- Reklama -spot_img

Co dělat s odpady použitých ochranných pomůcek na pracovišti

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

MŽP zveřejnilo doporučení, jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami na pracovištích

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo doporučení pro firmy, úřady i zdravotnická zařízení, jak zařazovat odpady z jednorázových ochranných pomůcek, které aktuálně vznikají v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, do Katalogu odpadů. Klíčové je rozdělení na pracoviště bez rizika infekce, a na místa, kde se dá riziko infekce předpokládat.

V souvislosti se současnou epidemií jsou v různých typech provozů a zařízení ve zvýšené míře používány ochranné osobní pomůcky jako roušky, respirátory nebo brýle.

Vzhledem k častým dotazům, které se vztahují k zařazování těchto ochranných pomůcek podle Katalogu odpadů, Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje doporučení, jaké jsou možnosti z hlediska legislativy odpadového hospodářství.

Nemocniční textilie jsou nebezpečné odpady

Celé znění doporučení najdete zde (PDF, 134 kB )

Pracoviště bez rizika infekce

Typicky jde o administrativní činnosti, kanceláře, úřady, obchody nebo živnostníci bez rizika infekce. Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 20 03 01 – Směsný komunální odpad.

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)

 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)

 • pevně zavázat

 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem

 • uložit do sběrné nádoby na směsný komunální odpad

 • nikdy nedávat mimo sběrnou nádobu

 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.

Průmyslové podniky bez rizika infekce

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 03 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy (ostatní odpad)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)

 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)

 • pevně zavázat

 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem

 • uložit do příslušné sběrné nádoby nebo na určené místo

 • odstranit v zařízení k nakládání s odpady

 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám

Pracoviště s rizikem infekce

Použité jednorázové ochranné pomůcky je nutné považovat za nebezpečný odpad a nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem.

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 02* – Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (HP 9 – infekčnost)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • Bezpečně vložit do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem.

 • Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad

 • Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměli v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít

 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu

 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu

Zdravotnická zařízení a podobná zařízení

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (HP 9 – infekčnost).

Specifické nakládání s odpadem ze zdravotnických a jim podobných zařízení

 • Konkrétní podmínky nakládání s infekčním odpadem ve zdravotnických a jim podobných zařízeních a způsob jeho odstranění jsou stanoveny provozním řádem zdravotnického zařízení a provozními řády zařízení pro nakládání s odpady

 • Vysoce infekční odpad bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik upravit dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením (zařízení s validovanou technologií dekontaminace s prokazatelnou ověřenou účinností)

 • Bezprostředně odstranit ve spalovně nebezpečného odpadu

Správné postupy nakládání s infekčním odpadem stanoví Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách SZÚ a MŽP. Metodika byla certifikována MŽP.

Více zde:
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/projekt-tacr-metodika-pro-nakladani-s-odpady-ze https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi

Další informace a odkazy:

Ministerstvo životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3?lang=1

Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Zdroj : tiskové oddělení MŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace