- Reklama -spot_img

Právě probíhá klimatická konference COP 26 v Glasgow

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Ve dnech 1.11. až 12.11. 2021 se v Glasgow koná konference OSN o změně klimatu. Českou republiku bude reprezentovat z MŽP šesti členná delegace, kterou povede ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten se spolu s premiérem Andrejem Babišem zúčastní rovněž úvodního summitu lídrů.

Kromě vedoucího delegace se za MŽP zúčastní šest delegátů, včetně ředitele odboru ochrany energetiky a ochrany klimatu Pavla Zámyslického, kteří budou pokrývat všechna hlavní témata vyjednávání. Dále se konference zúčastní delegáti z ČHMÚ, ministerstev zemědělství, financí a zahraničních věcí. Nahlášena je rovněž účast zástupců hl. m. Praha.

COP26 představuje zásadní jednání pro konečnou dohodu o důležitých, doposud neschválených, prováděcích pravidlech Pařížské dohody, zejména o článku 6 Pařížské dohody a rámci pro transparentnost. Uvedené mechanismy představují obdobu mechanismů podle Kjótského protokolu (např. mezinárodní emisní obchodování) a jejich účelem je pomoci smluvním stranám splnit jejich redukční závazky.

Rámec pro transparentnost se zase zaměřuje na to, aby jednotlivé údaje vykazované smluvními stranami (např. v oblasti snižování emisí aj.) byly porovnatelné, ověřitelné a verifikovatelné. Klimatická konference dále představuje důležitý milník i z hlediska budoucích klimatických jednání, zejména pokud jde o zahájení diskusí o kolektivním finančním cíli po roce 2025 a přípravy prvního globálního hodnocení implementace Pařížské dohody.

Česká republika bude na COP26 vystupovat v rámci vyjednané společné pozice EU. Primárním cílem členských států EU je letos v červnu schválené společné snížení emisí do roku 2030 o 55 procent oproti roku 1990, přičemž se nejedná o cíl 55% pro každý stát, ale o cíl společný. Společnou evropskou pozici pro COP26, kterou budou prosazovat i zástupci z České republiky, schválila Rada EU letos v říjnu. V rámci EU byl přístup k řešení ochrany klimatu na mezinárodní úrovni koordinován tak, aby na jednáních EU a její členské státy vystupovaly jednotně. Za tímto účelem byla přijata i jednotná pozice EU – tedy například, že EU podpoří časový rámec pro závazky ke snížení emisí zahrnuté do vnitrostátně stanovených příspěvků jednotlivých zemí v 5letých cyklech, ale akceptovatelný by byl i rámec desetiletý.

Společná a koordinovaná pozice EU a jejích členských států pro jednání COP26 je zásadní pro úspěšnou roli EU na klimatických jednáních v Glasgow, odkaz na ní najdete zde.

Česká republika své dosavadní závazky snižování emisí skleníkových plynů plní. Podařilo se splnit vytyčený cíl k roku 2020, tedy snížení emisí o 20 % oproti roku 2005. Na aktuální situaci, kdy se emise ČR v posledním roce zvýšily, se zásadně podepsala bezprecedentní kůrovcová kalamita. Při snižování emisí ČR tradičně výrazně pomáhaly lesy. V důsledku kalamity se situace obrátila a z lesů se naopak stal zdroj emisí. To v plnění cílů pro rok 2030 (snížení o 30 % oproti roku 2005) představuje aktuálně největší výzvu pro Českou republiku.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace