Velké Poříčí – S blížícím se zákazem skládkování směsného odpadu a připravovaným citelným zdražením jeho svozu, se města a obce snaží obyvatelům nabídnout různé alternativy, které jim budou šetřit peněženky.

Stejně k této problematice přistupují i v městysi Velké Poříčí. Od ledna nabídli obyvatelům obce alternativu, při likvidaci odpadků z domácností, která by jim měla do budoucna šetřit rodinné finance.

„Nechceme někomu něco nařizovat, ale zcela dobrovolnou cestou naučit občany třídit odpad z domácnosti, tak aby ho do popelnice přišlo co nejméně,” vysvětlila místostarostka Nataša Šancová.

Každý občan, který přišel uhradit poplatek za svoz odpadu pro tento rok, dostal pytle na plast a papír, a tím také možnost zapojit se do motivačního systému, kde za dobré třídění může každý zúčastněný pro příští rok na poplatku určitým způsobem ušetřit. Vše je pro občany zcela dobrovolné a záleží na každém, zda se zapojí či ne.

„Jednou z možností úspory je nedávat do popelnice nic z toho, co se dá vytřídit. Tím zbude jen malá část komunálního odpadu, který patří do popelnice, a tak si lidé budou moci v příštím roce zakoupit například místo týdenního svozu čtrnáctidenní a podobně. Pro ty, co nenaplní popelnici ani za měsíc, také připravujeme změnu k lepšímu, ale zatím nechci předbíhat,” informovala místostarostka.

O přesnějších částkách, které bude moci obec občanům nabídnout se stále jedná. Je prý potřebné také odhalit spoluobčany, kteří své odpadky házejí místo do vlastní popelnice do cizích či do košů v obci.

„Další možnost úspory se jeví při pečlivém třídění a odevzdávání efektivně naplněných pytlů obci v odměně formou slevy na poplatku,” míní místostarostka.

Jak ale místostarostka vysvětlila, tak tento systém se dá lépe uplatnit v obcích, kde je poplatek určen na osobu. Tam lze slíbit přesnou výši úspory. Ve Velkém Poříčí lidé platí dle vybraného druhu svozu, tedy v podstatě není z čeho odčítat. Nějakou slevu chtějí ale i přesto za dobré třídění občanům dát.

„V našem městysi v průměru zaplatí občané za odpady 360 korun za rok na osobu. Městys každému v roce 2015 připlatil 210 korun, protože průměr v zaplaceném na jednoho vyšel 570 korun. Tyto výsledky vychází pouze z fakturačních údajů, takže v nich není započtena částka, kterou obec zaplatí například za úklid veřejných prostranství, výsyp košů a odlehčování odpadků z kontejnerů včetně úklidu v jejich okolí a podobně,” uvedla výčet položek místostarostka.

Od zavedení nového systému si slibují, že se sníží objem směsného odpadu a zvýší se množství odpadu tříděného, za který se dostane část peněz nazpět.

„Také bychom se chtěli dostat k tomu, aby lidé platili pouze za komunální odpad, který vyprodukují. S důkladným separováním budeme lépe připraveni na zdražení za uložení odpadu na skládce, které se chystá. Mluví se o až trojnásobných platbách. Pokud budeme důkladně třídit, toto zdražení by se nás nemuselo tolik dotknout. Kdo však nebude třídit, musí se do budoucna připravit na to, že si za své odpadky několikanásobně připlatí,” dodala místostarostka.

Občané mají i nadále možnost odkládat tříděný odpad do kontejnerů k tomu určených. Tím se ale vzdávají možnosti dostat slevu v příštích letech. Na tu budou mít nárok jen ti, kteří budou třídit do pytlů k tomu určených. 

Autor- Jiří Mach

Zdroj: http://www.denik.cz/

 

Komentáře

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Prosím zadejte svůj komentář!
Prosím zde zadejte své jméno