- Reklama -

Předcházení vzniku odpadu a plýtvání nebo stav ZERO WASTE

Aktuálně

V řece Bečvě byl zjištěn zvýšený výskyt pěny, čeká se na výsledky rozborů

V místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince, byl zjištěn na hladině Bečvy zvýšený výskyt pěny. V úterý 27. října ve...

INDUSTRY 5.0 a české firmy se účastní veletrhu s konferencí v Indii, zaměřené na nakládání s odpady.

Po úspěšném prvním výstupu INDUSTRY 5.0 na indickém trhu v rámci konference k 125. výročí založení KONFEDERACE INDICKÉHO PRŮMYSLU, který se konal dne 21.8.2020, jsem byl...

Potraviny z domácích plodin by díky dobré úrodě neměly zdražovat

V porovnání s předchozími roky máme konečně dobrou úrodu. Na tom se shodují analytici i odborníci z českého argotech startupu Agdata, lídra v oblasti...

Směrnice o energetické účinnosti stále není zakotvena v legislativě.

Evropská směrnice o energetické účinnosti má pro koncové uživatele změnit řadu aspektům spojených s rozúčtováním. Podle původních plánů měly všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry...
Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

Je neplýtvání omezováním? V rámci implementačních projektů zabývajících se systémovou prevencí vzniku odpadu a plýtvání se mne na počátku naší spolupráce lidé a jejich prostřednictvím i firmy často ptají. Budeme se muset při implementaci INDUSTRIAL UPCYCLING, či přechodu na INDUSTRY 5.0 výrazně omezovat. Má odpověď je vždy negativní. To vyvolává další dotazy, díky nimž je možné měnit mysl všech, kdo pochopili, že normální je neplýtvat.

Dotazy souvisí hlavně s informacemi, které přichází z komunity ZERO WASTE (nulový odpad) Zero Waste se zaměřuje na život jednotlivce, případně rodin. Skutečně věta o tom, že se BUDEME MUSET OMEZIT se v materiálech, knihách nebo v tisku objevuje často. Stejně hojně vyslovována na workshopech tomu určených.

Prevence vzniku odpadu a plýtvání nevede v první fázi ke stavu ZERO WASTE. Procesem je postupný vývoj, který vede lidi i společnosti ze stavu WASTEFULL, čili plýtvání je normální do stavu WASTELESS, čili plýtvání je systémová chyba.

Uvedeme-li si to na příkladu, tak by ZERO WASTE znamenalo, že například přestaneme kupovat oblíbený a osvědčený výrobek. Tedy proto, že množství obalu oproti výrobku, je tak velké, že tvoří velkou část našeho odpadkového koše. Často i s obsahem, který kvůli velikosti tohoto balení a „výhodnosti ceny“, nestačíme spotřebovat

V případě přístupu INDUSTRIAL UPCYLING bude prvním krokem zjištění zda-li se daný produkt nedá koupit v menším balení. Často je i na jednotku levnější, obzvláště v tuzemských supermarketech. Pokud jej výrobce v menších baleních neposkytuje, pak je otázkou, zda-li by nebyl k sehnání například v bezobalových obchodech. Spolu s tímto krokem pak začínám komunikaci s výrobcem a dodavatelem. Zahajuji diskuzi na sociálních sítích k tomu, aby se na danou možnost poukázalo. Tlakem zespoda napomáhá ke změně.

Šest let praxe mne totiž naučila, že za špatným stavem nemusí být ani tak záměr, jako profesní slepota. Tu je nutné bourat při každé příležitosti a způsobem, který nebude v rozporu se zákony.

” ZERO WASTE komunita si nekoupí vodu v jednorázové plastové lahvi. “

Já ano a stejně tak i lidé respektující systémovou prevenci vzniku odpadu, jako cestu. Na rozdíl od „doporučení“ výrobce však tuto lahev nepoužiji jednou. Naplním ji znovu a když už z ní nebudu chtít pít, mohu si z ní udělat zásobárnu na drobnosti. Mohu ji naplnit plastem a vytvořit ECOBRICK. Mou ji naplnit použitými papírovými utěrkami a ukázat, co znamená komprese materiálu. Mohu do ní dát obsah „vodního kamene“ z bojleru, abych dokázal, že ve vodohospodářském průmyslu se děje něco, co by se dít nemělo, jen je to schováno v trubkách, potrubích a nádobách, které se ničí zevnitř a zkracují životnost výrobků, které nejen, že nejsou levné, ale svým zničením zanechávají za sebou nutnost nákupu výrobku nového.

Obě výše uvedené postupy ukazují na nejvýraznější rozdíl mezi hnutím ZERO WASTE a INDUSTRIAL UPCYCLING, či chcete-li INDUSTRY 5.0.

” Pro ZERO WASTE komunitu, které fandím, je řešením osobní rovina a dále nezkoumají. “

Lidé pohybující se v oblasti INDUSTRIAL UPCYCLING a INDUSTRY 5.0 hledají plošné a systémové řešení. Jak tedy vidíte je mezi oběma koncepty rozdíl, což neznamená že jeden, nebo druhý je špatný, spíše určuje, pro koho je ve finále určen.

ZERO WASTE je určeno pro jednotlivce, kteří mohou bez nutnosti přemýšlení nad dalšími souvislostmi změnit své vlastní chování. Mohou s touto změnou žít uprostřed nezměněných a snaží se je motivovat druhé. Bohužel motivaci je často na překážku nutnost se omezit.

INDUSTRIAL UPCYCLING a INDUSTRY 5.0 je primárně určeno právě pro oblasti, kde návaznost a souvislosti jsou nedílnou součástí celku. Chcete-li subdodavatelského řetězce činností. Změna není podmíněna nutností se omezovat, protože se jedná o změnu systémovou a lze s ní naopak dosahovat mnohonásobně vyšší profitability tam, kde byla jen vysoká nákladová položka. Snad i proto, jsem na dotaz CHCETE GENEROVAT ODPAD, NEBO PROFIT, dostal za celých šest let je jednu jedinou odpověď.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Zelená linka Chytrá recyklace patří mezi projekty udržitelného rozvoje

Na čtyři stovky odbavených telefonátů, rad a doporučení, taková je tříměsíční bilance provozu bezplatné zelené linky Chytrá recyklace. Ta začala na telefonním čísle 800 976 679...

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...