- Reklama -spot_img

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Dne 26.4.2016 proběhla v rámci semináře Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny parlametu ČR debata k novému zákonu o odpadech. Jedním z řešených bodů byla také důležitá otázka, zda je připravovaný nový odpadový zákon technologicky neutrální. Tedy, zda stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. V tomto smyslu je pak důležitá úvaha o souvstažnosti mezi pojmy „technologická neutralita“ a „zákaz veřejné podpory“, tedy jeden z principů EU.

V kontextu pojmu technologická neutralita ve vztahu k novému zákonu o odpadech samozřejmě nemá smysl hovořit o technologické neutralitě ve vztahu ke skládkování. EU chce poslední příčky odpadové heirarchie, kde se nachází i skládkování, či spalování odpadu, omezovat. Proto také EU navrhuje v rámci balíčku k oběhovému hospodářství omezení skládkování komunálních odpadů na 10 %, a to k roku 2030. ČR je v tomto jedna ze sedmi nejprogresivnějších zemí. Skládkování máme v ČR již zakázáno v platném zákoně, a to k roku 2024, tedy o šest let dříve než EU. O skládkování to tedy logicky ani být nemůže.

Kde je však jednoznačně třeba hledat potřebu technologické neutrality, to je v dalších příčkách odpadové hierarchie. Tedy v tom, co budeme s odpady dělat, když se nebudou skládkovat. Postoj EU je v tomto dlouhodobě jednoznačný a je dobře patrný i z balíčku k oběhovému hospodářství. EU chce zejména předcházet vzniku odpadů a ty vzniklé chce hlavně využívat jako náhradu primárních surovin a chce je co nejvíce směřovat na recyklaci. Logicky by tak zákon neměl svou dikcí podporovat nižší příčky odpadové hierarchie. Na půdorysu této hierachie, kterou zákon jednoduše musí respektovat, by měl být dále neutrální.Neměla by tedy nastat situace, kdy přístupy a technologie umístěné níže v hierarchii, zákon např. svými technickými či ekonomickými parametry upřednostní před vyššími stupni hierarchie.

Jak však zaznělo na semináři Výboru pro ŽP Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nárvh nového zákona o odpadech tak, jak byl zaslán do meziresotrního připomínkového řízení, není technologicky neutrální a je z něj dovoditelná podpora např. spaloven odpadů (ZEVO) (více zde). Náměstkyně ministra ŽP paní Berenika Peštová hájila postoj MŽP a text návrhu nového zákona. Jeho kritiky požádala o předložení konkrétních bodů, ze kterých by plynulo, že nově prosazovaná legislativa odpadového hospodářství není technologicky neutrální a že preferuje vybrané technologie z nižších pozic odpadové hierarchie před těmi umístěnými výše.

Česká asociace odpadového hospodářství, která již dříve upozornila na tento negativní aspekt připravovaného zákona, proto zpracovala příkladmý výčet vybraných bodů měněné legislativy OH, ze kterých plyne nevyváženost nového zákona a také určitý opak technologické neutrality. Tento dokument byl v rámci diskuze k odpadovému zákonu zaslán, v návaznosti na žádost paní náměstkyně, přímo paní náměstkyni Berenice Peštové.

ČAOH věří, že zde uvedená fakta přispějí k nalezení vyváženého řešení, které bude respektovat evropské principy (např. odpadovou hierarchii, zákaz veřejné podpory, apod.) a k definování finálního kvalitního znění zákona.

 

Ke stažení

Čtenáři webu ČAOH mají nyní k dispozici jak samotný dopis na MŽP, tak celý dokument s identifikací problemetických bodů ve vztahu k tématu technologické neutrality nového zákona o odpadech.

Dopis na MŽP: dopis-na-mZp—technologicka-neutralita-web.pdf [ 217.09 kB ]

Příloha s definováním bodů, ve kterých se jeví připravovaná legislativa OH jako technologicky nikoli neutrální:priloha—opak-technologicke-neutrality.pdf [ 259.3 kB ]

Zdroj: Česká asociace odpdového hospodářství, www.caoh.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace