- Reklama -spot_img

OTÁZKY & ODPOVĚDI k zaváděné bezhotovostní platbě za výkup kovových odpadů

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

1. března vejde v platnost vyhláška č. 27/2015 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, která mění pravidla výkupu kovových odpadů. Ministerstvo životního prostředí připravilo k této vyhlášce stručný výklad v podobě „často kladených otázek“.

Jakým právním předpisem byl zaveden zákaz výkupu kovových odpadů v hotovosti od fyzických osob a kdy začne platit?

Jedná se o vyhlášku č. 27/2015 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Účinnost této vyhlášky je nastavena na 1. březen 2015. Od tohoto data budou všichni provozovatelé povinni podle nové právní úpravy postupovat.

K novelizovanému znění vyhlášky je nutné vzít vždy v potaz § 18 odst. 5 zákona o odpadech, který uvádí, že je výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem prováděn bezhotovostně.

Co znamená text novelizované vyhlášky pro výkup kovových odpadů od fyzických osob?

V § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady byl doposud vymezen specifický okruh odpadů, které je zakázáno vykupovat v hotovosti a zároveň zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob.

Po novelizaci se výčet odpadů uvedených v §8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. vztahuje pouze na odpady, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob.

S ohledem na text § 18 odst. 5 a 11 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se zákaz výkupu v hotovosti od fyzických osob tedy vztahuje na odpady, u nichž je provozovatel povinen identifikovat osoby, které odpady do zařízení předávají, a vést o těchto odpadech a osobách evidenci, tedy na odpady vymezené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Jaké konkrétní druhy odpadů nesmí být vykupovány od fyzických osob v hotovosti?

S ohledem na odkaz v § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zmocnění k vydání vyhlášky uvedenému v § 18 odst. 11 téhož zákona, se zákaz poskytovat při výkupu odpadů úhradu v hotovosti fyzickým osobám vztahuje na odpady vymezené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o následující druhy odpadů dle Katalogu odpadů:

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsi kovů (17 04 01- 06)

17 04 11 Kabely

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

17 04 05 Železo a ocel

17 04 07 Směsné kovy

20 01 40 Kovy.

Jakým způsobem má být prováděna bezhotovostní úhrada při výkupu odpadů od fyzických osob?

V současném znění zákona o odpadech nejsou požadavky na způsob provádění bezhotovostní úhrady přesně specifikovány.

Dle aktuálně projednávané novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, u níž se předpokládá nabytí účinnosti v první polovině tohoto roku, bude možné úhradu za vymezené odpady provádět pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.

Mění se nějak rozsah odpadů, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob?

Výčet odpadů, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob, zůstává stejný jako doposud a je vymezen v § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Jedná se o odpady mající povahu:

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona. (tedy části baterií a akumulátorů a elektrických a elektronických zařízení).

Zdroj: MŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace