- Reklama -spot_img

Absence nástrojů na podporu recyklace v aktuálním odpadovém balíčku

Obecní svazy prosazují potřebné pozměňovací návrhy

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Odpadové firmy ve vlastnictví obcí a měst varují před chybným nastavením návrhu zákona, obecní svazy hledají řešení. Nově navrhovaná odpadová legislativa dle odborníků zcela nesmyslně zdražuje odpady zejména obcím a městům, což je nyní v době přicházející ekonomické krize alarmující zejména pro Poslaneckou sněmovnu. Právě tam se teď obrací zraky mnoha starostů, ale i odborníků z odpadového hospodářství. Sněmovna má ve výborech projednat návrhy nových odpadových zákonů. Ty ale provází široká kritika z mnoha stran. Ať už kvůli zcela chybějícím nástrojům na podporu recyklace, zbytečně vysokému zdražení, nefunkční třídící slevě, apod.

Tohle tam nefunguje

Obce a města kritizují zejména zcela nefunkční třídící slevu, kterou přitom ministerstvo dlouhodobě označovalo za jeden z hlavních motivačních nástrojů a pilířů návrhu zákona (dopis obecních svazů zde). Nedávno se prokázalo, že drtivá většina obcí na ministerstvem životního prostředí navrženou třídící slevu ani s úsilím nedosáhne, a to již v roce 2022. K čemu pak takový nástroj? Obce dále kritizují citelné ekonomické dopady, které se na obce blíží s ohledem na zbytečně přestřelený navýšený poplatek za ukládání odpadů. Ten MŽP opakovaně prosazuje již několik let a stále u něj není schopno vysvětlit, proč je navrhované zdraží pro obce až takové (z 500 Kč na 1850 Kč).

Obecní firmy připravily analýzu, která jasně ukazuje, že poplatek/ekologická daň je zdražován na úroveň vysoko nad míru potřebnou pro odklon odpadů ze skládek. Otázkou však stále zůstává, PROČ takové zdražení? Pro koho je toto zdražení vlastně nezbytné? A je to nyní, v době začínající ekonomické krize, skutečně nejlepší z možných cest, zejména pro obce a města, která v rozhodující míře financují nakládání s odpady (komunálními odpady)? To jsou aktuálně důležité otázky například pro poslance.

O kolik a proč? Začíná ekonomická recese

Už nyní je zřejmé, že v dalších letech budou obecní rozpočty velice napjaté a navíc jejich příjmová část bude nepochybně nižší s ohledem na zřejmou začínající ekonomickou recesi a znatelně nižší daňové výnosy obcí. O to vyšší pak logicky budou muset být dopady na peněženky občanů. To je však citlivé téma a v době recese dvojnásob. V tomto směru se opakovaně upozorňuje na to, že zvýšená cena nebude jen za ukládání odpadů, ale i za všechny ostatní technologie, kam budou odpady směřovány namísto skládek. Nedává proto žádnou logiku navyšovat poplatek nad míru nezbytnou pro odklon odpadů ze skládek. Tím by se jen celý systém zbytečně obcím zdražoval. A co vlastně by za tyto vyšší peníze měly obce na oplátku…? To zatím nikdo neprozradil. Nezbytnou míru pro odklon odpadů ze skládek odborníci spočítali na finálních maximálně 1100 až 1200 Kč za tunu. Pro koho by mělo být dobré vyšší, než toto nezbytné navýšení? A proč by jej měly platit obce a města? To jsou také celkem aktuální a logické otázky.

Další, co informace obecních a městských firem jasně ukazují je fakt, že na třídící slevu nedosáhne zásadní většina obcí a měst, a to dokonce ani velká část těch, které se velmi aktivně snaží dělat řadu opatření k navýšení třídění. Tato prokazatelná zjištění byla prezentována již opakovaně, a to dokonce i na půdě Poslanecké sněmovny (Audiozáznam je k dispozici pod tímto odkazem + Prezentace SVPS (Spolek veřejně prospěšných služeb) a SKS (Sdružení komunálních služeb) ke stažení: prezentace-psp-04-02-2020-svps-sks.pdf). Dalším vážným problémem je skutečnost, že navrhovaná třídící sleva de-facto působí na obce tak, že nebudou motivovány co nejvíce třídit, ale naopak redukovat své systémy třídění. Toto a faktická úplná absence nástrojů na podporu recyklace v celém aktuálním odpadovém balíčku (viz zde) jsou další vážné skutečnosti, které už i obecní svazy stále hlasitěji komentují. Obce chtějí omezení skládkování dle cílů EU, obce chtějí třídit a recyklovat, ale aktuální návrh zákona bohužel přináší něco jiného.

Obecní svazy prosazují potřebné pozměňovací návrhy

Sdružení obecních a městských firem (SVPS) dále informovalo, že spolupracovalo na vzniku nutných pozměňovacích návrhů, které ve spolupráci připravovaly dva významné obecní svazy – Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR, zastupující dohromady více než 2700 obcí a měst. Na pozměňovacích návrzích spolupracovala i paní poslankyně Krutáková, která má dlouhodobé zkušenosti jako komunální politik a která návrhy také podala. Jmenovaným obecním svazům v žádném případě nejsou lhostejné jasné negativní dopady navrhované odpadové legislativy na obce a města. Proto k ochraně zájmů obcí a měst a k podpoře tolik potřebných pozměňovacích návrhů společně vyzvaly i Svaz měst a obcí ČR (více zde). Vzhledem k tomu, že negativa návrhů zákonů pro města a obce jsou již zcela zřejmá, bylo by samozřejmě zvláštní, když by SMO ČR zájmy obcí nezačal rovněž v této věci aktivně hájit.

Pozornost se stočí na konkrétní poslance

Svazy obecních a městských firem SVPS a SKS aktuálně vyzývají k podpoře příslušných pozměňovacích návrhů také konkrétní poslance z jednotlivých regionů z celé ČR, kde tyto městské firmy působí. Jednotlivá hlasování poslanců ve sněmovně budou nejspíše velmi sledovaná, protože jde o otázku blízkého ekonomického zatížení jak obecních rozpočtů, tak přeneseně i občanů v jednotlivých regionech.

Ke stažení

Příslušné pozměňovací návrhy obecních svazů jsou k dispozici zde na webu Spolku veřejně prospěšných služeb.

a pro přehlednost také zde:

pn20-krutakova3-st676-tridici-sleva.pdf [ 348.57 kB, PDF ]

pn18-krutakova1-st676-vyhrevnost.pdf [ 141.46 kB, PDF ]

pn19-krutakova2-st676-zajisteni-preference-recyklace-do-roku-2035.pdf [ 180.28 kB, PDF ]

 

Zdroj: S využitím informací uvedených spolků, odborných svazů a obecních svazů web České asociace odpadového hospodářství

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace