Evropská asociace řemeslníků a malých a středních podniků UEAPME zveřejnila na začátku dubna poziční dokument.

Vyjadřuje obavy MSP týkající se revize právních předpisů o odpadech. Problém vidí UEAPME v zavádění postupů spojených s další byrokracií a administrativní zátěží pro MSP a doporučuje tak nejen lepší provádění předpisů EU v oblasti odpadů, ale také výměnu osvědčených postupů a lepší pochopení pětiúrovňové struktury pro nakládání s odpady. Poziční dokument dále zdůrazňuje praktické problémy, se kterými se MSP setkávají při uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce a upozorňuje například i na to, že definice odpadu není dostatečně jasně formulovaná.

Celý poziční dokument naleznete zde

Komentáře

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Prosím zadejte svůj komentář!
Prosím zde zadejte své jméno