Několik aktivistů a aktivistek Greenpeace Česká republika dnes odpoledne protestovalo před budovou Ministerstva životního prostředí v Praze, kde jednají delegace české a polské vlády o uzavření smlouvy o dole Turów. Cílem akce je upozornit na problémy celé dohody. Ani po měsících jednání nejsou jasné podmínky, které si klade česká vláda, neboť je odmítá zveřejnit, navzdory právu veřejnosti na informace. Podle dřívějších vyjádření politiků v médiích také vláda neusiluje o žádné omezení těžby v dole – ani časové, ani prostorové. Jedině omezení či zastavení těžby ale může zvrátit negativní vliv dolu na české území, tedy zastavit odtok podzemní vody z českého území, zvyšující se hluk a znečištění ovzduší.

Protest proti dolu Turów (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Turów se domlouvá v situaci, kdy Polsko ignoruje rozhodnutí Soudního dvoru EU, který nařídil těžbu pozastavit, a odmítá platit i uložené sankce za pokračování ilegální těžby. Česká republika tak nemá žádné garance, že Polsko bude mezivládní dohodu v budoucnu plnit.

Dohodu s Polskem přitom chce vláda vedená hnutím ANO uzavřít pouhých 10 dní před volbami bez ohledu na názor veřejnosti i místních obyvatel, kteří jsou zasaženi negativními vlivy nejvíce. Na rychlé uzavření dohody tlačí v současné době Polsko, protože mu Soudní dvůr EU před 10 dny uložil za pokračování ilegální těžby placení sankcí ve výši půl milionu eur denně.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace, říká:
“Je skandální, že vláda nedokáže na Polsku vyjednat omezení těžby a plán na její rychlé zastavení. Potom, co nám dal za pravdu evropský soud, který kvůli ničení českého životního prostředí rozhodl o okamžitém zastavení těžby a nyní dokonce nařídil Polsku platit pokutu, chce vláda uzavřít smlouvu bez ohledu na to, že Polsko nerespektuje evropský soud a nenabízí Česku skutečné řešení negativních vlivů těžby. Polsko negativní dopad těžby dlouhodobě ignoruje a potvrzením rozšiřování dolování až do roku 2044 a na 70 metrů od českých hranic svou ignoranci potvrzuje. Přesto jakmile se Polsko vyděsilo z pokuty, česká vláda souhlasí s okamžitým uzavřením smlouvy, jejíž návrh se neodvažuje zveřejnit, a stažením žaloby. To považujeme vůči občanům a ochraně životního prostředí za skandální.”