Letošní rok byl rokem klimatických změn. Ne, že by jimi nebyl postižen rok předchozí. Jak ten před ním a řada dalších. Až v roce 2019 se začalo o probíhajících změnách mluvit nahlas a to někdy až velmi nahlas se začalo i protestovat. Do ulic světových metropolí s pravidelností sobě vlastní vyráželi další protestující.

Někteří se připoutávali k budovám, tak jako dříve ke stromům. Jiní, ti co neměli příslušné vybavení se přilepovali tamtéž. Lepily se na chodníky nebo cesty, blokovali se ulice tichými protesty. Za křiku a nadávek obou stran, bez ohledu na pietu se dodržoval protestní řád.
Kromě ulic zněla rozhořčená slova i na politických kolbištích a médiích.

Výstavy a veletrhy, by se neobešli bez výrazu UDRŽITELNÝ „SUSTAINABLE“ ve všech jejich podobách a objem konferencí na toto téma se zmnohonásobil. Jen cirkulární ekonomice se věnovalo doma i ve světě desetkrát více prostoru a času. Konference stíhaná další konferenci, není čas na oddech. Strojírenský veletrh v Brně vyhradil prostor Institutu, který má cirkularitu nejenom na programu, ale i v názvu. Možná v pracovní náplni taktéž.

Osmého října 2019 se stal INCIEN lokálním členem „CIRKULÁRNÍM HOTSPOTEM“ Holandského cirkulárního hotspotu, který je členem mezinárodního cirkulárního hotspotu, který je vlastně holandským cirkulárním hotspotem.


Přiznám se, že po točení hlavy z cirkularity minulých let mi začalo být i horko. Což je možný důvod, proč byl přidán výraz hotspot. Trochu mne překvapilo, že mezi zakladateli holandské verze není Diana Den Held, která s konceptem CRADLE TO CRADLE je vlastně jednou z forem cirkulárního přístupu. Ještě vloni objížděla svět, ale jistě by se našlo vysvětlení, já ho však hledat nemohu. Nemám totiž čas.

V době, kdy slavnostně za asistence kamer a médií, krásných šatech a krásném sálu ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová podepisovala za potlesku Czechinvestu potřebné dokumenty, nakládal jsem já na kamion dalších 350 ks kabelových cívek.

Ty se podařilo zachránit před skládkou, aby se po jedné cestě nestaly odpadem.


Půjde-li to tímto tempem dál, tak zdesetinásobení počtu konferencí a eventů cirkulární ekonomiky bude v roce 2020 znamenat ze stonásobení. Každé tři dny tak někde budou probíhat jednání krásných lidí v krásných prostorách. Samozřejmě jištěni klimatizací a pevnou střechou před nepřízní klimatu. Donekonečna hovořit o tom, že je o tom třeba hovořit, protože nebude-li se o cirkulární ekonomice hovořit, nebude možné cirkulárně žít, ani tvořit.

A to je přeci jasné?

Kdyby nebylo, zavede se téma do výuky na všech stupních školství, a to hned vedle lekcí o odpadové pyramidě a zázraku zvaném 3R – REDUCE, REUSE, RECYCLE, nebo chcete-li o odpadové Pyramidě.
Nebude čas na to ptát se proč je třeba oddalovat ukončení skládkování.
Nebude čas na to ptát se zda-li by nebylo lepší odpad jednou nevytvořit, než ho nekonečně spravovat.
Nebude čas na nic, jen na cirkularitu v záři reflektorů vždycky čas zbude.
Namísto vzpřímených zad se nám začnou i páteře zakulacovat. Namísto chůze, mohli bychom zkusit pohyb před ladnými kontinuálními kotouly, které stanou se následně přirozeným způsobem pohybu pro všechny, staré i mladé. Přeci jen každý dobře ví, že peníze se vždy dobře točí.
Odpadový průmysl je štědrým podporovatelem všech aktivit, které změnu oddálí na časy tak vzdálené, že už na ně není ani třeba myslet.

Facebook komentáře

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu. Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář