- Reklama -spot_img

Co je ekologické zemědělství nebo to magické slovíčko bio?

Jak se orientovat ve značení biopotravin

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Značení českých biopotravin

Předpona “bio„ se tak nějak stala už téměř fádní, viďte? Zejména v potravinářství, kdy až úsměvně dochází k tomu, že nejen spotřebitelé, ale i (a vlastně především) výrobci po letech ignorace se vracejí k něčemu, co bývalo kdysi normální, běžné — a ano, přirozené. Předně, co je to vlastně to „bio“? Najdete bezpočet pouček a chytrolínských vysvětlení toho, co bio je. O něco méně pouček pak říká, co bio není. V principu lze říci, že bio je takové naše zacyklení se v čase a rozumu. Před tím, než vědci vypiplali použitelná a relativně bezpečná chemická hnojiva, fungovalo zemědělství na bázi přirozeného hnojení organickými hnojivy. Jojo, hnojem, mrvou… známe z dějepisu. Tedy tím, co půdě dodávalo nezbytné živiny. Protože jen kvalitní vyživená půda dokáže poskytnout úrodu. Chemická hnojiva toto změnila. Jejich cílem bylo poskytnout nenasytnému zemědělství jen a jen zvýšenou produkci. A jak to dopadlo, víme. Za co zřejmě chemická hnojiva mohou, to také víme.

Ale zpět ke značce bio. Aby byl novodobý produkt zemědělství skutečně bio — tedy vypěstovaný tak, jak se pěstovalo před hromadným zavedením chemických hnojiv, nestačí na obal napsat pouze „bio“. Abyste mohli produktu, který o sobě prohlašuje, že je bio, věřit, musí obsahovat jednu ze dvou značek, které by měly garantovat kvalitu i minimální negativní vliv na životní prostředí.

První značka je ryze domácí. Naše Česká. Označuje produkty, které pocházejí z českého kontrolovaného ekologického zemědělství. Někdy se této značce také říká biozebra. Grafický znak BIO, tzv. biozebra, se v ČR používá jako celostátní ochranná známka biopotravin.Tuto značku je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Toto logo musí nést na svých obalech nejen biopotraviny, ale všechny bioprodukty vyprodukované v České republice. Musí zde být také umístěn číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx).

Druhou značkou, která by měla být pro nás spotřebitele garancí, je „eurolist“. Význam této značky je stejný, jako význam české biozebry. Jen s tím rozdílem, že je platný na území celé EU. Tato značka je definována v nařízení Rady (ES) č. 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Užívání této značky je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání značky EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné (divné, že?). Pokud je použito, musí být evropské logo vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní organizace a informací o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v jednom zorném poli s tímto logem.

Pokud na produktu naleznete jednu z těchto dvou značek, pak můžete věřit tomu, že výrobce splnil legislativní podmínky, absolvoval přísnou kontrolu ze strany Ministerstva zemědělství nebo evropských orgánů. A také to, že za to všechno získal certifikát o původu potraviny.

V průběhu pěstování jsou využívány různé chemické postřiky

Proč? Zemědělství je dnes jedním z nejzásadnějších poškozovatelů životního prostředí a má vliv na životy lidí. Jakkoli to zní paradoxně, je to tak. Proto, jak bylo výše zmíněno, hledáme neohrabaně cesty, jak učinit produkty zemědělství méně škodlivé. Jak k životnímu prostředí, tak i k nám, spotřebitelům. Tyto značky mají tedy spotřebitele informovat o tom, že během pěstování nebyly použity chemické přípravky, hnojiva, pesticidy, hormony a geneticky změněné látky. Ano, to vše zemědělství za účelem maximalizace zisku používalo a používá. Dále tyto dva symboly dávají spotřebiteli na vědomí, že u produktů živočišné výroby byly dodržený legislativní standardy a nebohá zvířata nebyla krmena chemicky upravovanými produkty. Nebyla nehumánně pobíjena, trápena, apod. A v neposlední řadě pak i to, že produkty byly správně uskladněny. A pokud byly přepravovány z jednoho konce zeměkoule na druhý, dělo se tak s co nejméně možným dopadem na životní prostředí.

Tyto dva symboly tak mohou být pomocníkem především městského spotřebitele, který je velmi často závislý na nabídce super a hypermarketů. V těch sice nalezneme produkty, které mají v názvu to magické slovíčko bio, ale postrádají výše zmíněné symboly.

Nákupem produktů takto označených svým způsobem nepatrně napomůžete ochraně životního prostředí a podpory těch zemědělců, kteří toto prostředí nepoškozují.

 

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieEKOLOGIE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace