- Reklama -spot_img

Špatné skladování baterií nebo akumulátorů se neprokázalo

Kontroly ČOI neprokázaly špatné skladování baterií a akumulátorů

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Česká obchodní inspekce provedla v tomto roce kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o odpadech. Konkrétně se jednalo o baterie a akumulátory, které jsou dodávány na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem, posledním prodejcem, případně distributorem. Celkem proběhlo 270 kontrol a nedostatky nebyly zjištěny. Na všech kontrolovaných provozovnách bylo prodejcem zřízeno místo zpětného odběru pro odevzdání baterií a akumulátorů.

Česká obchodní inspekce se v tomto roce zaměřila na kontrolu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje. Tento zákon také stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Cílem akce ČOI bylo ověření povinností tohoto zákona v oblasti uvádění baterií a akumulátorů na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem, posledním prodejcem, popř. distributorem. Inspektoři také kontrolovali dodržování dalších právních předpisů, které jsou v dozorové kompetenci ČOI.

ČOI v období od 23. prosince 2019 do 30. dubna 2020 provedla 270 kontrol převážně v maloobchodních provozovnách. Porušení zákona o odpadech nezjistila. U všech kontrolovaných subjektů byl zajištěn zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Veškeré kontrolované baterie byly v souladu s příslušnými právními předpisy řádně označeny. Na všech provozovnách bylo prodejcem zřízeno místo zpětného odběru pro odevzdání baterií a akumulátorů.

Porušení dalších předpisů bylo zjištěno při 117 kontrolách, což představuje 43,3 % z celkového počtu provedených kontrol.

Převážně se jednalo o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to celkem ve 150 případech:

  • v 60 případech nebyl spotřebitel seznámen s cenou (§ 12)

  • v 39 případech prodávající nedodrželi správnou hmotnost/míru či množství, dále správnost účtování, nebo používání stanovených měřidel (§ 3)

  • ve 13 případech nebyl vydán doklad o zakoupení s povinnými údaji výrobku (§ 16 )

  • ve 12 případech prodávající porušil povinnost při poskytování informací (§ 11)

  • v 6 případech prodávající porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v menší míře. 

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

5

0

0,0%

Jihočeský a Vysočina

160

58

36,3%

Plzeňský a Karlovarský

47

39

83,0%

Ústecký a Liberecký

32

14

43,8%

Královéhradecký a Pardubický

5

1

20,0%

Jihomoravský a Zlínský

11

1

9,1%

Olomoucký a Moravskoslezský

10

4

40,0%

Celkem

270

117

43,3%

Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů v tomto období pravomocně uložila celkem 85 pokut v hodnotě 175 500 Kč.

 

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace