- Reklama -spot_img

Ministři životního prostředí EU diskutovali o novém klimatickém balíčku

Ministři životního prostředí EU poprvé diskutovali o novém klimatickém balíčku

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Ve Slovinsku 20. a 21. července diskutovali ministři životního prostředí zemí EU o nově zveřejněném legislativním balíčku „Fit for 55“ k dosažení klimatického cíle EU do roku 2030. Na tzv. neformální Radě, která slouží především k výměně názorů mezi členskými státy, se hovořilo též o přípravě na podzimní klimatickou konferenci OSN v Glasgow (COP 26) a o realizaci Iniciativy EU týkající se opylovačů. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

14. července 2021 zveřejnila Evropská komise balíček legislativních návrhů s názvem „Fit for 55“ , který má zajistit implementaci cíle snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 o alespoň 55 % oproti roku 1990. ČR na jednání informovala, že nyní pečlivě studuje všechny legislativní návrhy i doprovodná posouzení dopadů a připravuje k nim národní pozici. „Je potřeba najít správnou rovnováhu mezi ambiciózními cíli legislativních návrhů a jejich dopady na ekonomiku i běžné občany. ČR bude v následujících měsících vyjednávat specifické nastavení jednotlivých nástrojů a fondů, které umožní českému hospodářství další snížení emisní i energetické náročnosti, investice do nízkoemisních, bezemisních zdrojů energie, odklon od uhlí a také investice do čisté mobility,“ uvedl náměstek MŽP Vladislav Smrž.

Dále na jednání probíhala diskuze k přípravě na 26. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 26) ve skotském Glasgow, která by se měla konat od 31. října do 12. listopadu 2021, pokud to dovolí současná epidemická situace. Hlavním cílem COP 26 je dokončení přípravy pravidel pro implementaci Pařížské dohody a posílení ambicí jednotlivých států za účelem omezení nárůstu teploty o ne více jak 1,5 resp. 2 stupňů Celsia. ČR na neformální Radě uvedla, že EU by se měla snažit o posílení diplomacie a dialogu vůči všem ostatním státům světa s cílem nalézt potřebné kompromisy a posílit ambici ještě před samotným COP 26. Dále ČR zdůraznila, že COP 26 musí učinit zásadní pokrok v projednávání pravidel pro naplňování Pařížské dohody.

Druhý den jednání se věnoval tématu biodiverzity, vztažené konkrétně k debatě ke globálnímu rámci pro ochranu biodiverzity po roce 2020 a přípravě 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Jednání zahájili ministr životního prostředí a územního plánování Slovinska Andrej Vizjak a evropský komisař Virginijus Sinkevičius. Oba zdůraznili závažnost pokračujícího úbytku globální biologické rozmanitosti a zásadní roli nového globálního rámce biologické rozmanitosti pro jeho zvrácení. ČR a řada dalších členských států zdůraznila potřebu přijmout jasné a měřitelné cíle společně se spolehlivým rámcem pro jejich sledování a mechanismem pro jejich implementaci.

Posledním bodem jednání byla prezentace zprávy o provádění Iniciativy EU týkající se opylovačů evropským komisařem Virginijusem Sinkevičiusem a následná výměna názorů. „Primárně je potřeba řešit ztrátu přirozeného prostředí opylovačů v zemědělské krajině spolu s dopady pesticidů. ” uvedl na závěr jednání náměstek MŽP Vladislav Smrž.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace