Pokaždé, když se blíží 8. březen a s ním Mezinárodní den žen, čím dál častěji vídáme, jak se korporace snaží chopit příležitosti pro svou značku a prezentovat se jako bojovníci za genderovou rovnost.

Firmy organizují nebo sponzorují akce k MDŽ, některé i přicházejí se speciálním balením svých produktů nebo spouštějí propagační kampaně cílené na ženy.

Fosilní průmysl se v tomto nikterak neliší. Korporace, které mají špatnou pověst kvůli tomu, že znečišťují svět a ignorují následky své činnosti, se pokoušejí získat kladné body a MDŽ jim přináší vítanou záminku.

Mnohé z nich informují o tom, jak výhodné pracovní příležitosti ženám nabízejí:

Chevron: Všechno nejlepší k MDŽ! Chevron slaví a oceňuje inspirativní ženské vzory, které přispívají k vyrovnanému zastoupení. Zapojte se do konverzace a poděkujte ženám, které inspirují vás.
OMV Group: OMV má cíl zvýšit do roku 2025 zastoupení žen ve vyšším managementu z 18 na 25 %. Už dnes přes 7000 žen v OMV dennodenně ukazuje, že jsme silná firma s příležitostmi i pro ženy.
ExxonMobil: Seznamte se s některými z žen z celého světa, které nás inspirují.
BP: Jakou máte nejlepší radu ohledně kariéry?Při příležitosti MDŽ tuto otázku klademe ženám z různých pozic v BP

Fosilní korporace také ukazují, jak chtějí vyrovnat genderové zastoupení ve výzkumu a technických oborech:

Shell:
Ženy představují 20 % absolventů technických oborů, ale jen 11 % pracovní síly v tomto sektoru.“

Jiné pořádají soutěže nebo sponzorují kulturní akce a umění, například filmy:

Iberdrola: Wonderwoman, Supergirl, tvoje babička nebo lékařka… Zajímavé příběhy obdivuhodných žen je třeba sdílet. Zapoj se do naší soutěže „Hrdinky“… 
 Total: S hrdostí oznamujeme, že se Total stává partnerem filmu WOMAN, který režírovala Anastasia Mikova a Yann Arthus-Bertrand.
V kinech při příležitosti MDŽ.

Fosilní společnosti se už dlouhá léta pokoušejí o „greenwashing“ – tvrdí, jak moc jim záleží na životním prostředí, prohlašují fosilní zemní plyn za palivo, které neškodí klimatu, nebo investují nepatrný zlomek svých financí do obnovitelných zdrojů, aby mohly předstírat, že se podílejí na energetické transformaci. Spousta z nich si mění logo a upravuje značku tak, aby působily „zeleněji“. Uplatňují tyto praktiky, aby vyvolaly dojem, že jim není lhostejný dopad jejich podnikání na společnost. Mezinárodní den žen pro ně představuje příležitost, jak kromě greenwashingu okrášlit svou značku i špetkou „genderwashingu“.

Ale každodenní činnost těchto korporací – těžba, prodej a spalování fosilních paliv – ženám ubližuje, protože ničí životní prostředí a vede ke klimatickému kolapsu.

Těžba, přeprava a zpracování fosilních paliv má na náš svět katastrofické dopady. Kromě toho často dochází k ropným haváriím a dalším nehodám, čímž přibývají i další škody.

Ženy mají obvykle socioekonomicky horší situaci, a proto na ně i ekologické škody dopadají závažněji.

Ženy vystavené havárii BP mají podle výzkumu vyšší míru posttraumatického stresu
 
Ropné úniky v zamořené deltě Nigeru ohrožují životy místních žen 

Jak ale víme, dopady fosilních paliv jsou četné a dalekosáhlé, neomezují se jen na únik ropy a podobné havárie.

Klimatická krize se projevuje celou řadou následků, od sucha a horka, přes bouře až po záplavy – a tyto události často ubližují nejvíce právě ženám.

Nedávný průzkum dokonce odhalil znepokojivou skutečnost, že klimatická krize mimo jiné zhoršuje i riziko genderově podmíněného násilí.

Klimatická krize zvyšuje násilí na ženách
 
Změna klimatu dopadá na ženy více než na muže

Naše výzva fosilnímu průmyslu a dalším korporacím ničícím klima proto zní: Na váš genderwashing vám neskočíme, nezajímají nás příspěvky na sítích, v nichž se snažíte vytěžit a vykrást Mezinárodní den žen. Klimatická krize a zničené životního prostředí ženám ubližují. Pokud vám na ženských právech opravdu záleží, přestaňte naši situaci zhoršovat.

Silvia Pastorelli působí v kampaních v oblasti klimatu a energetiky v evropském týmu Greenpeace v Bruselu.

Poznámka: Když v tomto textu píšeme o ženách, máme na mysli všechny osoby, které se identifikují jako ženy – ať cisgender, transgender nebo nebinární.

 

Autor: Silvia Pastorelli, přeložila Petra Jelínková