- Reklama -spot_img

ČAOH: Olomoucký kraj se pohybuje na hraně zákona

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (POH OK) je na hraně českých zákonů, upozorňuje Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Kraj obcím představil záměr na výstavbu odpadových center (překladišť) a zařízení pro energetické využití odpadu a obojí také závazně uvedl ve svém plánu odpadového hospodářství. Preference jednoho zařízení a jedné technologie však může být v rozporu se zákony o odpadech a o ochraně hospodářské soutěže.

Uměle budovaná síť překládacích stanic

Závazná část plánu odpadového hospodářství je součástí již vydané krajské vyhlášky. Je tedy na místě obava, že obce budou nuceny opustit stávající řešení a partnery a předávat svůj odpad nově uměle vybudované síti překládacích stanic a dále k energetickému využití do prosazovaných nových nákladných spaloven, což přináší nemalé náklady navíc. Z textu POH OK a z popsané situace může vyplývat, že z pozice kraje (státu) takto dochází k zakázané veřejné podpoře, tedy k upřednostňování vybraných kapacit (sítě překládacích stanic) a technologií (energetického využití) před dalšími možnými způsoby nakládání s odpady a před jinými subjekty, které na trhu působí.

Problém s dodržením odpadové hierarchie

,,Energetické využití je přitom dle ustanovení zákona o odpadech až na předposledním místě v hierarchii způsobů nakládání s odpady. Takové řešení prosazované krajem, potažmo státem, vůči obcím tedy naráží jak na zákon o odpadech, tak na aktuální politiky Evropské unie, které definuje tzv. balíček k oběhovému hospodářství. Ten požaduje omezování spodních příček odpadové hierarchie, kde se nachází ukládání odpadů na skládky a jejich spalování (vč. ZEVO). A naopak říká, že členské státy mají již za devět let recyklovat plných 60 % komunálních odpadů, tedy skoro dvojnásobek stávajícího množství,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Pečlivé třídění a plnění recyklačních cílů může způsobit výrazný pokles výhřevnosti zbylého odpadu v černých popelnicích, s čímž se již některé země reálně potýkají. Hrozí pak, že spalovny časem nesplní zákonem definovanou podmínku energetické účinnosti a stanou se zařízeními pouze k odstraňování odpadů. To je ale dle hierarchie nakládání s odpady zcela nežádoucí. Pokud budeme efektivně třídit a co nejvíce předcházet vzniku směsných odpadů, mohou se podobné drahé technologie na neupravený odpad ukázat jako zbytečné.

Přezkoumání zákonnosti – řešení není technologicky neutrální

Při přezkoumání zákonnosti vyhlášky kraje bude podle názoru ČAOH třeba vzít v potaz nejen rozpor se zákonem o odpadech, ale i možnou kolizi se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Zjevné upřednostňování uměle prosazované paralelní sítě překládacích stanic, které jsou jen logistickým předstupněm energetického využívání neupraveného směsného odpadu, totiž znevýhodňuje všechny ostatní kapacity, které již v regionu jsou nebo jsou zde plánovány. A to včetně kapacit umístěných v odpadové hierarchii výše.

To může být opravdu zásadní problém, a to nejen na úrovni České republiky, ale zejména ve chvíli, kdy bude tyto souvislosti prověřovat Evropská komise, která to již má v plánu.

Zdroj: http://www.enviweb.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace