děti nakazit onemocněním COVID-19?

Koronavirus: Otázky a odpovědi pro rodiče

Aktuálně

Jaké jsou v současné době dostupné léky v boji s koronavirem-COVID 19?

Nový koronavirus, způsobující onemocnění COVID-19, tu s námi ještě nějakou dobu zůstane. I proto se řada vědeckých týmů snaží o vývoj účinných léků. Které z nich mají...

Proč se v Česku moc nemluví o průmyslové evoluci INDUSTRY 5.0. ?

Dovoluji si sdílet se čtenáři tohoto serveru zprávu, o kterou bych se rád podělil už proto, že právě server inODPADY byl jedním z těch,...

Kontroly zaměřené na kontejnery na recyklované sklo a pojízdné popelnice

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných...

Jak to tedy bude od nového roku v třídění odpadu a recyklaci plastů?

Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Po několika týdnech od rozšíření virového onemocnění COVID-19 do celého světa, se objevují výsledky prvních vědeckých studií zabývajících se významem této nákazy v jednotlivých věkových skupinách. To, že je průběh onemocnění COVID-19 závažnější u starších osob, se ví již od počátku vypuknutí současné pandemie. Velmi časté jsou však dotazy rodičů na průběh onemocnění COVID-19 u dětí. V tomto článku jsme se pokusili odpovědět na nejčastější z nich.

V textu vycházíme z doporučení odborných institucí (MZ ČR, CDC) a z aktuálních čínských studií čínských, které popisují průběh nákazy u dětí. Dvě nejcitovanější studie detailněji přiblížíme v následujícím článku.

SOUHRN:

 • Děti se mohou infekcí COVID-19 nakazit v jakémkoli věku

 • Nejčastěji se děti nakazí od příslušníků rodiny

 • Průběh onemocnění je u dětí obvykle mírnější

 • K závažnému průběhu onemocnění dochází zejména u dětí s dalším přidruženým onemocněním

 • Děti je třeba je před nákazou chránit, situaci jim důkladně vysvětlovat a učit je správně provádět preventivní opatření

 • Důležitý je zdravý životní styl s dostatkem pohybu pro posílení imunity dětí

Mohou se děti nakazit onemocněním COVID-19?

Jak popisují aktuální studie z Číny, kde epidemie COVID-19 v prosinci začala, virus SARS-CoV-2 může postihnout osoby všech věkových kategorií včetně dětí. Obecně jsou však děti k nákaze méně náchylnější než dospělí. Z celkového počtu nakažených tvoří děti mladší deseti let asi jedno procento. Nejmladším pacientem byl novorozenec, u kterého byla infekce prokázána 36 hodin po porodu (více v článku Otázky a odpovědi pro těhotné ženy).

Je riziko onemocnění infekcí COVID-19 u dětí stejné jako u dospělých?

Jelikož se onemocnění COVID-19 šíří z člověka na člověka, je riziko nákazy u dětí všech věkových kategorií srovnatelné s rizikem u dospělých. Celkově jsou však děti touto nákazou postiženy méně než starší jedinci.Menší procento nakažených dětí oproti dospělým pravděpodobně souvisí s jejich nižší expozicí onemocnění. Velmi malé děti jsou obvykle doma s rodinou, mají tak menší pravděpodobnost setkat se s nakaženou osobou. U dětí školního věku je riziko vyšší, avšak vzhledem k současné karanténě jsou taktéž doma a jejich kontakt s okolím je minimální. Nejčastěji se děti nakazí od infikovaných příslušníků rodiny, kteří mohou mít i bezpříznakový průběh onemocnění.

Jaký má onemocnění COVID-19 u dětí průběh? Liší se od dospělých?

Naprostá většina sledovaných případů onemocnění COVID-19 u dětí probíhala mírně a bez komplikací. U časti dětí byl dokonce detekován virus SARS-CoV-2, aniž by u nich vyvolal jakékoli příznaky infekce. Šlo tedy o “asymptomatický průběh”. Poměrně častým příznakem nákazy COVID-19 u dětí je podobně jako u dospělých horečka, kašel a zarudnutí v krku. Zaznamenány byly také rýma, zvracení nebo průjem.

Může mít onemocnění COVID-19 u dětí i závažný průběh? Které děti jsou nejohroženější?

Závažný průběh onemocnění s potřebou intenzivní péče je u dětí vzácný. Dochází k němu spíše u dětí, které trpí chronickým onemocněním či mají nějaké jiné zdravotní komplikace. Pravděpodobnost závažnějšího průběhu taktéž mírně roste s nižším věkem nakaženého dítěte. Dle čínské studie, které se budeme věnovat v samostatném článku, byl u dětí mladších jednoho roku sledován těžší průběh o něco častěji než u starších dětí. Úmrtí dětí jsou zcela ojedinělá a většinou souvisí s dalším přidruženým onemocněním nakaženého dítěte.

Jsou nákazou COVID-19 postiženi častěji chlapci nebo dívky?

Významný rozdíl ve výskytu onemocnění COVID-19 u dívek a chlapců zaznamenán nebyl.

Jak mohu své dítě před nákazou nejlépe chránit?

Nejvhodnějším způsobem, jak své dítě před onemocněním COVID-19 chránit, je dodržovat všechna opatření nařízená vládou a chovat se podle doporučených zásad prevence. Dětem je třeba důležitost těchto činností vysvětlit tak, aby je pochopily, ale zároveň aby nedostaly zbytečně strach. Rodiče je mohou povzbuzovat, například formou hry, a měli by také na dodržování zásad průběžně dohlížet. Nezbytné je:

 • Veškerá opatření by měli dodržovat důkladně všichni členové rodiny

 • Kdykoli to je možné, důkladně si úmývejte ruce mýdlem, případně používejte dezinfekci na ruce

 • Kašlejte či kýchejte do rukávu na předloktí, ne do dlaně

 • Používejte jednorázové kapesníky, které po prvním užití ihned vyhoďte

 • Ven nevycházejte bez roušky a roušku také správně používejte

 • Vyhýbejte se nemocným lidem (hlavně těm, kteří kašlají či kýchají) a vůbec minimalizujte kontakt s cizími lidmi, ideálně vůbec nechoďte s dětmi do města či do obchodu

 • Doma pravidelně uklízejte, vysávejte a dezinfikujte povrchy (zejména kliky, vypínače, dálkové ovladače, toaletu, umyvadlo a stoly). Více zde

 • Pravidelně perte prádlo, ideálně na vyšší teploty, pokud to je možné. Vhodné je vyprat i plyšové hračky. Více zde

 • Důkladně větrejte

 • Posilujte svou imunitu zdravou stravou a pravidelným pohybem. Pro děti nejlépe formou hry

 • Buďte dětem v odpovědném chování sami příkladem

MADE BY ELIŠKA ANDĚLOVÁ

Jak připravit domácnost a rodinu v případě, že některý z členů rodiny onemocní?

Jelikož naprostá většina onemocnění COVID-19 probíhá mírně, léčí se většina nakažených v domácím prostředí. V takovém případě je zcela nezbytné dodržovat následující pravidla, aby se zamezilo onemocnění dalších členů rodiny:

 • Nakažená osoba se izoluje od ostatních osob ve vaší domácnosti, ideálně ve větratelné místnosti s oknem

 • Domů si až na nejnutnější výjimky nezvěte návštěvy

 • Nakažená osoba musí při případném pobytu ve stejné místnosti s ostatními členy rodiny nosit roušku

 • Používáte-li koupelnu a záchod společně, měla by nakažená osoba zařízení používat jako poslední a následně jej řádně uklidit. Měla by také používat vlastní ručníky

 • Všichni členové rodiny by si měli krýt ústa při kašli a kýchání jednorázovým kapesníkem, který následně vyhodí do plastového pytle. Poté je třeba si umýt důkladně ruce mýdlem

 • Nakažená osoba by se měla vyhnout sdílení domácích potřeb (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty) s ostatními členy domácnosti. Po použití těchto předmětů nakaženou osobou je třeba předměty řádně omýt mýdlem či jarem a vodou. K mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

 • Použité prádlo od nakažené osoby lze prát s prádlem ostatních členů domácnosti, ideálně na co nejvyšší možnou teplotu. Po manipulaci se špinavým prádlem je potřeba si umýt ruce.

 • Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Až poté může pytel přijít do kontejneru na odpad.

 • Pokud se zhorší zdravotní stav nakažené osoby či jiného člena domácnosti, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc. Pokud se nejedná vysloveně o nouzovou situaci, stačí telefonicky zavolat svému praktickému lékaři či do nemocnice, případně na linku ministerstva zdravotnictví 1212.

 • Pokud se jedná o stav nouze s potřebou zavolat sanitku, je třeba okamžitě informovat volajícího nebo operátora, že se jedná o osobu nakaženou či osobu, která žije v jedné domácnosti s nakaženým

Jak se doma s dětmi vyhnout panice a stresu?

Oblast mentálního zdraví je zejména v případě karantény klíčová. Rodiče by ji proto neměli podcenit jak u sebe, tak u svých dětí. Velmi důležité je zejména vyhnout se panice a stresu:

 • Děti uklidňujte a celou situaci jim vysvětlujte

 • Udržujte pocit bezpečí, klidu a pohody v rodině

 • Pravidelně spolu komunikujte

 • Vhodné je vytvořit “akční plán” pro domácnost, který zamezí nudě

 • Užitečné je také zavedení denního režimu. Můžete například vymezit čas na práci, učení či odpočinek.

 • Pro zajištění úkolů pro děti je potřeba být v kontaktu se školou. Při učení se s dětmi buďte trpěliví

MADE BY ELIŠKA ANDĚLOVÁ

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story

Zdroje

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren-faq.html#anchor_1584387482747

https://koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu/

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005073

Autor:
Petra Polcarová, Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Oponent:
Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
kategorieKoronavirus

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Do tříděného plastu se stále dostávají bioplasty, které nelze recyklovat

Vcelku neprávem se nevraživost nejen nás Evropanů v posledním roce zaměřila na plasty. Tedy materiál, který nám vlastně umožňuje žít pohodlně a levně. Do...

Zelená škola je vzdělávání o problematice třídění a recyklaci odpadu

Na konci listopadu byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií EkoEDA pořádané pro školy zapojené do projektu Zelená...

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace, jsou v současnosti jediné, které lze označovat za tzv. udržitelné. Jednou z nich je nová značka...

Nová mycí linka se zaměřuje na recyklaci tiskových spotřebních materiálů

Nová mycí linka na Haiti pomáhá snížit množství odpadních plastů, které by jinak skončily v oceánech a přináší prospěch místním komunitám, planetě i naší...

Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat?

Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. „Je proto nejvyšší čas začít se...