- Reklama -

Špatné skladování baterií nebo akumulátorů se neprokázalo

Kontroly ČOI neprokázaly špatné skladování baterií a akumulátorů

Aktuálně

Jaké jsou v současné době dostupné léky v boji s koronavirem-COVID 19?

Nový koronavirus, způsobující onemocnění COVID-19, tu s námi ještě nějakou dobu zůstane. I proto se řada vědeckých týmů snaží o vývoj účinných léků. Které z nich mají...

Proč se v Česku moc nemluví o průmyslové evoluci INDUSTRY 5.0. ?

Dovoluji si sdílet se čtenáři tohoto serveru zprávu, o kterou bych se rád podělil už proto, že právě server inODPADY byl jedním z těch,...

Kontroly zaměřené na kontejnery na recyklované sklo a pojízdné popelnice

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných...

Jak to tedy bude od nového roku v třídění odpadu a recyklaci plastů?

Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Česká obchodní inspekce provedla v tomto roce kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o odpadech. Konkrétně se jednalo o baterie a akumulátory, které jsou dodávány na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem, posledním prodejcem, případně distributorem. Celkem proběhlo 270 kontrol a nedostatky nebyly zjištěny. Na všech kontrolovaných provozovnách bylo prodejcem zřízeno místo zpětného odběru pro odevzdání baterií a akumulátorů.

Česká obchodní inspekce se v tomto roce zaměřila na kontrolu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje. Tento zákon také stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Cílem akce ČOI bylo ověření povinností tohoto zákona v oblasti uvádění baterií a akumulátorů na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem, posledním prodejcem, popř. distributorem. Inspektoři také kontrolovali dodržování dalších právních předpisů, které jsou v dozorové kompetenci ČOI.

ČOI v období od 23. prosince 2019 do 30. dubna 2020 provedla 270 kontrol převážně v maloobchodních provozovnách. Porušení zákona o odpadech nezjistila. U všech kontrolovaných subjektů byl zajištěn zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Veškeré kontrolované baterie byly v souladu s příslušnými právními předpisy řádně označeny. Na všech provozovnách bylo prodejcem zřízeno místo zpětného odběru pro odevzdání baterií a akumulátorů.

Porušení dalších předpisů bylo zjištěno při 117 kontrolách, což představuje 43,3 % z celkového počtu provedených kontrol.

Převážně se jednalo o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to celkem ve 150 případech:

  • v 60 případech nebyl spotřebitel seznámen s cenou (§ 12)

  • v 39 případech prodávající nedodrželi správnou hmotnost/míru či množství, dále správnost účtování, nebo používání stanovených měřidel (§ 3)

  • ve 13 případech nebyl vydán doklad o zakoupení s povinnými údaji výrobku (§ 16 )

  • ve 12 případech prodávající porušil povinnost při poskytování informací (§ 11)

  • v 6 případech prodávající porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v menší míře. 

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

5

0

0,0%

Jihočeský a Vysočina

160

58

36,3%

Plzeňský a Karlovarský

47

39

83,0%

Ústecký a Liberecký

32

14

43,8%

Královéhradecký a Pardubický

5

1

20,0%

Jihomoravský a Zlínský

11

1

9,1%

Olomoucký a Moravskoslezský

10

4

40,0%

Celkem

270

117

43,3%

Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů v tomto období pravomocně uložila celkem 85 pokut v hodnotě 175 500 Kč.

 

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
kategorieODPADY

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Do tříděného plastu se stále dostávají bioplasty, které nelze recyklovat

Vcelku neprávem se nevraživost nejen nás Evropanů v posledním roce zaměřila na plasty. Tedy materiál, který nám vlastně umožňuje žít pohodlně a levně. Do...

Zelená škola je vzdělávání o problematice třídění a recyklaci odpadu

Na konci listopadu byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií EkoEDA pořádané pro školy zapojené do projektu Zelená...

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace, jsou v současnosti jediné, které lze označovat za tzv. udržitelné. Jednou z nich je nová značka...

Nová mycí linka se zaměřuje na recyklaci tiskových spotřebních materiálů

Nová mycí linka na Haiti pomáhá snížit množství odpadních plastů, které by jinak skončily v oceánech a přináší prospěch místním komunitám, planetě i naší...

Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat?

Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. „Je proto nejvyšší čas začít se...