- Reklama -

MŽP přispěje 40 miliony na ekologické zpracování autovraků

Aktuálně

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

Kdo jsou rádoby největší snaživci ve snižování emisí nebo odpadů?

Před nějakým časem mne jedna paní z nejmenované firmy oslovila se zajímavým dotazem. Její zaměstnavatel pořádal jakousi soutěž v čemsi a ceny pro vítěze...

Aplikace, která pomůže s využitím potravin v uzavřených restaurací

Uzavřením restauračních zařízení ze dne na den vyvstal pro jejich provozovatele problém, co s přebytečnými zásobami potravin. K jejich smysluplnému využití jim pomůže nová odpadová...

Hlavním tématem zákona o odpadech je doba, kdy skončí skládky

Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Ministerstvo životního prostředí uvolní 40 milionů na podporu ekologického zpracování autovraků. O finanční příspěvek mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci bude ode dneška přijímat Státní fond životního prostředí ČR, z jehož peněz se bude dotace vyplácet, až do 31. prosince 2015.

„Ministerstvo chce touto dotací podpořit ekologické zpracování jednotlivých součástí autovraků. Program běží už šestým rokem. Včetně částky vyhrazené pro tento rok už na něj ministerstvo alokovalo 640 milionů korun. Cílem programu je podpořit další využití odpadů, které vznikají při zpracování autovraků, skrze autorizované zpracovatele [1] s přednostním materiálovým využitím. Zároveň musí zpracovatelé zajistit i bezpečné odstranění nevyužitelných zbytků, které zůstanou po tomto zpracování,“ vysvětluje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Oproti předchozím letům se program letos výrazně mění. Dotace se bude nově vyplácet na jednotlivé zpracované komodity vzniklé při zpracování autovraků, např. na pneumatiky, plasty, skla atd., tedy ne, jako tomu bylo dosud, na celé autovraky. „Příspěvek na jednotlivé autovraky v předchozích letech totiž systémově nevedl ke splnění cílů pro materiálové využití a recyklaci odpadů z autovraků, které České republice předepisuje evropská směrnice [2]. Nebylo ani doložené, že zpracovatelé vraky řádně rozebrali a s jednotlivými částmi naložili náležitě dle zákona o odpadech. To by mělo nové nastavení programu změnit,“ doplňuje ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. Novou podobu programu podporují i zástupci automobilového průmyslu a převážná část zpracovatelů autovraků. Zde je třeba vyzdvihnout i skutečnost, že ti jako jediní zpracovatelé odpadů dostávají na nakládání s odpady od MŽP kontinuální podporu.

Konečný příspěvek pro jednoho žadatele bude vycházet z tabulky komodit (viz příloha PDF) a omezen bude počtem přijatých vraků v daném období. Maximální výše dotace na jeden ekologicky zpracovaný autovrak, konkrétně na zpracování komodit s materiálovým využitím, tak může činit až 412 korun.

Podle nových podmínek programu je možné podávat žádosti o dotaci na kompletní zpracování autovraků průběžně po celý rok. Pokud zájemce o příspěvek podá žádost do 31. března 2015, má nárok na příspěvek na zpracování vraků přijatých od 1. ledna 2015. Když žádost pošle po 1. dubnu 2015, vzniká mu nárok na dotaci pouze u těch přijatých od 1. dne měsíce, kdy formulář na Fond podal. Podrobnosti k výzvě, včetně formuláře žádosti, jsou dostupné na adrese: https://www.sfzp.cz/clanek/256/2465/mzp-prispeje-40-miliony-na-ekologicke-zpracovani-autovraku/. Zájemci o příspěvek mohou žádosti podávat datovou schránkou, poštou i osobně v podatelně Státního fondu životního prostředí ČR, a to až do 31. prosince 2015.

Poznámky:

[1] Zpracovatelé komodit z autovraků jsou uvedeni v seznamu Ministerstva životního prostředí na adrese: http://mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_slozek_autovraky.
[2] Evropská směrnice o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES).

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Leave a Reply

Recyklace

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...

Elektrické grily je potřeba udržovat i správně recyklovat

Osm z deseti Čechů alespoň jednou za dva týdny rozpálí gril a s rodinou či přáteli si dopřeje třeba steaky, burgery nebo grilovanou zeleninu. O oblibě...