Daří se Česku naplňovat cíle nové odpadové strategie? Na tuto otázku odpověděl druhý ročník konference Předcházení vzniku odpadů (PVO), kterou pořádalo České ekologické manažerské centrum, z. s. Konference se zaměřila na komunální tak i na podnikové odpady.
Jakým způsobem Česká republika plní schválený program PVO a jak současná legislativa napomáhá předcházení a co nového se připravuje, odhalil účastníkům zástupce ředitele odboru odpadů Jan Maršák z MŽP. Zmínil se o přípravách paragrafového znění nových zákonů a odhalil množství odpadů vyprodukovaných v předešlých letech.
Paní Marie Vorlíčková z MŽP seznámila plénum s metodikou pro sledování a hodnocení realizace Programu PVO. Petr Stejskal ze Státního fondu pro životní prostředí promluvil o státní finanční podpoře v oblasti předcházení vzniku odpadu
Politiku nakládání s druhotnými surovinami a jejich rolí v oběhovém hospodářství přiblížila hostům PVO ředitelka Odboru ekologie MPO, Pavlína Kulhánková. Zdůraznila, že těžba primárních surovin neustále roste a jejich zásoby se tenčí. Proto roste i důležitost druhotných surovin.
V sekci komunálních odpadů byla se zájem očekávána přednáška Ladislava Trylče z MŽP, který se rozmluvil o problému omezování spotřeby plastových tašek v ČR v návaznosti na evropskou legislativu.
Předcházení podnikových odpadů odstartovali dobrovolné nástroje. Daniel Hájek z MŽP seznámil posluchače s možnými nástroji, vhodnými v komerční sféře, Josef Šlesinger promluvil o konkrétních dobrovolných nástrojích používaných v podnicích a připojil i ekonomickou stránku věci.
Pavel Huml a Jaroslav Musil z Aholdu a Jana Blecherová z Nestlé Česko, s.r.o. promluvili, jak se předchází odpadu v těchto společnostech.

Videa jednotlivých přednášek najdete – ZDE

Zdroj: tretiruka.cz

 

//

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář