Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných živnostníků, bylo loni vyprodukováno podobně jako předloni 3,2 miliónu tun.

Každý obyvatel Česka pak podle statistiků loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Celkově obyvatelé ve městech a v obcích vyhodili různé materiály a zbytky o celkové váze 3,6 miliónu tuny.

Bohaté kraje, hodně odpadků

Více než polovina z 24 miliónů tun různého odpadu končí na skládkách. Přibližně čtvrtina komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, pětina skončila ve spalovnách. Vyplynulo to z šetření Českého statistického úřadu.

Nejvíce komunálního odpadu produkují Středočeši – ročně na jednoho obyvatele připadlo 372 kilogramů. Prvenství Středočeského kraje podle statistiků ovlivňuje masivní stěhování obyvatel Prahy právě do tohoto kraje. V tomto kraji je i nejvíce rekreačních chat.

Podle krajového srovnání, upozornili statistici, může existovat souvislost mezi výší průměrného příjmu, koupěschopností a množstvím vyprodukovaných odpadků.

Nejméně odpadu vytvořili lidé v Plzeňském kraji, a to zhruba o třetinu méně než ve středních Čechách. Nejpilněji třídili odpad lidé v Kraji Vysočina s 54 kg tříděného odpadu na osobu. Na druhém a třetím místě by se umístili obyvatelé Zlínského kraje s 52 kg a Praha s 51 kg.

Naopak nejméně se třídí v Jihomoravském kraji, kde statistici zaznamenali 31 kilogramů tříděného odpadu na osobu.

Největší část komunálního odpadu (66 %) tvořil běžný svoz – odpad z popelnic, kontejnerů nebo ze svozových pytlů. Odděleně sbírané složky, tedy tříděný odpad, představovaly 14 procent komunálního odpadu, to je 450 tis. tun.

„Podíl tříděného odpadu na celkové produkci komunálního odpadu stále stoupá,“ uvedl Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „V roce 2013 bylo vytříděno 43 kg odpadu na osobu. Konkrétně šlo o 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatních odpadů,“ dodal.

Firmy recyklují

Firmy se snaží v posledních letech vytěžit z odpadu maximum a přepracovat jej k dalšímu použití. Loni tak bylo dále využito 12 miliónů tun odpadu, z toho asi milión jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé čtyři milióny tun firemního odpadu, meziročně o 1,6 procenta méně.

Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných živnostníků, bylo loni v Česku vyprodukováno podobně jako předloni 3,2 miliónu tun. Dvě třetiny z toho tvořil směsný komunální odpad. Vytříděno bylo celkem 450 000 tun odpadu, což odpovídá 14 procentům veškerého komunálního odpadu. Deset procent představoval objemný odpad, ke kterému se řadí vyhozené koberce či nábytek.

Každý obyvatel České republiky tak v loňském roce v průměru vytřídil 14 kilogramů papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatního odděleně sbíraného odpadu.

Česko ale stále v recyklaci zaostává za průměrem Evropské unie. Například v Německu je podíl recyklace u komunálního odpadu více než dvojnásobný než v ČR.