- Reklama -spot_img

EKO-KOM a ČEZ uzavřel dohodu o strategické spolupráci

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Dohodu o dlouhodobé strategické spolupráci v oblasti rozvoje moderního systému nakládání s odpady uzavřely společnosti EKO-KOM a ČEZ.

Cílem je dosažení co nejvyšší míry třídění a recyklace odpadů. Obě strany tak chtějí těsněji provázat rychle se rozvíjející ekologicky šetrné odpadové hospodářství s moderním zajištěním energetické soběstačnosti směrem k oběhovému hospodářství.

Za EKO-KOM dokument signovali předseda představenstva Tomáš Kadlec a členka představenstva Hana Zmítková, společnost ČEZ při slavnostním aktu reprezentovali členové představenstva Pavel Cyrani a Ivo Hlaváč. Spojení sil je projevem přesvědčení, že společný postup přispěje k žádoucí dlouhodobé stabilitě, sociální a ekonomické únosnosti odpadového hospodářství v České republice a povede k co nejvyšší míře třídění a recyklace odpadů.

„Dlouhodobým partnerstvím otevíráme současně prostor pro vzájemnou diskuzi, konzultace a spolupráci při komplexním rozvoji měst a obcí, ve kterých působíme,“slibuje si od spolupráce Tomáš Kadlec.

„ČEZ může díky svému celostátnímu záběru nabídnout dlouhodobé know-how v oblastech udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti vůči municipalitám, kde působíme,“ zamyslel se nad možnostmi partnerství Pavel Cyrani. „Konkrétními výstupy by mohlo být jak snižování emisí skleníkových plynů a plynů znečišťujících ovzduší, tak i recyklace odpadních materiálů vedoucí k redukci objemu odpadů deponovaných na skládky,“ doplnil Ivo Hlaváč.

Společnosti Skupiny ČEZ se dlouhodobě angažují ve zlepšování kvality životního prostředí v místech své působnosti. V roce 2014 investovaly více než 3,2 miliardy korun do čistých, environmentálně příznivých technologií. Současně bylo loni využito přes 7,2 milionu tun certifikovaných tzv. vedlejších energetických produktů při rekultivacích krajiny v okolí klasických elektráren.

Přímo v oblasti třídění a recyklace odpadů může být inspirací projekt recyklace keramických izolátorů společnosti ČEZ Distribuční služby (ČDS). V roce 2014 bylo k recyklaci předáno 55% keramických izolátorů, které byly z distribuční soustavy demontovány zaměstnanci ČDS. Cílem je do dvou let předat k druhotnému využití všechny vyřazené izolátory, které ČDS při jejich činnosti vznikají.

Společnost ČEZ je také partnerem kategorie Skokan roku soutěže „O křišťálovou popelnici“, v níž EKO-KOM oceňuje města a obce úspěšné v oblasti nakládání s komunálním odpadem a informování občanů o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Více informací o aktivitách Skupiny ČEZ v oblasti ochrany životního prostředí: http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi.html

Více informací o vývoji systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM za posledních 15 let: http://www.ekokom.cz/15-let/

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace