Evropská unie usiluje, aby společnostem byla poskytnuta finanční pobídka. Ta má motivovat podniky, aby vyráběli produkty tak, že se sníží jejich dopad na životní prostředí.

EU má snahu finančně odměnit všechny výrobce, kteří budou vyrábět v souladu s novým konceptem a šetrností k životnímu prostředí. Naopak budou trestat ty, kteří tak neučiní. To ovšem vyvolává emoce v průmyslu a různí ekonomové vyzývají k opatrnosti.

Jedná se o koncept zvaný „EKO-MODULACE“ program rozšířené odpovědnosti výrobce. V rámci tohoto programu jsou taktéž výrobci odpovědní za placení poplatků správcovské organizaci, která financuje sběr a recyklaci svých produktů.

Při takzvané „Ekologické modulaci“ by výrobci, kteří jsou považováni za nepřátele životního prostředí, byli nuceni platit vyšší poplatky. Naopak výrobky s nižšími dopady na životní prostředí, by byly částečně z poplatků uvolněni.

Recyklovatelnost má být hlavním faktorem při rozhodování o šetrnosti výrobku k životnímu prostředí. Záměrem je poskytnout finanční pobídku společnostem k redesignu produktů, aby se snížil jejich dopad na životní prostředí.

Tento koncept chce být aplikován na různé materiály, ale hlavním terčem jsou zejména plasty.

Očekává se, že Evropská komise letos zveřejní nějaké pokyny. Jak mají členské státy EU postupovat a EKO-MODULACI postupně zavádět. Většina výrobců se shoduje, že jsou ochotní jít tomuto konceptu naproti. Vyžadují však, aby se diferenciální poplatky vždy uplatňovaly na shodných standardech.

Komentáře

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu. Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Předchozí článekVýzva k novému programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny
Další článekKomentář k národní konferenci Předcházení vzniku odpadů
Eva Manté
Pro kvalitní zpracování odpadů existují velké rozdíly mezi zeměmi. Recyklace by měla být společenské úsilí. Všichni bychom se měli podílet nejen na recyklaci, ale hlavně co nejvíce odpadu předcházet.

Napsat komentář