- Reklama -spot_img

Další miliony na dobrovolnické projekty péče o přírodu, klima nebo odpady

MŽP podpoří 20 miliony zejména osvětové a dobrovolnické projekty zapojující veřejnost do přímé péče o přírodu

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Díky aktuálně vyhlášené výzvě Programu na podporu projektů NNO mohou nestátní neziskové organizace získat celkem dvacetimilionovou podporu na neinvestiční projekty realizované v příštím roce.

„Znovu cílíme na podporu projektů, které zapojí širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikaci s veřejností. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo na tvorbu ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí s přírodou,“ upřesňuje zaměření programu Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Projekty je možné předkládat do třech souběžně otevřených výzev. Výzva Podprogramu A je určena na podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Výzva Podprogramu B má pomoci koordinačním projektům na podporu biodiverzity a projektům zaměřeným na rozvoj sítě pozemkových spolků. Výzva Podprogramu C umožní posílení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Program na podporu projektů NNO je důležitým a tradičním nástrojem spolupráce MŽP s nestátními neziskovými organizacemi. V posledním uzavřeném ročníku Programu 2020 bylo podpořeno 67 projektů. Nestátní neziskové organizace díky podpoře MŽP pečovaly například o mokřadní lokality ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, chránily hnízda ohrožených ptáků v zemědělské krajině, vzdělávaly veřejnost i profesní skupiny, jak neplýtvat potravinami nebo učily pedagogické pracovníky, jak na efektivní výuku dětí venku. O finanční příspěvek mohou žádat výhradně nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. U podprogramů A a B je podmínkou spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Detailní parametry podpory jsou zveřejněny ve výzvách. Příjem žádostí začal 31. srpna 2021 a končí 30. září 2021.

Výzvy Programu najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Program na podporu projektů NNO.

Případné dotazy zodpoví Odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, kontaktní osoba Mgr. Petra Nováková Sádková, e-mail: petra.novakova@mzp.cz.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieDOTACE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace