- Reklama -spot_img

Krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Týdeník Ekonom se v minulém týdnu věnoval aktuální otázce právě zpracovávaných plánů odpadového hospodářství krajů. S ohledem na novou a stále důležitější evropskou strategii oběhového hospodářství cílící zejména na recyklaci a úpravy odpadů, se článek s názvem „Kraje dají miliardy na nové spalovny“, věnuje také úvaze, zda se v regionech půjde spíše cestou třídění, úprav a recyklace, či spalování směsných odpadů a co to znamená.

Redaktor týdeníku Ekonom položil v rámci přípravy tohoto zajímavého článku své dotazy také Petru Havelkovi z České asociace odpadového hospodářství. Níže jsou uvedeny úplné odpovědi na řešené dotazy. Text celého článku, který vyšel v týdeníku Ekonom je k dispozici níže, pod odpověďmi k danému tématu.

 

Dotazy a odpovědi ke krajským POH a novému zákonu o odpadech

Kraje nyní zpracovávají své plány odpadového hospodářství. Mohl byste jmenovat kraje, které podle vás zvládly úkol se ctí a naopak ty, které mají v dokumentech nějaké zásadní rezervy? Existují kraje, kde zvítězila myšlenka nových spaloven?

Petr Havelka, ČAOH: „Není nutné jmenovat konkrétní kraje, informace jsou dohledatelné. Osobně hodnotím jako rozumně a kvalitně zpracované ty krajské POH, které podporují širší spektrum technologií na využití odpadů, včetně směsného komunálního odpadu, jeho úpravy, třídění a recyklaci. Tyto kraje mohou v budoucnu kvalitně dostát svým povinnostem ve vztahu k plnění vysokých evropských recyklačních cílů. Takto zpracované krajské odpadové strategie jsou technologicky neutrální a mohou podpořit i vyšší zaměstnanost v regionech. Naopak kraje, které vsadily pouze na jednu „velkokapacitní“ kartu nebo jen na překládání a přepravu směsného odpadu do nadregionálního centrálního zařízení, mohou dle mého názoru v budoucnu řešit nemalý problém, a to jak finanční (dopad zejména na obce), tak věcný, týkající se plnění cílů.“

Z pohledu EU byl v ČR dlouhodobě problém s dvojími rozdílnými daty o odpadech reportovanými do Bruselu. Konkrétně daty MŽP a ČSÚ. Je toto ve vztahu ke krajským POH již vyřešeno?

Petr Havelka, ČAOH: „Máte pravdu, to je velmi důležitý dotaz. Závažnost tohoto dotazu se ukáže ve chvíli, kdy by Evropská komise případně hodnotila vybrané krajské POH. To, že se tak stane, je více než reálné. Komise se již nechala slyšet, že pokud bude ČR žádat dotační prostředky na nové spalovny odpadů, pak bude chtít sama Komise příslušné POH vyhodnotit. U krajských plánů obsahujících nové spalovny, chce Komise mimo jiné zhodnotit, zda dostatečně progresivně řeší důležité recyklační cíle, pro které mohou být spalovny logickou konkurencí. Zde je také fér připomenout, že připravovaný evropský balíček k oběhovému hospodářství má obsahovat cíle jako např. 70% recyklace komunálních odpadů v roce 2030, tedy za pouhých 15 let. Postoj Komise je tak zcela logický. Velmi rychlý spád pak může mít případné hodnocení POH ve chvíli, kdy Komise posoudí dokument optikou dvou rozdílných dat za ČR, a to dat z MŽP, dle kterých jsou POH na pokyn MŽP připravena a dat z ČSÚ, která ČR předává jako ostatní státy do Eurostatu, kde dlouhodobě vznikají standardní časové řady k porovnání statistických výsledků jednotlivých zemí. Vzhledem k tomu, že statistika je univerzálním nadnárodním jazykem a obecnou vědní disciplínou, i zde mi připadá tento postup Komise jako celkem logický.“

 

Jaká je podle vás úroveň zpracovaných krajských POH? Některé na první pohled vypadají spíše jako sbírka obecných frází…

Petr Havelka, ČAOH: „K obsahu dokumentů se nechci v této fázi ještě vyjadřovat, neboť v rámci možných připomínek veřejnosti mohou v textech proběhnout ještě nějaké změny. Je zde však jedna podstatná věc.Velmi pozitivně vnímám ty kraje, které svou strategii dostatečně konzultovaly se svými obcemi a nastavily ji v souladu s jejich názorem, nikoli jemu navzdory. Krajské POH má být dle mého názoru výsledkem intenzivní otevřené a poctivé diskuze odpovědných zástupců z celého regionu, nikoli prosazení předem vytyčené „jediné správné“ centrální strategie, kterou musí nakonec obce přijmout. Ani zde nebudu konkrétní, myslím, že tyto věci budou následně dobře patrné při schvalovacím procesu v zastupitelstvech a tomu předcházející mediální diskuzi.“

 

Jak to vypadá s novým zákonem o odpadech? Kdy by jej mělo MŽP vypustit do světa?

Petr Havelka, ČAOH: „MŽP mělo dle usnesení vlády předat paragrafová znění obou zákonů, jak zákona o odpadech, tak zákona o výrobcích s ukončenou životností, do vlády do konce září. Dle mého názoru je nereálné, aby byl tento blízký termín splněn. Nikdo zatím paragrafové znění neviděl, doposud nebylo ani ve vnitřním ani ve vnějším připomínkovém řízení. Tyto fáze musí teprve proběhnout a následně také nelehká fáze vypořádání připomínek. Navíc jak vládní Komise pro hodnocení dopadů RIA, tak pracovní skupina Tripartity, požadují velmi podrobné ekonomické vyhodnocení dopadů jednotlivých navrhovaných opatření, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně a jejich projednání a připomínkování před předložením do vlády (více zde). Tento požadavek je samozřejmě u tohoto typu legislativy zcela nezbytný, neboť dopady nových povinností nákladově pocítí přímo na svých peněženkách všichni občané a firmy v ČR. Zcela klíčový ve vztahu k novému zákonu o odpadech je aktuálně finišující evropský balíček k oběhovému hospodářství, který Komise slíbila vydat do konce roku 2015. Ten má stanovit zásadní nové cíle OH do budoucnosti a bude se muset co nejdříve promítnout do národních legislativ. Evropa chce balíčkem odstartovat tak trochu novou éru, která má být silně orientována na třídění, úpravy odpadů, včetně směsných a na recyklaci. Připravovaný český zákon však nové cíle, ani aspekty s nimi spojené, doposud neobsahuje. Nabízí se tak otázka, zda nyní, kdy již máme v legislativně jasně stanoven termín omezení skládkování, připravovat nový zákon dvakrát, nebo jednou a pořádně tak, aby ve svém strategickém nastavení vydržel dlouho a byl v souladu s novými ambiciosními cíli EU?“  

 

Úplné znění textu článku týdeníku Ekonom

„Kraje dají miliardy na nové spalovny“ – strana 1 2015-05-ekonom0001.pdf; strana 2 – 2015-05-ekonom-0002.pdf

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím odkazu na článek týdeníku Ekonom

 

 

var sklikData = { elm: „sklikReklama_55180“, zoneId: „55180“, w: 728, h: 90 };

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace