- Reklama -spot_img

Korporace během energetické krize profitují na běžných občanech

4 způsoby, jak fosilní korporace během energetické krize zvětšují nespravedlnost

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

V době energetické krize, kdy se lidé potýkají s rostoucími cenami energií, zaznamenávají fosilní korporace obrovské zisky. Největší tuzemská energetická společnost ČEZ vykázala za první tři čtvrtiny loňského roku zisk téměř osminásobný nárůst oproti předchozímu roku – zisky za toto období odhadovala na 52,3 miliardy korun. Globální společnosti jako Shell, Aramco, či Gazprom dosáhly rekordních zisků v řádu stovek miliard nebo dokonce bilionů korun. Korporace tak profitují nejen na úkor životního prostředí, ale i na úkor běžných občanů.

  1. Od samého počátku své existence ničí fosilní společnosti životy a živobytí celých komunit, znečišťují životní prostředí a lžou, jen aby mohly dál vydělávat.

Průmysl fosilních paliv je postaven na nespravedlnosti a v mnoha zemích dosud přímo vychází z kolonialismu. V současné době společnosti vyrábějící fosilní paliva a poskytovatelé energií nerovnosti mezi zákazníky jen dále prohlubují, a to právě tímto způsobem: monopoly v oblasti infrastruktury téměř znemožňují domácnostem snížit účty za energii.

Zatímco miliony domácností trpí rostoucími cenami a snaží se vyjít s penězi, poskytovatelé energií a fosilní společnosti ve skutečnosti těží z vysoké inflace, která je obdařuje rekordními zisky. Inflace však není jediným důvodem těchto nemravných výhod: dalším vysvětlením je vliv, který energetické společnosti využívají ke zneužívání své tržní síly.

S liberalizací energetických trhů v Evropě se kdysi státem vlastněné infrastruktury změnily v lukrativní podniky pro mnoho ziskových společností. Odběratelé plynu a elektřiny musí často platit soukromým monopolům značné poplatky na pokrytí nákladů na přenos a distribuci.

Výsledkem je, že 26 členů Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav (ENTSOG) dosáhlo jen v prvních šesti měsících roku 2021, ještě před zesílením krize fosilních paliv, zisku vy výši 4 miliard eur. Čtyři největší přepravci plynu (TSO) v Evropě, Enagás (Španělsko), Fluxys (Belgie), GRTgaz (Francie) a Snam (Itálie), dosáhli v roce 2021 zisku přes 2 miliardy eur. Ve Spojeném království má odvětví distribuce elektřiny se 43,1 % vyšší ziskovou marži než kterékoli jiné odvětví, následuje ho odvětví distribuce plynu s 36,6 %.

Bylo zjištěno, že v letech 2014 až 2021 bylo australským spotřebitelům účtováno o 10 miliard australských dolarů více za služby rozvodné sítě elektřiny, než bylo nutné k zajištění spolehlivých služeb.

Jinými slovy, energetické společnosti, z nichž některé jsou přímo vlastněny jako dceřiné společnosti firem vyrábějících fosilní paliva, vydělávají na domácnostech, které nemají jinou možnost než odebírat plyn a elektřinu od nich. Tato situace může mít katastrofální důsledky, zejména pro nejzranitelnější domácnosti. Přitom ty mají jen malý vliv na své účty za energii: po odečtení síťových poplatků, daní a odvodů může maloobchodní část tvořit jen část jejich celkových nákladů.

  1. Zákazníci s nízkou spotřebou nakonec platí mnohem vyšší ceny za jednotku kvůli tarifním strukturám.

Ve spravedlivém světě by byl přístup k energii jako základní lidské právo respektován a zajištěn pro každého. A zákazníci s nízkou spotřebou, kteří mají často také nízké příjmy, by platili nižší ceny za jednotku než zákazníci s vysokými příjmy a vysokou spotřebou.

V našem světě se děje přesný opak: protože mnoho společností používá vysoký podíl fixních poplatků namísto objemových sazeb a neuplatňuje progresivní tarify, zákazníci s nízkou spotřebou, což jsou často lidé s nízkými příjmy, nakonec platí mnohem vyšší ceny za jednotku než zákazníci s vysokými příjmy a vysokou spotřebou; tím se zvyšuje nerovnost, protože nejchudší platí více a nejbohatší méně.

Aktivisté Greenpeace se účastní speciální „procházky vesnicí“ do německého Lützerathu, kde chce fosilní společnost RWE zničit vesnici, aby mohla rozšířit svůj uhelný důl Garzweiler, který je již nyní jednou z největších uhlíkových bomb v Evropě. © Bernd Lauter / Greenpeace

V době energetické a sociální krize se tyto tarifní struktury podílejí na tom, že se lidé ocitají v chudobě a udržují se v ní, protože je pro ně obtížné platit účty za energii, dostatečně vytápět svou domácnost nebo je nutí volit mezi jídlem a vytápěním.

Na začátku roku 2022, těsně po vypuknutí ruské války na Ukrajině, 16 % lidí v EU uvedlo, že dluží za energetické služby, přičemž v Řecku to bylo až 50 %. Energetická krize tlačí lidi do chudoby a v některých zemích budou zranitelné domácnosti odpojovány od energetické sítě. Dodavatelé energií již dlouho odpojují zákazníky, kteří se opožďují s platbami, často po krátkých výpovědních lhůtách. V roce 2018 dosáhla v Itálii míra odpojení více než 4 % odběratelů elektřiny z řad domácností, následovalo Řecko s necelými 4 %.

Dělník se zastavuje u haldy uhlí v Jihoafrické republice. Uhlí se po vytěžení musí před použitím vyčistit. Zbytky vody jsou často toxické. Znečištění vody z uhlí je v Jihoafrické republice vážným problémem a země se potýká s prohlubující se krizí nedostatku vody. Milion domácností stále žije bez přístupu k minimálním 25 litrům vody na osobu a den. © Mujahid Safodien / Greenpeace
  1. Zranitelné domácnosti nemohou pořádně topit a to se podepisuje na jejich zdravotních problémech.

Vzhledem k tomu, že uspokojování základních energetických potřeb se pro mnoho lidí stává nedostupným, žije řada domácností v nedostatečně a špatně vytápěných domech a objevují se u nich zdravotní problémy. Tato situace může vést k hrozivým zdravotním následkům. Dítě žijící v energeticky chudé domácnosti čelí o 30 % vyššímu riziku přijetí do nemocnice nebo zařízení primární péče. Starší lidé jsou náchylnější k podchlazení nebo psychickým problémům, jako jsou deprese a úzkosti, a také k osamělosti a sociálnímu vyloučení. Ženy, které jsou neúměrně postiženy citlivostí na chlad, mají také zvýšená zdravotní rizika, jako jsou respirační a kardiovaskulární problémy, a také problémy s duševním zdravím.

Celkem 36 milionů lidí v EU nebylo v roce 2020 schopno dostatečně vytápět své domovy, což je část z mnoha dalších milionů Evropanů, kteří trpí energetickou chudobou. Naše závislost na fosilních palivech zatěžuje domácnosti, které již nyní bojují s rostoucími cenami, ale také systémy zdravotní péče. Odhaduje se, že nedostatečné bydlení ve 27 zemích tvořících Evropskou unii a ve Spojeném království si vyžádá náklady na zdravotní péči v celkové výši 194 miliard eur.

4. Nerovnosti v oblasti fosilních paliv jsou všude: je čas na spravedlnost

Společnosti vyrábějící fosilní paliva dosahují zisku na úkor nejzranitelnějších zákazníků, čímž přímo přispívají ke zhoršování nerovností. A intenzivně lobbují, aby to tak zůstalo a aby zabránily energetickým úsporám a přechodu na čistou energii.

Energetická krize a naše závislost na fosilních palivech prohlubuje již existující nespravedlnost v naší společnosti. Stejně tak klimatická krize, která je primárně poháněna fosilním průmyslem: po celém světě jsou smrtící povodně, vlny veder a další extrémní projevy počasí stále častější a dramatičtější. Podnikání fosilního průmyslu, které poškozuje klima, porušuje základní lidská práva lidí na celém světě, přičemž nejhorší dopady máv zemích, které ke klimatické krizi přispěly nejméně, a na lidi, kteří jsou v naší společnosti již nyní diskriminováni.

Na africkém kontinentu pokračuje koloniální přístup těžby a využívání zdrojů, který sužuje komunity, paralyzuje ekonomiky a vytlačuje ekosystémy na okraj. Afričtí aktivisté požadují od svých vlád lepší řešení – postupné ukončení využívání fosilních paliv a zajištění čisté a bezpečné decentralizované obnovitelné energie pro 600 milionů Afričanů, kteří se potýkají s energetickou chudobou.

Porušování lidských práv, které klimatická krize způsobuje, je jen jedním z mnoha zločinů, kterých se průmysl fosilních paliv dopustil nebo se na nich podílí. Fosilní průmysl má kořeny v násilném koloniálním a neregulovaném kapitalistickém systému a je zodpovědný za nespočet zločinů proti životnímu prostředí a lidem. Příliš dlouho to fosilním korporacím procházelo. Lidé na celém světě se proti zločincům z oblasti fosilních paliv bouří, protože nás ženou hlouběji do klimatické krize a způsobují smrt, zkázu, energetickou chudobu a vysídlení po celém světě. Pro spravedlivý a zelený svět potřebujeme klimatickou spravedlnost.

Lisa Göldner je koordinátorka kampaně Fossil Free Revolution. Originál v angličtině byl doplněn o český kontext.

Autor: Lisa Göldner

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieENERGETIKA
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace