- Reklama -spot_img

Jak chce EU do roku 2050 dosáhnout oběhového hospodářství?

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Jak vypadá akční plán EU pro oběhové hospodářství? A jaká další opatření chtějí zavést poslanci, aby omezili plýtvání a podpořili udržitelnost?

Pokud bychom i nadále využívali zdroje stejným způsobem, jakým činíme doposud, do roku 2050 bychom potřebovali minimálně tři planety Země. Vyčerpatelné zdroje a klimatické problémy vyžadují, abychom do roku 2050 přešli k uhlíkově neutrální, ekologicky udržitelné, netoxické a plně oběhové ekonomice.

Současná krize, která zasáhla hlavně malé a střední podniky a průmysl, zároveň poukázala na slabiny v hodnotových a zdrojových řetězcích. Oběhové hospodářství sníží emise CO2 a zároveň bude stimulovat hospodářský růst a vytvoří pracovní příležitosti.

Přečtěte si více o definici a výhodách oběhového hospodářství.

Akční plán EU pro oběhové hospodářství

V souladu s klimatickými cíli do roku 2050, ke kterým se EU zavázala v rámci Zelené dohody pro Evropu, navrhla Evropská komise v březnu 2020 nový akční plán pro oběhové hospodářství. Zaměřuje se na předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi a cílí na podporu růstu, konkurenceschopnosti a vedoucího postavení EU v této oblasti ve světě.

Během plenárního zasedání Parlament 9. února 2021 odhlasoval požadavek na přísnější pravidla pro recyklaci a zároveň chce stanovit závazné cíle pro rok 2030 pro otázky využití a spotřeby materiálů.

Přechod na udržitelné produkty

Aby výrobky na trhu byly udržitelné, klimaticky neutrální a efektivní z hlediska spotřeby zdrojů, navrhuje Komise rozšířit směrnici o ekodesignu i na produkty, které nesouvisejí s energií. Poslanci chtějí, aby nová pravidla byla zavedena v roce 2021.

Parlament rovněž podporuje iniciativy zaměřené na zlepšení trvanlivosti a opravitelnosti výrobků, na posílení práv spotřebitelů prostřednictvím takzvaného „práva na opravu“ a na boj proti plánovanému zastarávání. Poslanci trvají na tom, že spotřebitelé mají právo být řádně informováni o dopadu produktů a služeb, které kupují, na životní prostředí. Požádali Komisi, aby předložila návrhy také na boj proti „greenwashingu“, což je praktika, která vytváří falešný dojem, že produkt je šetrný k životnímu prostředí více, než tomu tak doopravdy je.

Oběhová ekonomika v klíčových sektorech

K dosažení plně oběhového hospodářství je třeba začlenit udržitelnost do všech fází hodnotového řetězce: od designu přes výrobu až po cestu ke spotřebiteli. Akční plán Komise stanovuje sedm klíčových oblastí nezbytných pro dosažení oběhové ekonomiky: plasty; textil; elektronický odpad; jídlo, voda a živiny; obaly; baterie a vozidla; budovy a stavby.

Plasty

Poslanci podporují Evropskou strategii pro plasty v oběhové ekonomice, která by postupně ukončila používání mikroplastů.

Přečtěte si více o strategii EU pro omezení plastového odpadu.

Textil

Textilní průmysl využívá velké množství surovin a vody, přičemž méně než 1 % je recyklováno. Poslanci požadují nová opatření proti ztrátě mikrovláken a přísnější normy pro používání vody.

Zjistěte, jak textilní výroba a odpad ovlivňují životní prostředí.

Elektronika

Elektronický a elektrický odpad nebo také elektroodpad je nejrychleji rostoucí kategorií odpadů v EU, přitom jen necelých 40 % z jeho celkového množství je recyklováno. Poslanci požadují, aby EU podporovala delší životnost produktů, opětovné použití a opravitelnost.

Zjistěte některá fakta a čísla o elektroodpadu v EU.

Potraviny, voda a živiny

Odhaduje se, že v EU se zbytečně plýtvá až 20 % z celkové produkce potravin. Poslanci vyzývají ke snížení potravinového odpadu na polovinu, a to do roku 2030. Cíl je součástí strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork).

Obaly

Odpad z obalů v Evropě dosáhl v roce 2017 rekordního maxima. Cílem nových pravidel je zajistit, aby všechny obaly na trhu EU byly do roku 2030 ekonomicky znovu použitelné nebo recyklovatelné.

Baterie a vozidla

Poslanci se zabývají návrhy, které vyžadují, aby výroba a materiály všech baterií na trhu EU měly nízkou uhlíkovou stopu a respektovaly lidská práva a sociální a ekologické normy.

Stavba a budovy

Stavební odpad představuje více než 35 % z celkového odpadu v EU. Poslanci požadují prodloužení životnosti budov, stanovení cílů snižujících uhlíkovou stopu materiálů a zajištění minimálních požadavků na efektivitu zdrojů a energií.

Odpadové hospodářství a přeprava

EU produkuje více než 2,5 miliardy tun odpadu ročně, zejména z domácností. Poslanci vyzývají země EU, aby zvýšily kvalitní recyklaci, upustily od skládkování a minimalizovaly spalování.

Přečtěte si více informací o statistikách skládkování a recyklace v EU.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieRECYKLACE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace