- Reklama -spot_img

ČAOH souhlasí s EU, že recyklaci pomůže daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků – do ČAOH vstupují další recyklační firmy

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je v ČR hlavním zastáncem efektivních nástrojů pro podporu skutečné recyklace jako je např. daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků (další zde). K jejím stávajícím cca 90 svozovým, zpracovatelským a recyklačním firmám z celé České republiky, které se k těmto myšlenkám hlásí, nově přibyly další aktivní společnosti. Ty, podobně jako ČAOH, vidí smysl v moderním pojetí evropské odpadové legislativy a jejích cílech zaměřených na třídění, recyklaci a další využití odpadů.

ČAOH přijala od letošního května do svých řad celkem 9 nových členských firem zabývajících se recyklací odpadů

V květnu vstoupila do ČAOH skupina českých společností Plastic Union zabývající se recyklací plastových odpadů. Ke skupině patří dalších pět společností (For Plastic, Antaka, Plastic one, Plastic two, Plastic three). V červnu se ČAOH rozšířila o společnosti TOMA RECYCLING a Mondeco, zabývající se rovněž recyklací, především plastových odpadů a dále o společnost STAVOSUR, jejíž prioritou je zejména recyklace papírových odpadů.

ČAOH je platným, stabilním a odborně vyváženým prvkem v sektoru odpadového hospodářství s více než 20 letou tradicí. Její názorové ukotvení je dáno širokými zkušenostmi rozsáhlé základny členských firem. Tyto firmy, ve spolupráci s městy a obcemi v ČR, vybudovaly za dvě desetiletí kvalitní odpadové hospodářství, které se může hrdě srovnávat s ostatními zeměmi EU a které se dále pozitivně vyvíjí. „Jako oborový svaz jsme čitelní a jasně říkáme, co sektor odpadového hospodářství potřebuje, abychom pokračovali v úspěších, které jsme jako ČR již dosáhli a abychom v budoucnu splnili cíle, které členským zemím nově vytyčila EU a které ČAOH plně podporuje,“ říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. „Těší mě zájem řady recyklačních a zpracovatelských firem, i to že chápou a podporují dlouhodobou argumentaci a cíle ČAOH a chtějí naše společné úsilí aktivně podporovat. Nechtějí stát stranou. Prosazujeme cíle EU. My máme motivační řešení pro podporu recyklace a víme jak dosáhnout evropských cílů. Chceme a umíme jich dosáhnout tak, abychom využili pozitivní synergie a aby náklady a dopady na naše zákazníky, tedy obce, města i firmy byly co nejmenší.“

 

Přinášíme konkrétní návrhy pro podporu skutečné recyklace

ČAOH již předložila do odborné diskuze několik konkrétních nástrojů a opatření pro rozvoj recyklace v ČR. Jako klíčové vnímáme daňové zvýhodnění pro recyklované výrobky např. ve formě snížené DPH. Dalším důležitým opatřením je závazek státu, aby ve veřejných zakázkách z určitého procenta využíval recyklované výrobky. V tomto směru činíme konkrétní kroky, aby se tyto nástroje doslaly do legislativy. Další opatření pro vhodné budoucí odpadové hospodářství shrnula ČAOH spolu s dvěma dalšími největšími oborovými svazy – Sdružením veřejně prospěšných služeb a Sdružením komunálních služeb do tzv. Desatera moderního odpadového hospodářství.

Do ČAOH vstupují další recyklační firmy

„Cíle a argumentace ČAOH jsou pro nás srozumitelné a jako recyklační firma víme, že mohou v praxi skutečně pomoci,“ říká Svatopluk Klézl člen představenstva společnosti TOMA RECYCLING a.s. Společnost TOMA RECYCLING a. s. vznikla v roce 2015 jako dceřiná společnost TOMA a.s. a byla založena za účelem vhodného způsobu nakládání s odpady, protože ochrana životního prostředí je pro společnost TOMA zásadní prioritou. „Recyklací plastových materiálů minimalizujeme dopad na životní prostředí. Při našem procesu se neustále snažíme chovat hospodárně a optimalizovat výrobní proces se současnou minimalizací produkce druhotných odpadů. Mimo jiné vykupujeme a zpracováváme PET lahve, ze kterých umíme vyrábět tzv. flakes pro další výrobu v rámci regranulace. Naše kvalitní PET regranuláty slouží k výrobě plastových produktů, které tak mohou nést označení „vyrobeno z recyklovaného materiálu“. Výhodou tohoto vstupního materiálu je zajímavá cena a možnost konečný produkt opět recyklovat. Vyrábí se mnoho barevných variant od čirého přes širokou škálu až do zcela tmavých provedení.“ Představuje stručně činnost společnosti pan Klézl.

Svozem, úpravou a recyklací odpadů, zejména plastových se zabývá česká společnost mondeco s.r.o.z Plzeňska, která se rovněž stala členem ČAOH. „Naše služby nabízíme jak podnikatelům, tak obcím i městům. Odpady svážíme, zpracováváme a připravujeme je pro další využití. Mimo jiné vyrábíme paliva z odpadů, která lze využít v energetických zdrojích jako náhradu primárních paliv,“ popisuje pan Martin Jirek, jednatel společnosti mondeco s.r.o. z Přeštic. „Chceme se aktivně zapojit do přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku v odpadovém hospodářství. Vzhledem k našim hlavním činnostem, jimiž jsou svoz a předúprava k dalšímu využití, se budeme nadále snažit o využití maximálního potenciálu druhotných surovin a odpadů obecně. Potřebujeme k tomu stabilní a smysluplné prostředí nastavené pozitivně k třídění a recyklaci. Souhlasíme s tím, co v odborné diskuzi říká ČAOH. I my podporujeme evropské cíle a vidíme cestu, jak je smysluplně realizovat. Proto vstupujeme do ČAOH.“

Společnost STAVOSUR spol. s r.o. působí v odpadovém hospodářství již od roku 2000 a zabývá se výkupem a zpracování druhotných surovin, zejména sběrového papíru. V roce 2012 se stala součástí Rakouské skupiny Prinzhorn Group, respektive její dceřiné společnosti Hamburger NZ s.r.o.  Od roku 2016 je vlastněna firmou Hamburger Recycling Group GmbH. Ta má své pobočky ve 12ti zemích a disponuje cca 1.3 mil. tun  sběrového papíru ročně. „Stavosur dodává papír k recyklaci zejména do vlastních papíren společnosti PG a se svým ročním objemem se řadí mezi přední hráče na českém trhu,“ vysvětluje pan Svatopluk Úředníček, jednatel společnosti Stavosur. Společnost Prinzhorn Group byla založena již v roce 1853 a stále pokračuje v rodinném způsobu vedení a vlastnictví firmy. Se svými 6 600 zaměstnanci v 15ti zemích  je  evropským lídrem na trhu s obaly, papírem a recyklací. „Papír je pro nás cenná druhotná surovina, kterou umíme velmi dobře recyklovat. I my chceme stát po boku úspěšných firem v ČAOH, které se podílí na prosazování vhodného způsobu zavedení oběhového hospodářství v České republice. Praktický pohled na věc, hájení tržního prostředí a podpora efektivní recyklace a využívání odpadů, to jsou hodnoty, které je třeba podpořit a hájit,“ doplňuje pan Úředníček.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace