Inspekce provedla ve středu celkem 201 kontrol sběren kovů, v polovině z nich přitom odhalila provinění. „Jednalo se zejména o nesrovnalosti v evidenci, nedostatečnou identifikaci osob a výkup kradeného materiálu, například dopravních značek,“ řekl Novinkám Lukáš Kůs z ČIŽP. Zahájeno bude pravděpodobně 101 správních řízení o uložení pokuty.

„Z naší strany jsme maximálně využili personální kapacity a snažili se zkontrolovat co největší množství sběren. Jednalo se o jednu z největších akcí. Kontroly za přítomnosti policie byly úzce zaměřeny na povinnosti týkající se především eliminace výkupu kradených kovových předmětů, to znamená fyzická obhlídka zařízení, kontrola vedení základních evidencí týkající se výkupu od fyzických osob, dodržování zákazu úhrady v hotovosti při výkupu kovových odpadů,“ přiblížil akci Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Do akce bylo ze strany ČIŽP nasazeno přibližně sedm desítek inspektorů, kteří se specializují na odpadové hospodářství. Ve spolupráci s policií tak inspektoři vytvořili sedmdesát kontrolních skupin, každá z nich přitom průměrně zkontrolovala tři sběrny.

„Jedná se o velmi organizačně náročnou kontrolní akci, ovšem výsledkem může být získání velkého množství informací o stavu dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Zpracování těchto informací a hlavně vedení navazujících správních řízení si vyžádá delší časové období,“ doplnil Geuss.

Autor: novinky.cz