- Reklama -spot_img

Odpady mají být zdraženy všem občanům ČR narychlo

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Aktuální a zásadní informace z jednání středečního výboru pro životní prostředí.Sliby neplatí – poslanecké přílepky žijí. Vypadá to, že staré časy se bohužel znovu vracejí. Systémové projednávání zásadních legislativních změn na příslušných ministerstvech za přítomnosti široké odborné veřejnosti se v případě některých témat zřejmě nehodí. Problémové body, které vyžadují kvalitní a objektivně propracované řešení a odbornou shodu, proto opět pronikají do zákonů cestou poslaneckých přílepků, jejichž skutečného autora můžeme pouze dovozovat…

Přesně taková situace nyní nastala v případě velmi kontroverzního a dlouhodobě odmítaného návrhu na zdražení poplatků v zákoně o odpadech – poplatků, které zaplatí všichni občané. Tento návrh byl – světe div se – ve středu bez vědomí kohokoli z odborné veřejnosti tiše načten jako pozměňovací návrh k aktuální technické a naprosto nesouvisející elektronovele zákona o odpadech, která měla být pouhou transpozicí směrnice EU. Výsledkem je, že občanům, českému průmyslu a ostatním firmám se do roku 2020 uměle zvednou poplatky za skládkování dokonce o celých 100 %. Takovéto věci se přeci cestou poslaneckých přílepků skutečně nedělají.

Otázkou je, ví to vůbec pan ministr? Skutečně je jeho strana ta, která toto citelné a prokazatelně nepotřebné kontroverzní zdražení prosadí? Že by nakonec přeci jen zvítězila cesta prosazovatelů výstavby nových nákladných spaloven, kteří dlouhodobě tlačili právě na zásadní zdražení poplatků v zákoně? Asociace doporučují třídění a recyklaci, nevládní ekologické organizace doporučují třídění a recyklaci, ale vypadá to, že se jde na ruku vyvoleným. Ostatně samotný průběh prosazení přílepku si zaslouží stejnou pozornost jako zdražovací přílepek sám.

Základem je elektronovela ušitá pro monopolní kolektivní systémy

Ve středu 21. 5. proběhlo v parlamentu jednání výboru pro životní prostředí, na kterém měla být projednávánapouze technická transpoziční elektronovela zákona o odpadech. Novela měla dle MŽP původně řešit jen nové požadavky evropské směrnice, ale nakonec nabobtnala nad rámec směrnice a obsahuje i ustanovení, která dále konzervují stávající neuspokojivý stav v oblasti sběru a recyklace elektrozařízení, a jde na ruku monopolním kolektivním systémům.

Tento stav dlouhodobě silně kritizuje řada organizací, mezi jinými i antimonopolní úřad, který MŽP vyzývá k urychlenému přijetí zásadních legislativních změn. Stále se však nic neděje, spíš naopak. Antimonopolnímu úřadu se nelíbí zejména stávající netržní prostředí v oblasti sběru a recyklace elektra, působení a kroky dominantních či monopolních kolektivních systémů a naprostá absence kontroly státu nad miliardovými prostředky, které kolektivní systémy vybírají od občanů a spravují je.

Výhrad je ovšem ještě víc. Zaznívají také ze strany Nadačního fondu proti korupci, který zveřejnil, že situací je nezbytné se zabývat mimo jiné proto, že dle jeho výpočtů leží na účtech kolektivních systémů bez jakékoli kontroly zhruba 8 miliard Kč, které na ně putovaly z kapes občanů, ale nebyly doposud využity na recyklaci.

 

Přihlášení kritici monopolů nedostali slovo

Jednání výboru pro ŽP bylo tentokrát velmi specifické. Nejen že nějakou shodou okolností začalo o cca 25 minut dříve, než bylo uvedeno na oficiální pozvánce, ale navíc na něm nedostala příležitost vystoupit ani jedna ze čtyř přihlášených odborných organizací, které sdružují odpadářské firmy, výkupce druhotných surovin a zpracovatele odpadního elektrozařízení a jsou podobně jako antimonopolní úřad kritiky stávajícího monopolního systému.

Písemnou přihlášku do obecné rozpravy podaly dle pokynů a ve stanoveném termínu zástupci České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Sdružení výkupců druhotných surovin (SVDS), Svazu průmyslu druhotných surovin (SPDS) a Sdružení zpracovatelů elektrozařízení (SZE). Nikdo z těchto přihlášených zástupců však na jednání výboru nebyl vyzván, aby mohl se svým příspěvkem vystoupit a tedy ani nevystoupil, ač byli ve stanovený čas přítomni. Na samotný závěr výboru pouze tajemník SVDS Petr Miller a ředitel ČAOH Petr Havelka sdělili svůj zásadní nesouhlas s průběhem jednání výboru a s nemožností zde vystoupit, přestože byli prokazatelně písemně přihlášeni do obecné rozpravy. Tajemník Miller, bývalý ministr, uvedl, že něco podobného zatím při žádném jednání výboru nezažil a že je nucen podat v této věci oficiální stížnost předsedovi sněmovny. K jeho stížnosti se s největší pravděpodobností připojí i další asociace.

 

Velké překvapení z MŽP, bohužel ne pozitivní

Zásadním prvkem jednání výboru bylo také vystoupení staronového ředitele odboru odpadů Manharta, který k údivu některých přítomných odsouhlasil nejen všechny problémové body týkající se elektronovely, ale bez nejmenšího zaváhání také aktivně podpořil zdražovací přílepek, který načetl poslanec Okleštěk. Zástupci přítomných asociací a svazů, kteří jsou zároveň členy odborných pracovních skupin na MŽP, nevycházeli z údivu, zda je to ten stejný ředitel, který o poznání jinými slovy hovoří na jednáních skupin. Na MŽP to s nástupem nového vedení začínalo vypadat, že se skutečně hledá kvalitní řešení v otevřené diskuzi. Po včerejším vystoupení pana Manharta se ovšem zdá, že věci, které byly projednávané ve skupinách, neplatí a že MŽP, nebo alespoň někteří jeho zástupci, už si našli své vlastní řešení diskutovaných témat a osoby, se kterými si jej budou prosazovat.

Aktuálně to vypadá, že zásadní změny legislativy, která se bezprostředně týká beze zbytku všech 10 milionů občanů ČR, českého průmyslu a firem již není nutné diskutovat s odbornou veřejností v k tomu zřízených skupinách. Zodpovědní činitelé se zjevně řídí mottem „my to nějak prosadíme a lidé to prostě zaplatí“.

Hledat v otevřené diskusi vhodné řešení, které neznamená zdražení pro občany, je jistě obtížné, není ale nemožné. Například na Slovensku se to na konci minulého roku v příslušné novele povedlo, takže se občanům poplatky za skládkování nezvyšují. Místo toho jsou pozitivně motivováni k většímu třídění a materiálovému využití odpadů, přesně podle požadavků EU.

Zástupci asociací věřili, že podobné řešení pomalu vzniká i v pracovních skupinách v naší zemi. ČR má ale asi jiné priority – takové, které je nutné prosadit narychlo načteným poslaneckým přílepkem, který prakticky nikdo neviděl. Je otázkou, zda umělé zdražování odpadů, které má vytvořit prostor pro investice jinak nekonkurenceschopným technologiím, je nyní před komunálními volbami pro zákonodárce to nejvhodnější téma. Tak trochu to vypadá jako fotovoltaika podruhé. Tak se nechme překvapit, jak se to vyvine.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace