- Reklama -spot_img

Stane se Česká republika velkou globální skládkou odpadu?

Aktuálně

Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

Vítejte na smetišti. Devátý den dvanáctého měsíce roku dva tisíce devatenáct se zapíše do análů Českého státu. Byla v něm totiž schválena nová odpadová legislativa. Podle které by se měl občan řídit v následujících letech. Pod záminkou čisté budoucnosti otevřela vláda stavidla špíně a naprosto bez skrupulí prodala zemi odpadovému průmyslu jako cenově nejvýhodnější lokaci.

Psalo se o tom všude, hlavně pak na stránkách samotné vlády. Já však první odkaz četl na serveru inODPADY. Ten i přes svou relativně krátkou existenci, porovnáme-li ji s periodiky odpadového průmyslu si vydobyl pozici nejrychlejšího zdroje informací, které nejsou vázány prostředky sponzorů nebo těch, kdo udávají obsah nebo výsledky výzkumu dávno předtím, než se s nimi začne pracovat. A právě proto jsem pro tento server připravil vlastní komentář a zhodnocení kroků, kterým se přikládá takový význam.

V úvodu mi dovolte shrnutí toho, co nová legislativa znamená. Vláda legalizovala nárůst odpadu a Česká republika se stane velkým globálním smetištěm. Připravovala se na to dlouho a urputně. Odpadová lobby postupně přepisovala zákony a nařízení k obrazu svému. Pod ochrannými křídly Brabce a MŽP nakonec za souhlasu většiny, darovala Česká vláda svým občanům pod stromeček trvalý dar. Zkázu země oplývající medem a strdím. Nyní k vysvětlení skutečných dopadů jednotlivých změn, která se v tiskovém prohlášení MŽP vyjímají jako slova spasitele.

SKLÁDKOVACÍ POPLATEK

Nová legislativa poskytla odpadovým společnostem provozujícím skládky navyšovat skládkovací poplatek za ukládání komunálního odpadu z 500,-Kč až na 1.850,-Kč. V praxi to znamená, že za stejnou činnost, bez nutnosti jakékoli úpravy, či modifikace procesů a provozů dostanou odpadové společnosti téměř 4x více peněz. Tedy více než tomu bylo doposud, a to i přesto, že míra kontaminace půdy bude stále narůstat. Kromě jiného to značí, že skládkování bude 4x zajímavějším a profitabilnějším podnikáním. Ti, kdo zdraží jen 3x budou mít klientů dost na stávajících i nově vzniklých skládkách.

TŘÍDĚNÍ SE VYPLATÍ VŠEM

To je pravda, ovšem nevypadlo to podstatné a to je dokončení věty – TŘÍDĚNÍ SE VYPLATÍ VŠEM, KDO VYTŘÍDĚNÝ MATERIÁL PRODAJÍ. Prodat ho totiž, díky cíleně dobře napsané a aplikované definici slova ODPAD v tom samém zákoně, mohou jen OSOBY OPRÁVNĚNÉ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM. Tedy odpadové společnosti. Všichni ostatní jen vyplatí nebo budou vyplácet vyšší poplatky za dobrý pocit postavený na představě. Vyhozením toho, či onoho typu odpadu do odpadové nádoby správné barvy je bráno jako recyklace. Což je ovšem státem podporovaná lež.

PAYT

Zde si vláda pomáhá vzdělávacím systémem. Stále ještě disponuje mnoha slabinami a jednou z nich je i slabina v oblasti jazykového vybavení. Nejen prostých občanů, ale i politiků, kteří je vedou k zářnému zítřku osvícenému ve dne i v noci požáry skládek a úložišť odpadu. Původní název, resp. zkratku bychom mohli přeložit slovy ZAPLAŤTE JEN ZA TO, CO VYHODÍTE. Ve skutečnosti je to však garancí toho, že peníze odpadovým společnostem budou přibývat. Mohou totiž začít aplikovat poplatky nebo příplatky, na které si zatím netroufly. Nyní pod zkratkou PAYT to budou činit legálně a právní vymahatelností.

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ OD ROKU 2030

Je fascinující sledovat, jak už naprosto bez jakýchkoli skrupulí šíří MŽP slova svého ministra informaci, že se konec skládkování posune jen o šest let. Zapomíná ovšem dodat, že mají díky práci na MŽP skluz dvojnásobný. Stejná prohlášení, stejné sliby padaly již mnohokrát a výsledek je vždy shodný. Skládkuje se dál a objem skládek stále roste. Stejně tomu bude i po roce 2030. „Očekával bych, že se skládky stanou chráněným krajinným územím s ozbrojenou ochranou.“

POVINNÉ TŘÍDĚNÍ TEXTILU

Doba, kdy se začala Česká a Moravská města zaplňovat nádobami na tříděný textilní odpad, byla dobou, kdy do České republiky vstoupila ze zahraničí myšlenka, že na použitém oblečení (tedy textilu, který končí v kontejnerech nejčastěji) se dá dobře vydělat. Jeho cena totiž roste s chutí. Dle analýz ze zahraničí, končí až 90% zboží zadarmo odevzdaného na „charitu“ v obchodech. Veškerý zisk zůstává obchodníkovi, stejně jako ostatním, kdo se na obchodní transakci začínající slovy ZDARMA a DOBROVOLNĚ podílejí.

EKOMODULACE

Ač vypadá jako další z cizích slov převzatých z angličtiny, či jiného cizího jazyka, jeho zdání klame. Výraz si totiž vymyslel tuzemský odpadový průmysl. Další krok pro navýšení vlastní profitability. S ohledem na to, že souvisí s obaly, myslím že u vzniku byl tuzemský monopolista, který již dvě dekády dokazuje, že pro stovky milionů ročně není třeba se přetrhnout. „Legalizuje se tak křížové financování, které neznamená nic jiného, než že za jednu věc můžete platit opakovaně, jen se vždy platba bude jmenovat jinak.“

Důvod zavedení nové legislativy nejlépe shrnul sám ministr, který o stávající odpadové legislativě řekl, že je „Především je legislativou z 20. století. A my žijeme už o století dál“

Já si v závěru dovolím ještě dvě poznámky, pod čarou. Souvisí s drobností, která mohla čtenáři uniknout stejně jako tvůrcům nové legislativy.

V zákoně se primárně hovoří jen o odpadech vytvářených občany. Kde jsou zmíněny odpady, které vytváří průmysl a s ním spojené firmy. Bez ohledu na segment, jsou opět vypuštěny i přesto, že právě průmysl vytváří mnohonásobně více odpadu než všichni občané republiky společně.

Druhá poznámka směřuje k absenci informace, že tvorbu odpadu lze omezit systémovým předcházením jeho vzniku. I přesto, že za šest let své existence systémy INDUSTRIAL UPCYCLING a INDUSTRY 5.0 dokázaly svou funkčnost, není o nich a PREVENCI VZNIKU ODPADU v zákoně ano slovo. To je asi nejlepší důkaz toho, kdo a pro koho nové odpadové zákony tvořilo a legalizovalo MŽP.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace