- Reklama -

Jaká je cena národní implementace INDUSTRY 5.0?

Aktuálně

V řece Bečvě byl zjištěn zvýšený výskyt pěny, čeká se na výsledky rozborů

V místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince, byl zjištěn na hladině Bečvy zvýšený výskyt pěny. V úterý 27. října ve...

INDUSTRY 5.0 a české firmy se účastní veletrhu s konferencí v Indii, zaměřené na nakládání s odpady.

Po úspěšném prvním výstupu INDUSTRY 5.0 na indickém trhu v rámci konference k 125. výročí založení KONFEDERACE INDICKÉHO PRŮMYSLU, který se konal dne 21.8.2020, jsem byl...

Potraviny z domácích plodin by díky dobré úrodě neměly zdražovat

V porovnání s předchozími roky máme konečně dobrou úrodu. Na tom se shodují analytici i odborníci z českého argotech startupu Agdata, lídra v oblasti...

Směrnice o energetické účinnosti stále není zakotvena v legislativě.

Evropská směrnice o energetické účinnosti má pro koncové uživatele změnit řadu aspektům spojených s rozúčtováním. Podle původních plánů měly všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry...
Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

Dobrý den, před nedávnem jsem byl požádán, zda-li bych nepředložil prezidentovi USA cenu za implementaci a zavedení INDUSTRY 5.0 na úrovni národní legislativy jeho země. Požádal mne o to jeden z ekonomických inovátorů, o implementaci jeho patentů, se nyní v USA jedná.

Za třicet let své profesní kariéry jsem zpracovával tisíce nabídek. Byly obyčejné a standardní, ale i unikátní (například vysoušení stanic pražského metra), a velké množství jich uspělo i přesto, že obsahovaly naprosto odlišné řešení, než klient očekával. Nikdy ve své profesní historii, ve svém profesním životě, jsem však nevytvářel nabídku, která by ovlivnila celý národ, či celé národy, dalo by se však říci, že má profesní praxe mi pomohla, se připravit.

Když, jsem byl osloven, byl jsem zaskočen, čekal jsem, že podobné oslovení přijde až za několik let, ale COVID-19 a s ním související změny, uspíšily i tento krok.

Jaká je tedy cena INDUSTRY 5.0 pro národní implementaci?

Nelze vycházet ze žádných existujících případů, ony totiž neexistují.

Průmyslové revoluce se často spouštěly v tichosti, aby se na ně pak v budoucnosti ukazovalo. Výjimkou byla INDUSTRY 4.0, která vznikla na objednávku německého státu, resp. skupin, které benefitují na vedoucí pozici německé ekonomiky. Okamžitá podpora konceptu představeného zástupci společnosti SIEMENS strhla podporu nejen v Evropě, ale i ve světě a s ní i investice vkládané do rozvoje tohoto obchodního modelu, jehož nástrojem jsou stroj (robot a technologie) a vyrobený objem. I přesto tvůrci potřebovali dva roky (2011-2013) na to, aby zahájili oficiální tažení.

INDUSTRY 5.0 nevznikla na státní objednávku a není ani revolucí, proto nacenění nemůže použít stejného modelu. Je to evoluce a její hodnotu ještě nikdy, nikdo nenaceňoval, což však pro mne neznamená konec cesty, ale naopak její začátek.

Přemýšlel jsem tedy jak k nacenění přistoupit, není totiž možné, aby se čas, jenž by se měl věnovat realizaci trávil zpracovávání stále nových a dalších nabídek, které budou předmětem nekonečných diskuzí a poplatků právníkům, lobbistům a poradcům jen proto, že dohady jsou dobrý, a hlavně nekonečně profitabilní obchodní model.

Nabídka a cena musí být jasná a shodná pro všechny a srozumitelná a transparentní všem.

Takovou nakonec i je

Hodnota implementace INDUSTRY 5.0 na národní úrovni je 1,00 Americký Dolar ročně za každého občana dané země. Platba bude probíhat měsíčně na jediný transparentní globální účet. Znamená to, že měsíčně bude stát odvádět do pokladny INDUSTRY 5.0 částku ne výši 0,0834 USD za každého občana. Přepočetl bych-li tuto částku k dnešnímu kurzu (CNB 14.6.2020 – 23,601), pak by se jednalo o 1, 9683 Kč.

Co za to stát dostane?

  • Možnost snížit výdaje státu o 7-12% HDP ročně a to s rostoucí tendencí

  • Redukci závislosti a cizích zdrojích až do stavu národní soběstačnosti

  • Snížení nezaměstnanosti a vytvoření exponenciálního růstu nových firem, společností a posílení podnikatelského prostředí, a to nejen na vlastním území, ale i v zahraničí

  • Stabilizaci a posílení národního uvědomění a společnosti

  • Možnost vybudovat a vést silný a hrdý národ

Cena této změny, vyjádřena finančně byla pevně dána, jeden Dolar na občana ročně, k té finanční je však nutné zaplatit i cenu nefinanční. Tato bude souviset s

  • Nutností změny legislativy

  • Nárůstem počtu obyvatel a zároveň profitability státu

Jako každého dobrého hospodáře, mělo by i prezidenta zajímat, co se s prostředky, které bude za INDUSTRY 5.0 hradit, bude dít.

  • 50% částky bude uloženo do globálního fondu připraveného vykrývat výkyvy způsobené nečekanými událostmi (viz pandemie, resp. po pandemický restart)

  • 30% částky bude složit pro financování lokálních INDUSTRY 5.0 projektů, vytvoření a provoz sítě LABů a WERKŮ, vzdělávání a další, bez nutnosti alokace dalších prostředků

  • 20% částky bude použito k financování kontinuálního zlepšování a vývoje inovací souvisejících se zefektivňováním využívání Existujících zdrojů (on-the-ground-mines) a to na národní i mezinárodní úrovni.

INDUSTRY 5.0 skutečně není další průmyslovou revolucí zahájenou s cílem vyřešení aktuálních problémů, nýbrž je evolucí, která vzniklé problémy nejen na místě vyřeší, ale zároveň bude eliminovat jejich opětovné opakování b budoucnosti.

Každá průmyslové revoluce byla rok od roku slabší s tím, jak odeznívala. Průmyslové Evoluce je však rok od roku silnější, a tak tomu bude i do budoucna. Výsledkem bude společnost vnímající a podporující kontinuitu svého rozvoje a benefitující z výsledků, které přináší.

Byl jsem požádán, abych stanovil cenu INDUSTRY 5.0 na národní úrovni. Tam, kde bude aplikovatelné je nutné připočíst DPH.

Cena je jasně dána a není předmětem jednání

Dohoda o implementaci se uzavírá na dobu deseti let, neboli dvou volebních období, neboli dobu nutnou, aby se ze změny stalo pravidlo.

Nyní je tedy na každém občanovi, aby se zeptal, kdy bude cena zaplacena, není totiž důvod se pětkrát ptát proč se tak ještě nestalo.

Než však každý otázku položí, měl by se zeptat sám sebe, jsem ochoten tuto cenu zaplatit?

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Zelená linka Chytrá recyklace patří mezi projekty udržitelného rozvoje

Na čtyři stovky odbavených telefonátů, rad a doporučení, taková je tříměsíční bilance provozu bezplatné zelené linky Chytrá recyklace. Ta začala na telefonním čísle 800 976 679...

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...