- Reklama -spot_img

Mohou se děti nakazit onemocněním COVID-19?

Koronavirus: Otázky a odpovědi pro rodiče

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Po několika týdnech od rozšíření virového onemocnění COVID-19 do celého světa, se objevují výsledky prvních vědeckých studií zabývajících se významem této nákazy v jednotlivých věkových skupinách. To, že je průběh onemocnění COVID-19 závažnější u starších osob, se ví již od počátku vypuknutí současné pandemie. Velmi časté jsou však dotazy rodičů na průběh onemocnění COVID-19 u dětí. V tomto článku jsme se pokusili odpovědět na nejčastější z nich.

V textu vycházíme z doporučení odborných institucí (MZ ČR, CDC) a z aktuálních čínských studií čínských, které popisují průběh nákazy u dětí. Dvě nejcitovanější studie detailněji přiblížíme v následujícím článku.

SOUHRN:

 • Děti se mohou infekcí COVID-19 nakazit v jakémkoli věku

 • Nejčastěji se děti nakazí od příslušníků rodiny

 • Průběh onemocnění je u dětí obvykle mírnější

 • K závažnému průběhu onemocnění dochází zejména u dětí s dalším přidruženým onemocněním

 • Děti je třeba je před nákazou chránit, situaci jim důkladně vysvětlovat a učit je správně provádět preventivní opatření

 • Důležitý je zdravý životní styl s dostatkem pohybu pro posílení imunity dětí

Mohou se děti nakazit onemocněním COVID-19?

Jak popisují aktuální studie z Číny, kde epidemie COVID-19 v prosinci začala, virus SARS-CoV-2 může postihnout osoby všech věkových kategorií včetně dětí. Obecně jsou však děti k nákaze méně náchylnější než dospělí. Z celkového počtu nakažených tvoří děti mladší deseti let asi jedno procento. Nejmladším pacientem byl novorozenec, u kterého byla infekce prokázána 36 hodin po porodu (více v článku Otázky a odpovědi pro těhotné ženy).

Je riziko onemocnění infekcí COVID-19 u dětí stejné jako u dospělých?

Jelikož se onemocnění COVID-19 šíří z člověka na člověka, je riziko nákazy u dětí všech věkových kategorií srovnatelné s rizikem u dospělých. Celkově jsou však děti touto nákazou postiženy méně než starší jedinci.Menší procento nakažených dětí oproti dospělým pravděpodobně souvisí s jejich nižší expozicí onemocnění. Velmi malé děti jsou obvykle doma s rodinou, mají tak menší pravděpodobnost setkat se s nakaženou osobou. U dětí školního věku je riziko vyšší, avšak vzhledem k současné karanténě jsou taktéž doma a jejich kontakt s okolím je minimální. Nejčastěji se děti nakazí od infikovaných příslušníků rodiny, kteří mohou mít i bezpříznakový průběh onemocnění.

Jaký má onemocnění COVID-19 u dětí průběh? Liší se od dospělých?

Naprostá většina sledovaných případů onemocnění COVID-19 u dětí probíhala mírně a bez komplikací. U časti dětí byl dokonce detekován virus SARS-CoV-2, aniž by u nich vyvolal jakékoli příznaky infekce. Šlo tedy o “asymptomatický průběh”. Poměrně častým příznakem nákazy COVID-19 u dětí je podobně jako u dospělých horečka, kašel a zarudnutí v krku. Zaznamenány byly také rýma, zvracení nebo průjem.

Může mít onemocnění COVID-19 u dětí i závažný průběh? Které děti jsou nejohroženější?

Závažný průběh onemocnění s potřebou intenzivní péče je u dětí vzácný. Dochází k němu spíše u dětí, které trpí chronickým onemocněním či mají nějaké jiné zdravotní komplikace. Pravděpodobnost závažnějšího průběhu taktéž mírně roste s nižším věkem nakaženého dítěte. Dle čínské studie, které se budeme věnovat v samostatném článku, byl u dětí mladších jednoho roku sledován těžší průběh o něco častěji než u starších dětí. Úmrtí dětí jsou zcela ojedinělá a většinou souvisí s dalším přidruženým onemocněním nakaženého dítěte.

Jsou nákazou COVID-19 postiženi častěji chlapci nebo dívky?

Významný rozdíl ve výskytu onemocnění COVID-19 u dívek a chlapců zaznamenán nebyl.

Jak mohu své dítě před nákazou nejlépe chránit?

Nejvhodnějším způsobem, jak své dítě před onemocněním COVID-19 chránit, je dodržovat všechna opatření nařízená vládou a chovat se podle doporučených zásad prevence. Dětem je třeba důležitost těchto činností vysvětlit tak, aby je pochopily, ale zároveň aby nedostaly zbytečně strach. Rodiče je mohou povzbuzovat, například formou hry, a měli by také na dodržování zásad průběžně dohlížet. Nezbytné je:

 • Veškerá opatření by měli dodržovat důkladně všichni členové rodiny

 • Kdykoli to je možné, důkladně si úmývejte ruce mýdlem, případně používejte dezinfekci na ruce

 • Kašlejte či kýchejte do rukávu na předloktí, ne do dlaně

 • Používejte jednorázové kapesníky, které po prvním užití ihned vyhoďte

 • Ven nevycházejte bez roušky a roušku také správně používejte

 • Vyhýbejte se nemocným lidem (hlavně těm, kteří kašlají či kýchají) a vůbec minimalizujte kontakt s cizími lidmi, ideálně vůbec nechoďte s dětmi do města či do obchodu

 • Doma pravidelně uklízejte, vysávejte a dezinfikujte povrchy (zejména kliky, vypínače, dálkové ovladače, toaletu, umyvadlo a stoly). Více zde

 • Pravidelně perte prádlo, ideálně na vyšší teploty, pokud to je možné. Vhodné je vyprat i plyšové hračky. Více zde

 • Důkladně větrejte

 • Posilujte svou imunitu zdravou stravou a pravidelným pohybem. Pro děti nejlépe formou hry

 • Buďte dětem v odpovědném chování sami příkladem

MADE BY ELIŠKA ANDĚLOVÁ

Jak připravit domácnost a rodinu v případě, že některý z členů rodiny onemocní?

Jelikož naprostá většina onemocnění COVID-19 probíhá mírně, léčí se většina nakažených v domácím prostředí. V takovém případě je zcela nezbytné dodržovat následující pravidla, aby se zamezilo onemocnění dalších členů rodiny:

 • Nakažená osoba se izoluje od ostatních osob ve vaší domácnosti, ideálně ve větratelné místnosti s oknem

 • Domů si až na nejnutnější výjimky nezvěte návštěvy

 • Nakažená osoba musí při případném pobytu ve stejné místnosti s ostatními členy rodiny nosit roušku

 • Používáte-li koupelnu a záchod společně, měla by nakažená osoba zařízení používat jako poslední a následně jej řádně uklidit. Měla by také používat vlastní ručníky

 • Všichni členové rodiny by si měli krýt ústa při kašli a kýchání jednorázovým kapesníkem, který následně vyhodí do plastového pytle. Poté je třeba si umýt důkladně ruce mýdlem

 • Nakažená osoba by se měla vyhnout sdílení domácích potřeb (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty) s ostatními členy domácnosti. Po použití těchto předmětů nakaženou osobou je třeba předměty řádně omýt mýdlem či jarem a vodou. K mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

 • Použité prádlo od nakažené osoby lze prát s prádlem ostatních členů domácnosti, ideálně na co nejvyšší možnou teplotu. Po manipulaci se špinavým prádlem je potřeba si umýt ruce.

 • Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Až poté může pytel přijít do kontejneru na odpad.

 • Pokud se zhorší zdravotní stav nakažené osoby či jiného člena domácnosti, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc. Pokud se nejedná vysloveně o nouzovou situaci, stačí telefonicky zavolat svému praktickému lékaři či do nemocnice, případně na linku ministerstva zdravotnictví 1212.

 • Pokud se jedná o stav nouze s potřebou zavolat sanitku, je třeba okamžitě informovat volajícího nebo operátora, že se jedná o osobu nakaženou či osobu, která žije v jedné domácnosti s nakaženým

Jak se doma s dětmi vyhnout panice a stresu?

Oblast mentálního zdraví je zejména v případě karantény klíčová. Rodiče by ji proto neměli podcenit jak u sebe, tak u svých dětí. Velmi důležité je zejména vyhnout se panice a stresu:

 • Děti uklidňujte a celou situaci jim vysvětlujte

 • Udržujte pocit bezpečí, klidu a pohody v rodině

 • Pravidelně spolu komunikujte

 • Vhodné je vytvořit “akční plán” pro domácnost, který zamezí nudě

 • Užitečné je také zavedení denního režimu. Můžete například vymezit čas na práci, učení či odpočinek.

 • Pro zajištění úkolů pro děti je potřeba být v kontaktu se školou. Při učení se s dětmi buďte trpěliví

MADE BY ELIŠKA ANDĚLOVÁ

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story

Zdroje

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren-faq.html#anchor_1584387482747

https://koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu/

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005073

Autor:
Petra Polcarová, Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Oponent:
Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieKoronavirus
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace