Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/284501/virtual/www/domains/inodpady.cz/wp-content/plugins/og/includes/iworks/class-iworks-opengraph.php on line 331
- Reklama -spot_img

Až 14 milionů krajům na zpracování krajských plánů odpadového hospodářství

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

MŽP dnes zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015–2024 (POH ČR), schváleného vládou v prosinci loňského roku.

Ministr Brabec na podporu vypracování krajských plánů odpadové strategie vyčlenil pro kraje 14 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Kraje mohou písemné žádosti o dotaci poslat poštou, datovou službou nebo podat přímo na podatelně SFŽP ČR až do 9. března 2015.

Od 1. ledna 2015 začala platit nová strategie pro nakládání s odpady v ČR – Plán odpadového hospodářství 2015–2024. Vláda ho schválila loni v prosinci. Všechny kraje musí nyní zpracovat své krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku platnosti nového POH ČR.

„Už na konci loňského roku, kdy nový Plán odpadového hospodářství schválila vláda, jsem slíbil krajům finanční podporu na vypracování krajských plánů odpadového hospodářství, jako tomu bylo před 10 lety. Abychom kraje motivovali, vyhradili jsme pro ně z peněz Státního fondu životního prostředí ČR celkem 14 milionů korun, přičemž pro každý kraj to bude až 1 milion korun. Je totiž v zájmu nás všech, aby krajské plány odpadového hospodářství začaly platit dříve, než ukládá zákon o odpadech, nejlépe do 12 měsíců od začátku účinnosti POH ČR. Jen tak se České republice podaří nabrat správný kurz směrem ke splnění evropských cílů pro nakládání s odpady. To je cesta ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky, ke zvýšení recyklace a materiálového využití a v neposlední řadě i k předcházení vzniku odpadů,“ vysvětluje ministr Brabec.

Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 a krajské plány patří mimo jiné mezi klíčové dokumenty pro Evropskou komisi ve vazbě na možnost financování projektů odpadového hospodářství v novém Operačním programu Životní prostředí 2014–2020.

Příspěvek je určený na pokrytí nákladů spojených se zpracováním jednotlivých krajských POH, tak aby byly schváleny a jejich závazné části vydány obecně závaznou vyhláškou do 12 měsíců od účinnosti nařízení vlády o POH ČR, nejpozději však do 29. února 2016. Vypracování jednotlivých Plánů odpadového hospodářství můžou kraje zadat odborným firmám prostřednictvím výběrového řízení.

Písemné žádosti o podporu mohou kraje posílat poštou, datovou službou nebo podat přímo na podatelně Státního fondu životního prostředí až do 9. března 2015 do 12 hodin.

Zdroj: tzb-info.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace