- Reklama -spot_img

Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst

Vysokoškoláci získali ocenění za výtečné ekonomické diplomky

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Komplexnější a lepší ukazatel výkonu české ekonomiky, než je běžně používaný údaj „hrubý domácí produkt“ (HDP)? Ukazatel, který zohledňuje i to, jak jsme vzdělaní, zdraví či jak ohleduplně se chováme k životnímu prostředí? Přesně takový indikátor navrhnul ve své diplomové práci věnované cirkulární ekonomice student Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Viet Cuong Le.

Díky tomu se stal absolutním vítězem třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, která oceňuje nejzajímavější ekonomické diplomové práce vzniklé na tuzemských univerzitách.

Student Viet Cuong Le zaujal porotu diplomovou prací s názvem Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst. V ní vysvětluje, proč je tento model ekonomiky stabilnější a udržitelnější než ekonomika založená pouze na spotřebě zdrojů. „Cirkulární ekonomika je ekonomický model výroby a spotřeby, který se skládá ze sdílení statků, leasingů, opětovného použití, oprav, renovací a recyklací stávajících materiálů a produktů, a to tak dlouho, dokud je to možné,“ vysvětluje.

Recyklujeme? Neprší? Bouráme v autě? I s tím počítá indikátor skutečného pokroku

Viet Cuong Le ve své diplomové práci sestrojil vlastní Indikátor skutečného pokroku pro ČR (GPI 2.0). Tento indikátor je velmi komplexní, neboť neřeší pouze vliv spotřeby na blahobyt obyvatel, ale zahrnuje i sociální a environmentální aspekty.

Hodnotu indikátoru zvyšuje například počet vysokoškoláků, množství volného času, který lidé mají, či kvalita státem budované infrastruktury. Jeho hodnotu naopak snižuje i míra znečištění ovzduší, nedostatek dešťových srážek, úroveň bezdomovectví, eroze půdy či počet dopravních nehod.

„Vítězná diplomová práce je velmi aktuální, inspirativní, přehledná a čtivá. Autor se nebál jít do polemiky a poukázat i na limity jím sestrojeného ukazatele. Každopádně pokud je hodnota tohoto indikátoru stabilní či roste, znamená to, že přírodní zásoby a sociální kapitál v České republice, na kterých jsou závislé všechny toky služeb a zboží, budou zachovány přinejmenším ve stejné míře i pro příští generace,“ vyzdvihuje přínos vítězné práce Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services.

Uspěly i předpovědi krachu bank či optimalizace řízení podnikových projektů

Stříbrnou příčku v soutěži o nejlepší ekonomické diplomové práce obsadil Dmytro Koroľ, absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ten se ve své práci s názvem „Predicting bank failure“ věnoval modelování možného krachu bank. Přestože testy bankovního sektoru jsou v západním světě velmi dobře zmapovány, Koroľ ova práce je inovativní ve způsobu, jak nastavit pravidla pro analýzu obrovského množství dat z celkem 908 bank. Autor toho dosáhl pomocí strojového učení, které dokáže na základě vstupních parametrů simulovat obrovské množství modelů a vybrat z nich ten nejpřesnější. Jeho práce je tak praktickou ukázkou toho, jak a k čemu lze strojové učení efektivně využít.

Třetí místo obsadila Tereza Čtvrtníková, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své diplomové práci s názvem „Projektové řízení v podniku – současné problémy“ se zaměřila na teorií i aplikaci projektového řízení pro konkrétní firmu, a to za využití přístupu Scrum. Tato agilní metoda řízení je schopna reagovat na neustále se měnící požadavky a praktická část autorčiny práce obsahuje řadu doporučení na změny, které může firma provést pro optimalizaci řízení svých projektů.

Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services se uskutečnilo ve čtvrtek 25. listopadu v Brně. Celkem bylo oceněno deset studentů, šest nejúspěšnějších z nich si mezi sebou rozdělí výhry v souhrnné výši 31 tisíc korun. Na absolutního vítěze soutěže pak čeká odměna 20 tisíc Kč. Během vyhlášení byli rovněž oceněni i vedoucí vítězných diplomových prací.

Cena Atlas Copco Services 2021 – seznam vítězů:

Místo

Jméno

Univerzita

Název diplomové práce

1. místo

Viet Cuong Le

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst

2. místo

Dmytro Korol‘

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Predicting bank failure

3. místo

Tereza Čtvrtníková

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Projektové řízení v podniku – současné problémy

TOP SIX RATED

Barbora Tichá

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Modelování predikce bankrotu ve zpracovatelském průmyslu

TOP SIX RATED

Karolína Urbanovská

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Spotřebitelé Generace Z a smart maloobchod v České republice: společenské a ekonomické výzvy

TOP SIX RATED

Michal Havlík

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ S MOŽNÝM GENEROVÁNÍM PASIVNÍHO PŘÍJMU

TOP TEN RATED

Denisa Jesenská

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Konvergencia zemí strednej a východnej Európy

TOP TEN RATED

Ibrahim Aghazada

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

MODELLING BASED BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT

TOP TEN RATED

Xingyu Chen

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Empirická studie Equity Premium Puzzle na čínském akciovém trhu / The Empirical Study of the Equity Premium Puzzle in China’s Stock Market

TOP TEN RATED

Klára Zálešáková

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje v zemích BRICS

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieRECYKLACE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace